TÜRKİYE 2020

TÜRKİYE 2020

Gördüğünüz ise Türkiye 2020 Tajaka (Güneş dönüşü) haritasıdır. 29 EKİM 2019 tarihinde Türkiye için bir yıllık kader kabul edeceğimiz yeni bir süreç başlamıştır. Bu süreç 29 Ekim 2020 tarihine kadar gündemimiz olacaktır. Her sene Güneş’in yerleştiği alana gelmesi ile oluşan bu döngü bizlere bir sonra ki yıla kadar o yılın ana konu başlıklarını verir. Bunu MUN yükselen yerleşimi ile tespit ederiz. Vedik Astrolojide gelecek yıl içinde olacakların yorumlandığı iki haritadan biridir TAJAKA. Bu harita ayrıca 12 aya bölünebilir. Sizler için yorumladığım 2019 Ekim-2020 Ekim yılının ana haritasıdır.

Haritanın analizinde başlıca beş önemli nokta vardır :

1) Muntha yerleşimi ve Muntha yönetici gezegenin yerleşimi.

2) Yıllık haritanın yöneticisi (Yılın yöneticisi)

3) Yıllık haritanın Yükselen Burç yöneticisi.

4) Doğum haritasının Yükselen burcunun Yıllık haritadaki yerleşimi.

5) Yıllık haritadaki Güneş yerleşimi.

Burada açıklanan beş noktanın yıllık haritadaki yerleştikleri evler haritanın hazırlandığı yıl içinde olacakların en önemli yaşam alanlarını belirtir.

MUNTHA

Progres (ilerletilmiş) haritada doğum yükseleni (Lagna) “Muntha” adını alır. Her doğum yıl dönümünde Muntha sonraki burca geçer. Örneğin doğumda Muntha yükselen burçta olur ve sonraki yılda 2.eve geçer. Yıllık haritada Muntha’nın düştüğü ev yaşam alanları içinde en önemli yeri gösterir. Bu evin konuları yaşam alanı içinde diğer konulara hakim olacak ve önem kazanacaktır. Olumlu veya olumsuz olan olaylar bu yaşam alanları içinde geçecek ve öne çıkacaktır.

2019 yılının Muntha yerleşimi 7.ev alanı İkizler burcundadır. Yöneticisi Merkür 12.ev Akrep burcunda yerleşmiştir.

Yıllık haritanın yöneticisi Merkür’dür.

Yıllık haritanın yükselen burcu Yay olup, yöneticisi Jüpiter Akrep burcunda 12.ev alanındadır.

Natal Türkiye Mundane haritanın yükseleni İkizler burcu yöneticisi Merkür’dür. 2019-2020 yılı mundane haritada ki yerleşimi 12.ev Akrep burcundadır. Ve natal Jüpiter ile kavuşum halindedir. Bu çok olumludur lakin kavuşumun yaşandığı ev alanı Dusthana olduğu dünyalar astrolojisine göre Merkür ve Jüpiter simgelerin açısından bazı kayıpların işaretçisidir.

Güneş yerleşimi 11.ev alanında Terazi burcundadır.

Tajaka 2019-2020 yıllık haritası Güneş dasa ile başlamıştır. Güneş (üst düzey yöneticiler, Başkan, Cumhurbaşkanı) 11.ev alanında enerjiler adına olumlu kabul edilmelidir. Natal haritaya göre 5.ev ve yıllık haritaya göre 11.ev alanında ki enerji yabancı ülkelerle mai ilişkileri ve kamu da oluşabilecek gelişmeleri temsil eder. Ve bir o kadar dış ülkeler, dış ilişkiler, komşu devletler ile yaşanılacak politik kous gibi konular yıla olumlu anlamda damga vuracaktır.

Mudda/Vimsottari Dasa:

Maha Dasas: Sun: 2019-10-29 (19:30:28) – 2019-11-16 (18:06:26)

Muntha yükselen derecesi 14:59 enlem değerinde, Rahu derecesi ise 16:17 enlem değerinde İkizler burcunda olup, Muntha yükselen Rahu derecesi kavuşumdadır. Zorluk ve güzellik koyun koyuna girmiş, ilginç bir yıl olacağını işaret etmektedir. Kala Amrita Yoga ile oluşan Türkiye 2019-2020 Mundane haritasında eksen dışında kalıp kurtulan gezegen yoktur. Gezegenler Ketu ve Rahu arasında sıkışmıştır. Mundane haritada Satürn Ashtakavarga sav puanı 1 olup en zararlı enerjiyi üretecekken, yıllık haritada Jüpiter Ashtakavarga sav puanı ise 4’dür. Galibiyet Jüpiter’e ait. Natal haritada ise Satürn 1 puan alırken, Jüpiter 5 puan ile değerlendirilmiştir. Ay halkı temsilen Jüpiter ile birlikte Gaje-Kesari Yoga oluşturmuştur.

Satürn enerjisi ve yansımaları adına bir önce ki Satürn Yay seyri düşünülürse 1988-1989-1990 yıllarında ki benzer olayların yaşanma ihtimali 2019-2020 yılının ilk 6 aylık zaman diliminde devam edecektir. 2020 enerjisi Nisan ayından sonra ise tamamen değişiklik gösterecektir.

Bu bilgiler doğrultusunda 2019-2020 yılının ana konu başlıklarını ve zorlu zamanları tespit edeceğiz. Rahu/İkizler Ketu/Yay etkisindeyiz. 2020 yılının Eylül bitimine kadar feleğin baş pehlivanları bu noktadalar. Ay düğümlerinin olumlu ya da olumsuz etkisi kadersel enerjilerin açığa çıkmasına vesiledir. Rahu ve Ketu transiti 18 ay sürerken etkileşim orbu 1 ile 1.5 aylık zaman aralığını kapsar. Venüs ilişkilerle ilgili bir gezegendir ve Türkiye haritasında 5.ev ile 12.ev yöneticisidir. Yine bu süreçte burası haritanın 5.ev alanı olduğu için ülkenin gençleri, çocukları, sanat ve sanatçılar kadar spor camiası, kadın ve kadına yönelik toplumsal tavırlar, intihar vakaları gibi konular gündemlerimizde olacaktır. Sanatçılara yönelik spekulasyon içerikli haberler giderek artarken toplumu yaşanılanlar neticesinde hayretler içerisinde ayrıştırmaya kadar götürebilir. 12.ev alanı; Ülkenin cezaevlerini, ıslah evlerini, suçluları, casusları, gizli düşmanları, hastaneleri, sığınma evlerini, zayıf, sakat yada devletinin ihtiyacı olanlar için açtığı kurumları temsilen bu konularda toplumun arz ve talebini gösterir. Son dönem eğitim konuları ve kadın cinayetlerinin artma sebebi Yay burcunda kavuşum yapan Jüpiter-Satürn-Ketu etkisidir. 12.ev alanında yerleşen Ay ise temsili konular da kader mahkumlarının beklediği, ceza indirimi T.B.M.M.’sinde görüşülüp, neticeye bağlanmaz ise cezaevlerinde toplu bir isyan-direniş söz konusu olabilir. Yılın ilk 6 ayına kadar EYT konusunun gündem de olacağını ve halkın taleplerini koruyacak olan ana muhalefeti vurgulayan 2019-2020 solar haritası bu konular adına halkın memnuniyetini işaret etmektedir.

Jüpiter eğitim ile ilgili bir gezegen olarak eğitim sisteminde ki köklü değişim Ay düğümleri kavuşumu, görünümü ile toplumun vereceği tepki ve ağır eleştiriyi gösterirken bu değişimin vazgeçilmez, kadersel bir süreci işaret ettiğini unutmayalım. Jüpiter-Ketu kavuşumu çocuklar adına kaygı duyulacak bir zaman aralığını işaret etmektedir.

Ay düğümleri ve Jüpiter Mundane haritanın 1.ev ve 7.ev alanlarını etkilerken Türkiye son dönem dış politikada geliştirdiği strateji ile itibar kazanan bir ülke olmuştur. Güneş; Ülkenin devlet yetkililerini ve Başbakan, Cumhurbaşkanı gibi üst düzey yöneticileri temsil eder. 2019-2020 Nisan sonrası bu konular da gözlerimizi devletin zirvesine çevirecektir. Ketu enerjisi; Kargaşa ve siyasi gerginlik kadar, sağ-sol kanat siyasi fikirleri, serbest piyasa kurumsal faşizm ve bireycilik mahiyetinde milliyetçi duyguları, bölücülük, bilimsel devrimler ve buluşlar, patlamalar, anarşi ve anti-politik tepki, gösteri, toplu sosyal bölünmeler yanlısı ve anti çıkar çatışması sonuçlanır. Sosyalizm, komünizm ve sol siyasi fikirlerini, bankacılık sistemleri, hisse senedi ve hisseleri, manipülasyon ve yolsuzluk adına tüm sırları gün yüzüne çıkartacaktır. Olası tüm bu ihtimallere yönelik Satürn 24 Ocak 2020 tarihinde Türkiye natal haritasının 8.ev alanına geçecektir. Yakın tarih olarak 1991-1992-1993 yıllarında yine Oğlak burcunda yer alan gezegen için Vedik terminolojisinde kendi burcunda seyir edeceği için güçlü çalışacağı tahmin edilir lakin bu güç yıkıcı bir enerjidir. Bu güç, düzeni değiştirmek için devreye girer. Dünya üzerinde global baktığımız Satürn Oğlak burcu yolculukları tarihe iz bırakmıştır. 1932-1934, 1961-1964, 1991-1992-1993 dönemlerinde de Satürn Oğlak burcundaydı ve tarihte şöyle önemli kırılmalara neden oldu.

-12 Aralık 1991 Endonezya’daki depremde 1500 kişi öldü.

-13 Mart 1992 Erzincan’da 6,8 şiddetindeki depremde 653 kişi öldü.

-24 Ocak 1993, karlı bir Ankara sabahı… Türkiye kâbus gibi bir güne uyanır. Uğur Mumcu her zamanki gibi evinden çıkıp aracına biner, kontağı çevirir ve o an, orada arabasına konan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeder. Kalemi keskin bir araştırmacı-yazar olan ve o günlerde Kürt Dosyası üzerinde çalışan Mumcu’nun cinayeti, aradan geçen onca yıla karşın bir türlü aydınlatılamaz ve olayın failleri nedense bulunamaz.

-Türkiye ardı ardına gelen ölüm haberleriyle sarsılmaya devam eder 1993 yılının ilk aylarında… Ama ülkeyi en derinden sarsan haber kuşkusuz 1993’ün 17 Nisan günü gelir. PKK’nın başı Öcalan 16 Nisan 1993’te süresiz ateşkes ilan ettiğini duyurur, açıklamayı 17 Nisan günü Şam’da yapacaktır… Gazeteciler ve hatta dönemin vekilleri o gün o toplantıya katılmak için yoldadırlar. Haber yolcular daha Şam’a ulaşamadan gelir. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kalp krizi geçirmiştir. Daha doğrusu ölüm raporuna ölüm nedeni öyle yazılır. Ama o şok ölümün, tam da o güne denk gelmesi akıllarda ister istemez bir soru işareti doğurur. Özal öldü mü öldürüldü mü sorusu bir türlü cevap bulamaz.

-Temmuz ayı gelir, sıcak mı sıcak ve bir o kadar yürekleri dağlayan karanlık günler… Sivas’taki Madımak Oteli 2 Temmuz’da yakılır. Kentte Pir Sultan Abdal şenlikleri vardır o Temmuz’da. Aziz Nesin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda yazar, şair, düşünür Sivas’ta buluşur. O korkunç katliamın işaret fişeğini görünmez bir el ateşler. Madımak Oteli’nde 33 ozan, düşünür ve yazar ile 2 otel çalışanı yanarak ölür. Olaydan bir gün sonra 35 kişi gözaltına alınır alınmasına ama aradan yıllar geçmesine rağmen o gün fişeği ateşleyen karanlık elin asıl sahibi asla bulunamaz.

-Madımak’ta tarihe vurulan kara leke 72 saat sonra daha da büyüyerek yayılır. 5 Temmuz 1993 günü hedef bu defa Erzincan’ın Başbağlar köyü olur. Başrolde yine PKK vardır. 33 masum köylü o gün orada kurşuna dizilerek katledilir, köyleri yakılır. Olayın ardından soruşturma açılır, ancak fiilen katliamı gerçekleştirenler bulunamadığı için cezalandırılamaz. Tam 2 hafta sonra, 18 Temmuz’da ise aynı örgüt Van’ın Bahçesaray ilçesine bağlı Sündüz Yaylası’nda ortaya çıkar. Hedef yine sivillerdir. Baskında 22’si çocuk ve kadın 26 masum can verir. Ağustos ayında terör örgütü bu defa Bitlis’in Mutki ilçesinde ortaya çıkar. Bir otobüs taranır, 15 kişi ölür ve örgütün gerek sivillere gerek askerlere karşı yaptığı eylemler 1993 yılı boyunca devam eder.

Satürn 27-31 senede bir aynı döngüyü yaşatır. Hayatımızda kader denilen yazgıyı 29 senelik döngüler halinde yaşarız. Türkiye natal haritasında AY yerleşimi 1.ev İkizler burcundadır. Vedik astroloji sistemine göre Satürn Oğlak seyri ülkenin 8.ev alanında gerçekleşmektedir. Jargonda bu sürecin ismi Asthama Satürn periyotudur. Gezegen burada 2.5 yıl kalacak; Dış ilişkiler, diğer ülkelerle ilişkilerimizi, dış politikamızı, dostu ve düşmanı birbirinden ayırmayı, siyasi veyahut ticari girişimlerde ki safımızı belirleme de etken olacaktır. Satürn transitleri ülkemiz için faydalı ve faydasız ilişkiler adına bazı kopuşları ve yeni başlangıçları tetiklerken, devreye giren Jüpiter enerjisi destekleyicidir. Müttefik ülkeler sıralamamız değişebilir. Satürn; Ülkenin yaşlı bireylerini, ulusu derin yasa boğacak ölümleri, salgın hastalıkları, maden ocaklarını, devletin varlıklarını temsil eder. Burada ki ayraç ile diplomatik davranışın dersini verecek Ay düğümleri enerjileri zorlu olsa da her zorluktan ders alabilmeyi Satürn 8.ev alanında öğretecektir. 8. Ev; Uluslar arası finansal anlaşmalar, uluslar arası borçlar,vergiler, tahvil ve bonolar, hisse senetleri, faiz oranları ve gelirleri, dış borsalar, krediler, sigortalar, ipotekler,emeklilik fonları, miras hukuku, kamu gelir ve borçları, genel ölüm oranları, çocuk ölümlerinin sebepleri ve doğum kontrolleri, hayati tehlikeler ve intihar durumları bu evin konularındandır. Ayrıca morglar, ameliyatlar, cerrahlar, fahişeler, laboratuvarlar, nükleer ve kimyasal kuruluşlar, kanalizasyon giderleri, organize suçlar, teröristler, dedektifler, silahlar, araziler, yer altı hareketleri ve okült konularda bu ev bünyesindedir. Merkür ise ülkenin genç kesimini, yazarları, gazeteleri, yayıncıları, basın-yayın organlarını, habercileri, haber spikerlerini, büyük elçileri, iç ve dış ticareti, bir ülkenin iletişim ağını temsil eder.

2020 Ocak-2020 Ekim aralığı önemlidir. Transit Satürn 8.ev alanında iken, ülke Mundane haritasında 4.ev alanında bulunan Mars ve Ay düğümleri arasında oluşacak kare görünüm 4.ev konuları mahiyetinde sıkıntılı bir enerjiyi açığa çıkartacaktır. 4.ev Mundane haritasında topraklarımızdır. Deprem, erezyon gibi jeolojik olaylar buradan tespit edilir. 4.evde ki enerji ayrıca vatanseverliğimizi, sınırlarımızı ve halkın mutluluğunu temsil eder. Maden ocaklarımız, toprak ve tarımları uğraşan çiftçileri, emlak işleri, Muhalefet partilerini ve parti yöneticilerini simgeler. Mars asker ve polisi temsil eder. Fetö kapsamında devam eden yargılarmalar da ve yeni operasyonlar da süreç halkın üzgün ve tedirgin olacağını işaret etmektedir. Sınırlarımız zaman zaman gündem olacaktır. Gezegen burada 2.5 sene kalacak ve sürecin tamamı unutulmayacak olaylar ile dolu olacaktır. Jüpiter sayesinde elde edilecek mutluluğun verilecek mücadele ile gerçekleşeceğini göstermektedir. Jüpiter Yay burcunda;Din ve hukuku, din kurumlarını ve ibadet yerlerini, adalet sistemini, ulusal varlıkları, bankaları ve bankerleri temsil eder. Denizcilik ve uzun yolların da simgesidir. Dış ilişkiler ve ticaret, Dışişleri ile ilgili bakanlık ve kuruluşlarda ki gelişmeler, mahkemeler, kanunlar, hakimler, azınlıklar, şirketler ve reklam portföyleri, din ve din adamları, eğitim, ülkenin felsefik ve inançsal eğilimleri, göçler, büyükelçilikler, uzun mesafeli kominikasyonlar, çabuk yayılan haberler, yayıncılık, popüler kültür, yabancılar, üniversiteler ve uzmanlık alanlarında ki akademik eğitimler, sömürgeler, hava yolları ve taşımacılığı, uçuş görevlileri, deniz yolları ve taşımacılığı ve görevli personeller, rektörler ve profesörler , profesyonel danışmanlar ve astroloji Jüpiter enerjisi altında incelenir. Satürn ise Oğlak burcunda devlet başkanları, iktidarları, yönetimsel olarak başta olanları, siyasileri, yaşlı kişileri, yönetici veya siyasi konumda ki kişilerin kayıplarını, sağ ve sol kanatta yeni parti kuruluşlarına destek veren bir enerjidir. Devletin dış ülkelerce itibarını, kariyerini, kuruluşların kariyerlerini, halkın öne çıkan kişilerini, diğerleri tarafından tanınanları, ün ve tanınmışlık, hortumlar ve dağlık bölgelerde ki doğal olayları gündemlerimize taşıyacaktır.

Allah (c.c) her şeyin en hayırlısını bilen, bildiği içinde kuluna hak ettiği mertebe de ilim veren yegane güç iken, 2020 için deprem tarihlerini tespit ettim. Bu süreçte 2020-2023 yıl aralığında ülkemiz ve dünya adına toplu insan ölümleri söz konusudur.

-Ocak 2020

-1/15 Şubat 2020

-Nisan 2020

-20 Mayıs-20 Haziran 2020

-Temmuz 2020

-Eylül 2020

-Kasım 2020 (Tarihleri aylar geldiğinde yönlerini vererek detaylandıracağım.)

Ayları ülkemiz ve global anlamda aktif bir enerjiyi hissetmemize fakat yıkıcı türden olmayacağını işaret etmektedir. Sismologların beklediği Büyük Marmara Depremi tarihini tespit ettim. Zamanı gelince zamanından önce paylaşacağım…

Ay ve Güneş tutulmaları görüldükleri ülkeler de sismolojik anlamda deprem, erezyon ve doğal afetler de tetikleyici unsur olduğu kadar toprak gruplarında oluşan yeniay ve dolunay fazları da deprem adına önemlidir!

Hürmetler

AYŞEN TOK