Jüpiter Guru Tahtında

 

“Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol

Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol

Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol

Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol

Hoşgörülükte deniz gibi ol

Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol”

Mevlana

Hepimiz hayatımıza daha fazla refah, daha fazla bolluk ve daha fazla bereketi çekmek istiyoruz. Buna giden yolun ise, sadece “almak ve biriktirmekten” geçtiği inancına bir şekilde koşullanmışız. Halbuki, karşılıksız “vermek ve paylaşmak” bilincine kendimizi açtığımızda, bu dünyada ne kadar büyük bir fark yaratabileceğimizi bir düşünsenize! Bunu gerçekleştirmek inanın ki çok zor değil. Tek yapmamız gereken, bizde zaten var olanı paylaşmak, karşılık beklemeden, sadece paylaşmanın hazzını alarak… Bilgisi olan bilgisini, neşesi olan neşesini, parası olan parasını, sevgisi olan sevgisini….. Verebildiği kadar, verebildiği sürece, ne daha fazla, ne de daha az…Niyetine karşılık olarak geleni, olduğu haliyle, yargılamadan kabul et.  Biliyorum ki, kimsenin koşulsuz kötülük yada koşulsuz iyilik vasıfları ile donatılmış olmadığını.  Yaradan rızkını kestiği anda ruhunu bedeninden ayırırmış 🙂 umut gibi bir his der daim cebimizde olduğu sürece dolayısıyla, evrendeki bu güzel akışın ufak ta olsa bir parçası olmak varken, umutsuzluk üretip hayallerimizden vazgeçmeninde bir manası yok!
983701_10204068077165031_7899011452924392208_n

Görmüş olduğunuz bu felek benim Batı haritam; Ortada oluşan tersten kavuşum yapmış iki adet üçgen Astrolojik anlamda son derece önemli. Süleyman’ın mühürü yada Davut Yıldızı olarak isimlendiriliyor. Ben Batı değerlerine göre Balık Yeni Ayı ve 9.ev doğumlu biriyim. Ezoterik açıdan, Toprağın ve Suyun birleşimi olarak gökyüzü ile yeryüzünün birleşmesi ve içiçe geçmesi anlamına gelen bu gök hareketinin hayli derin spiritüel yorumları var. Doğum anımda ki bu oluşum ile bu yıl Gökyüzünde oluşan Davut Yıldızı haritamda bir çok noktayı tetikledi. Üçgen sembolü her şeyden önce sağlamlığı, duruluğu ve bir YÜKSELİŞ’i yansıtır. Toprak ve su burçlarında meydana gelen bu ikili gökyüzü üçgeninin oluşumu ise şöyle oluşmakta: Toprak burçlarında Pluto;(Oğlak) Venüs (Başak) ve Ay(Boğa) arasında bir üçgen; Su burçlarında Neptün(Balık)-Satürn(Akrep) ve Jüpiter(Yengeç) Arasında diğer üçgen meydana gelmiştir. Toprak soğukla kuruyu, Su yaşla soğuğu simgeler. Toprakla Suyun bu olumlu kavuşumu, yerle gök arasındaki bereketi ve yeni açılacak kapıları da işaret ediyor. Bu yıldızın Gökyüzünde ki oluşumu ile Dünyaya gelen bireyler son derece şanslı oluyorlar. Ben buyum işte yukarıda ki haritada gördüğünüz ve ŞANS bana doğumumda hediye edilmiş.

Su Sembolü

Su sembolü tüm tradisyonlarda rastlanan bir semboldür. Tradisyonlarda genellikle Dünya’nın meydana gelişi gibi kozmik oluşumlarla, Semavi Alem’den gelen tesirlerle, ölüm ötesi hallerle ve ruhsal aydınlanmayla ilgili sembolizmlerde kullanılır. Pekçok tradisyonda ilahlar veya melekler su ile ilişkilendirilir. Asur-Babil dinlerinden denizin sularını ölçen ve yolları açan Sirius çiftyıldızıdır. Dogonlar’a göre “Sular’ın Efendisi”, Sirius ile ilişkilendirilen O’nommo’dur, insanları gözetmektedir. Nommo gibi, Sümer Enki’si ya da Ea’sı da sulardadır, balık kuyruğuyla tasvir edilir ve Oannes ile ilişkilendirilir. Eski Mısırlılar’a göre, ırmaklara, denize ve rüzgarlara hükmeden, tüm suların ilahesi İsis’tir. Galyalılar’a göre göksel sular ilahların oturduğu yerdir. Spiritüel aydınlanmaya ulaşan inisiyeler, “aşağı suları”ı aşmakla kalmaz, “yukarı sular”la da çeşitli derecelerde irtibat kurarlar.

Toprak Sembolü

Toprak dört unsurdan en yoğunu, katı ve sabit olanıdır, su gibi pasif ve dişil niteliklidir. İnsanların beslenme kaynaklarını edindikleri ana unsur topraktır. Pek çok yaratılış tradisyonuna göre insan bedeninin yaratılışında kullanılan madde topraktır. Tradisyonlarda doğurganlık ve analık nitelikleri verilen toprak, kimi kullanımlarda rahim, mağara, yumurta ve Yer yani Yeryüzü sembolleriye bütünleşir. Toprak Ana deyimi birçok dilde vardır, diğer adı “Gaia” dır. Tevrat, İncil, Kur’an, eski Mısır, eski İran, Maya, Çin, Dogon tradisyonlarında insanın atası topraktan yoğrularak meydana gelmiştir. Toprak maddeyi, ruha kıyasla fiziksel bedeni simgeler. Sioux Kızılderilileri kozmik topraktan yapılan atanın gönderilişini şöyle anlatır:

“Fırlattı bir yıldızdan, yoğurulan bu ilk Dakota’yı ve seyretti düşüşünü karanlığın içinden geçerek yumuşak toprağa konana dek.”

Gökyüzü sembolü Su ile Yeryüzü sembolü toprağın, astrolojik olarak oluşturduğu bu ikili üçgen oluşumu Göklerin Semavi ve yüksek tesirlerinin, Yeryüzünün katı toprak tesirleriyle içiçe geçeceğini haber veriyor. Toprağın yani maddenin, Göklerin tesirleriyle yıkanacağını, arınacağını anlatıyor. Göksel üçgenin yeryüzü üçgeni ile kurduğu bu bütünlüğe sembol dilinde Gökyüzü ile Yeryüzü’nün evliliği, birliği ve bütünlüğü adı da verilir ki, Davud’un Yıldızının bir başka açılımı bu anlam ile bütünleşmektedir. Davud’un yıldızı ya da diğer adıyla Süleyman’ın Mühürü adı verilen ikili üçgen şekil, evrendeki karşıtların, zıtlıkların, kozmik birliğin ve onun akıl almaz ve karmakarışık ifadesinin bir sentezi olarak kabul edilir. Davud’un Yıldızının diğer adı “Zıtların Birliği”dir. Teknik bilgiyi Astroset grubundan edindim kendilerine teşekkür ederim. Diyeceğim odur ki haritamda ki bu yıldız benim için çalışmaya başladı ve özellikle ruhani, Astroloji ve şans bakımından her anlamda tam bir koruyucu kalkan vazifesi görmekte. Tabi ki her her birey gibi ve her harita gibi artıları kadar eksilerin de olması ve Astroloji gibi bir ilimle İnsan yaşamında eksi yönlerin olumluya döndürülmesi adına farkındalığım artmıştır. Gerçekten bireysel anlamda bu Yıldız ile doğmuş olmanın yaşantımda ne denli etkilerinin olduğunu sizlere anlatamam özel ve ilahi bir güç tarafından korunmaktayım ve her zaman Kedi gibi dört ayak üzerine düşerim ve maddi anlamda Dünyevi değerler adına hep bolluk-bereket benimle olmuştur. Yıldız son dört yıl içerisinde ise beni Dünyaya geliş amacım olan Astroloji ile buluşturdu. Yaradan Aşk-ı ile çok severek icra ettiğim Vedic ilmini sizlere de sevdirdim. Vedic Astroloji adına sizlere çok özel bir süprizim var bunu ise Astrolog arkadaşım Sevdihan Yiğitsoy’un ortaklığı ile gerçekleştireceğim. Çok değer verdiğim büyüğüm para psikoloji ile ilgilenen ve benden desteğini hiç bir zaman esirgemeyen Meliha Özdemir’e özel teşekkürler ederim.

Şimdi gelelim bizim GURUMUZ olan Jüpiter’e 🙂

Vediğin en faydalı Gezegeni Jüpiter burç değiştirecek . 19 Haziran 2014- 14 Temmuz 2015 tarihleri arasında Yengeç yerleşiminde. 9 Aralık 2014-9 Nisan 2015 tarihleri arasında yine Yengeç burcunda retroya dönerek bir süre sonrasında düz seyrine devam edecektir. Geriye dönen Jüpiter; simgeleri açısından Manevi gelişim, ruhsal ve entelektüel alanda ruhsal gelişim, Eğitim Programları, Dine yöneliş, iç barış, iç huzur, Yabancı Ülkelere seyahat, uzun yolculuklar yapmak için elverişli zaman dilimini işaret etmektedir.

Vediğe göre T.Jüpiter seyir ettiği her evde olumlu enerjiler üretmez. Buna göre Gezegen bir burçta yaklaşık bir yıl kalır. Jüpiter oldukça yüksek derecede olumlu ve faydalı bir gezegendir. Gökyüzünde bolluk ve bereket’in, ilahiliğin, bütünleşmenin, adaletin, tanrısallığın simgesi Jüpiter’in Yengeç burcuna geçişi yeni bir dönemin başlaması, enerjilerin yenilenmesi anlamında. Gerek Vedic gerek Batı için Göklerin en şanslı Gezegeni, Gurusu kabul edilen ve Kadın haritalarında eş, çocuk karakası olarak bilinen yıldız fazla verimli olamadığı, hatta birçok abartılı duruma yol açtığı literatüerde güçsüz çalıştığı İkizler Burcu’ndaki seyrinden sonra, yüceldiği yerleşim olarak bilinen Yengeç’de ki yolculuğunda evrensel anlamda tüm insanlığa huzur, şifa ve bereket getirmesini diliyorum. YENGEÇ zodyakda anne enerjisi, besleyici, koruyucu, sevdikleri için her türlü fedakarlığı yapabilecek özelliklere sahip bir alandır. Jüpiter gibi (Guru-Şans-Bereket) simgelerini temsil eden bir yıldız böyle bir alanda yücelecek  şefkat, şifa, bağışlayıcılık ve bütünleyicilik adına tüm enerjisini pozitif yönde yansıtacaktır. Jüpiter Yengeç seyrinin en çok faydası Lagna ve Ay Yengeç-Oğlak ekseninedir. Jüpiter Vedic kurallarına göre 5-7-9.evlerle görünüm kurar. Bu durumda Balık-Yengeç-Akrep su grupları Gezegenin olumlu enerjisinde bireysel anlamda yaşadıkları Dasa süreçleri, natal yerleşimde ki Vedha konumları ve Rasi haritalarında ki Sav puanları mahiyetinde faydalanacaklardır.

Gezegen transit geçerken bulunduğu evden yapacağı görünümler ile etkilediği doğum haritasındaki her hangi bir gezegen üzerinde faydalı enerjiler üretir. Jüpiter doğumdaki bir gezegenin üzerinden geçerken de oldukça güzel sonuçlar çıkartır.Transit Jüpiter’in doğumdaki Ay’a ve Lagnaya göre hesaplanan evlerden geçişlerinde,1. 2.5.7.9.11.evlerdeki yerleşimleri oldukça olumlu ve güzel sonuçlar üretecektir. Şayet Gezegen olumsuz bir Tara ve zaralı bir Vedha alırsa olumsuzluk beklemek faydadan ziyade daha sıkıntı yaratan enerjilerin açığa çıkması kaçınılmazdır. Doğal zararlı Mars ve Satürn Retro süreçlerinde daha güçlü negatif enerji üretirler. Faydalı Gezegenlerin ise Retro süreçlerinde çok zararlı çalıştıklarına şahit olmadım tabii bu durum kişinin Rasi haritasında ki yerleşim ve yaşadığı Transitlerle de alakalı. Kendi Rasi Haritam ve Nakhastralarım Jüpiter ağırlıklı, seviyorum Jüpiter’i O bizim şans Gezegenimiz, görünmezin arkasında ki İLAHİ GÜÇ!

Jüpiter; 1.5.7.9. ve 11. evlerde güçlü çalışır hele kş birde rahat ettiği burçda ise değmeyin keyfine. Köşe evlerde de olması gücünü arttırır birey yüce gönüllü ve aile köklerine sağlam bağlılık özellikleri barındırabilir. 1. evde evde “digbala” gücü kazanır. 6.8.12. evde olması Hinduların deyimine göre iyi kabul edilmiyor fakat kendi Rasi haritamda Jüpiter benim 6.evimde ve Yay yerleşimindedir. 6.Ev konuları için gerçekten bol düşman verdi bana fakat kilo yada sağlık sorunları yaratmadı. Balık ve Yay burçlarının yöneticisidir. Vedıc Astroloji de Satürn sonrası gezegenler kullanılmadığı için bazı Gezegenlerin yönettikleri burç sayısı iki tanedir. Büyüme, büyütme, şans ile bağı olan Jüpiter’in retrosun da kişi aynı zamanda görünenin ardındaki felsefi gerçeklere odaklanır. Hayata kendini gösteriş şekli değişir. İmaj, ifade, hatta fiziksel olarak kilo değişime uğrar. Şans gezegeninin her zamanki enerjisi geri çekildiğinde kişi biriktirdikleri ile baş başa kalır. Hataları saklayan gizemli el çekilir çünkü. Her zaman yiyecekler, bu dönemde kilo aldırırken, fiziksel olarak değişim geçirdiğini gören bireyin aynı zamanda içsel çelişkileri ortaya çıkar.
Zodyakta yer alan 12 Ev yerleşimine göre her evin simgeleri açısında Vedic değerleri için Yengeç Burcu hangi evinize denk geliyorsa transiti bu anlamda değerlendirmelisiniz. Natal Gezegen açıları, Tara yerleşimleri, Vedhaları lütfen bunları es geçmeyin. En önemlisi ise yaşadığınız DASA periyotu, Bhukti evresi şayet olumsuz ve zararlı Gezegen periyotlarından geçmekte iseniz bu süreç çekilmez olacaktır.

Evleri ve anlamlarını hatırlamanız açısından….

* 1.Ev (koç Burcunun evi): Kişilik, maske, dışa gösterdiğimiz yüz, beden, sağlık, kişisel farkındalık ego. 4.evinizde deneyimleyeceksiniz.
* 2.Ev (boğa burcunun evi): Maddi güvence isteği, maddi kazanç, para kazanma ve harcama. Konuşmalar ağızdan çıkan sözler, sırlar. 3.evinizde deneyimleyeceksiniz.
* 3.Ev (ikizler burcunun evi): İletişim, kısa yolculuklar, bilgi, eğitim, yakın akrabalar, komşular, kardeşler, cesaret. 2.evinizde deneyimleyeceksiniz.
* 4.Ev (yengeç burcunun evi): Yuva, ev, dünya, geldiğimiz yer, anne, ebeveynler, gayri menkul, kalp, genel yaşam mutluluğu. 1.evinizde deneyimleyeceksiniz.
* 5.Ev (aslan burcunun evi): Yaratıcılık, yaratıcı kişiliğin sergilenmesi, sanat, aşk, eğlence, çocuklar, kumar, spekulasyon. 12.evinizde  deneyimleyeceksiniz.
* 6.Ev (başak burcunun evi): İş, çalışma, hizmet etme, faydalı olma, pratiklik, sağlık, kişisel gelişim, temizlik, ayrıntılar, gizli düşmanlar. 11.evinizde deneyimleyeceksiniz.
* 7.Ev (terazi burcunun evi): İkili ilişkiler, ortaklık, anlaşmalar, evlilik, eş, mahkemeler, yabancı ülkeler. 10.evinizde deneyimleyecksiniz.
* 8.Ev (akrep burcunun evi): Ölüm ve yeniden doğum, yenilenme, dönüşüm, gizli ilimler, miras, ortak paralar, cinsellik, kronik rahatsızlıklar, açığa çıkan sırlar, gizli düşmanlar. 9.evinizde deneyimleyeceksiniz.
* 9.Ev (yay burcunun evi): Seyahat, yurt dışı yolculukları, uzak ülkeleri dolaşma, felsefe, din, yüksek öğrenim, baba, babanın sağlığı. 8.evinizde deneyimleyeceksiniz.
* 10.Ev (oğlak burcunun evi): Kariyer, şöhret, başarı, yükselme, dünyaya karşı olan sorumluluklarımız ya da hedeflerimiz. 7.evinizde deneyimleyeceksiniz.
* 11.Ev (kova burcunun evi): Arkadaşlar, gruplar, grup çalışmaları, organizasyonlar içinde ortak hedefler için çalışmalar, büyük amaçlar, hedefler. 6.evinizde deneyimleyeceksiniz.
* 12.Ev (balık burcunun evi): Bilinç dışı, kolektif bilinç, ruhsal çalışmalar, içe çekilme, içe dönüş, kapanma, izolasyon, yatak zevkleri, hastaneler, hastalıklar, uyku. 5.evinizde deneyimleyeceksiniz.

Ülke Natalına göre etkilerini TEMMUZ Tajaka Makalemizde anlatacağım.

SU=AŞK’dır. SU=GİZEM’dir. SU=YAŞAM’dır. SU=DERİN HİSLER’dir. Zodyakda ki SU grupları olmazsa olmazımız. Jüpiter yuvasına yerleşecek.  

JÜPİTER o bir GURU!

Ay ve Lagna; Yengeç: İçinizde ki gücün keşfine hazır mısınız? Akrep: Gönül köşküne yeni bir pencere, yeni bir göz açmaya hazır mısınız? Dünyanın Deniz yerine karada yüzen canlısı Balıklar;  Pekiii siz çok güçlü ve derin etkili bir Aşk’a hazır mısınız? Dünyevi Aşk olmasa dahi İlahi Aşk’la şereflendirileceksiniz.

Şans deyip de geçmeyin o olmazsa olmazımız bazılarına doğuştan hediye, bazıları da kendi şansını kendi yaratma derdinde. Sen sen ol benim kıymetli okurum; İçinde ki sese, dışarıda ki sesten daha fazla güven. Oturarak başarıya ulaşan yegane canlı var o da TAVUK! Evreni düzeltemeyiz belki ama aklımızı kullanarak Gökyüzünün farkındalığı ile yaşarsak kapımıza gelen fırsatları kaçırmayız. 

Şans, hak etmeyenleri de yüce ve erdemli insanların kademesine yükseltiyormuş gibi görünebilir ama en kötü ve en şanssız anlarda, asil ve erdemliliğin ruhu kendini mutlaka belli eder. 

Plutarch

Baki Sevgilerim ile………

AYŞEN TOK