Nisan 2016

RRRR  RR

BU COĞRAFYA BÜTÜNLEŞMEYİ HAK EDİYOR; BÖLÜNMEYİ DEĞİL. Türkiye ağır saldırılara maruz kaldı, Can’lar verdik, vermeye de devam edeceğiz, yıkmaya çalıştıkları tam bu noktada YİNE AYAĞA KALKACAĞIZ. Bazılarının önünden yıldızlar kayıp gider, bazıları ise onları keşif eder…

Ülke Natal haritasında halen devam eden

Vimsottari Dasa:

Ven MD: 2000-03-02 (13:23:15) – 2020-03-02 (16:16:18)

Merc AD: 2016-03-02 (15:49:28) – 2019-01-03 (5:38:07)

Merc PD: 2016-03-02 (15:49:28) – 2016-07-29 (17:20:23)

Sağ başta gördüğünüz Ülke Natal haritasıdır. Sol tarafta ki ise Nisan Tajaka horoskobudur. Son 6 aydır düzenli olarak yazamadım Ülke Mundane Tajaka makalelerini. Bireysel olarak yoğunluğumdan kaynaklı bir durumdu. Yine her Yeni Ay ve Dolunay makalesinde, özellikle Facebook hesabımda önem arz edecek tarihleri belirttim ve öngörülerde bulundum. Okuyacağınız AY Nisan’a aittir. Bundan sonra ki ayları aksatmamaya özen göstereceğimden emin olabilirsiniz. Dasa süreci herşeydir Vedic jargonunda. Dasa değişir gündem değişir. 2010 yılından bu yana peşimi bırakmayan aksilikler ulus olarak üzülmemize sebepti. Peki bundan sonra nasıl olacak? Devam eden Dasa evresinin Andardasa süreci Satürn iken Merkür evresine başladık.  Bhukti süreci yine Merkür. Merkür Yıldızıl Zodyakta en Ay’dan sonra en hareketli gezegendir. Merkür natal haritada 5.ev yerleşiminde. 1.ev ve 4.ev yöneticisi. Nisan süresince 10.ev ve 11.ev alanlarının ziyaret edecek. Venüs ve Merkür yanyana güzel çalışır ki T.Merkür, Akrep burcunda ki Satürn ve Mars’tan 5 Trikona yani üçgen görünüm almaktadır. Yalnız Nisan ayı içerisinde Dasa başlangıcı kabul ettiğimiz Venüs hala Kova burcunda Ketu ile temas halinde. Aslan burcunda ki Retro Jüpiter ve Rahu’dan görünüm almakta. Akrep burcunda ki Satürn ve Mars ile aralarında ise güçlü bir kare oluşmakta. Demiyorum yine fevkalade bir ay geçireceğiz diye üzgünüm.

Vedic Astrolojide gelecek yıl içinde olacakların yorumlandığı iki harita vardır.

1) Tajaka horoskopu.

2) Tithis Pravesha haritası.

Güneş horoskopunun adı “TAJAKA” olup Güneş’in her yıl doğumdaki yerine gelme zamanı için hazırlanan horoskoptur. Haritanın analizinde başlıca beş önemli nokta vardır :

1) Muntha yerleşimi ve Muntha yönetici gezegenin yerleşimi.

2) Yıllık haritanın yöneticisi (Yılın yöneticisi)

3) Yıllık haritanın Yükselen Burç yöneticisi.

4) Doğum haritasının Yükselen burcunun Yıllık haritadaki yerleşimi.

5) Yıllık haritadaki Güneş yerleşimi.

Burada açıklanan beş noktanın yıllık haritadaki yerleştikleri evler haritanın hazırlandığı yıl içinde olacakların en önemli yaşam alanlarını belirtir.

2016 Nisan ayı için;

Tajaka Haritasında Lagna Akrep burcunu gösteriyor Nisan diliminde ve yöneticisi Mars 1.evde Akrep burcunda.  1.Ev; Bir ülkenin veya şehrin genel halk topluluğunu gösterir, halkın sağlığı, etkisel ve tepkisel verileri, refahı, huzuru, ülkenin veya şehrin görünen imajı, seçmenleri bu evin yönetimindedir. Demek oluyor ki bu ay basında yer alacak gündem konuları farklı olacak. Cemaat, Paralel Devlet gibi konular teyet geçilmeyecek bilakis gündemlerimize yeniden oturacak.

MUNTHA

Progres (ilerletilmiş) haritada doğum yükseleni (Lagna) “Muntha” adını alır. Her doğum yıl dönümünde Muntha sonraki burca geçer. Örneğin doğumda Muntha yükselen burçta olur ve sonraki yılda 2.eve geçer. Yıllık haritada Muntha’nın düştüğü ev yaşam alanları içinde en önemli yeri gösterir. Bu evin konuları yaşam alanı içinde diğer konulara hakim olacak ve önem kazanacaktır. Olumlu veya olumsuz olan olaylar bu yaşam alanları içinde geçecek ve öne çıkacaktır.

2016 Yılının Tajaka haritası Mart ayında Muntha Yükselen İkizler Burcundaydı. Yazılarımız tamamen ilme dayalı Astroloji içeriklidir zeka bazında yada sezgisel boyutta yazılmamıştır. Nisan ayında Muntha yükselen Natala göre 2.evde yerleşmiştir ve yöneticisi gezegen AY 12.evde.  Muntha yükselen için 2. Ev; Ülkenin veya kurumun hazinesini, milli zenginlikleri ve gelirleri, banknot durumlarını, borsaları, ekonomiyi, iç borçları, sömürgeleri, bankalar, ticaret, vergiler, paranın değersel durumu, ülke veya kurumun sanatsal yaklaşımlarını simgeler. Nisan ayı içerisinde Hükümetin Yabancı Devletler ile kuracağı önceliğini finansal konuların kapsayacağı diyaloglar ön planda olacaktır. Muntha yükselen yöneticisi Jüpiter ve Rahu’dan 3-9 görünümünde olsa da Ketu görünümünün  zarar vereceği unutulmamalıdır. Muntha Yükselen noktasının transit Lagnaya göre 12.evde olması beni sevindirdi. Köşe evler olan 1-4-7-10.evler bir haritayı ayakta tutan 4 direkten biridir. Dusthana ev olarak değer göre 6.8.12.ev alanları her zaman konuları kapsamında halka üzüntü verici olmuş ve gizlenen tüm sırların gün yüzü göreceğine dair işaret kabul edilmiştir benim nazarımda. Yöneticisinin bu kadar zararlı görünüm alması ve natala göre 5.ev yerleşimi ise yine kadersel çok fazla olay yaşanılacağının ispatıdır. Muntha Dasa Tablosu Satürn Dasa ile başlamaktadır. Bu olumlsuzdur. Satürn Mundane haritalarda; Yaşlılar ve ülenin olgun nüfusunu temsil eder.  Ulusal ölüm oranı. Salgın hastalıklarda tehdit  boyutunu.  Toprak sahipleri, çiftçiler, madenler, kömür ve madene  bağlı sanayi sektörünü. Devlet ait cenaze, kamuyu üzüntü ve hayal kırıklığına boğacak gelişmeleri,  Devletin  varlıklarını. Halkın davranışlarını ve genel davranışların dikkatin yoğunlaşacağı alanları simgeler.

Nisan Tajaka Haritasında transitlere göre 1.evde Akrep burcunda yer alan Satürn; Ulusal kayıpların, ve büyük üzüntülerin temsilcisidir. Deniz trafiğinde ve Deniz taşımacılığında ulusu üzecek bir kaza gerçekleşebilir. Çok fazla tecavüz haberi, kadına ve çocuğa şiddet haberleri basında yer almaya devam edecektir. Uluslar arası finansal anlaşmalar, uluslar arası borçlarımız,vergiler, faiz oranları ve giderler, dış borsalar, krediler, sigortalar, ipotekler,emeklilik fonları, miras hukuku, kamu gelir ve borçları, genel ölüm oranları, çocuk ölümlerinin sebepleri ve doğum kontrolleri, hayati tehlikeler ve intihar durumları, nükleer ve kimyasal kuruluşlar, silahlar, silah taşımacılığı haberleri halkın dikkatinin yoğunlaşacağı konular arasındadır. Nisan ayı Tajaka haritasında natala göre 1.ev, 4.ev ve 10.ev arasında Satürn-Mars-Ketu-Venüs-Rahu ve Retro Jüpiter kare görünümü hakimdir. Natal yerleşimlerde ise 3.ev, 6.ev, 9.ev alanlarını kapsamaktadır. Bir sanatçı kaybı, bir sanatçı adına çıkacak spekülasyon içerikli haberler, kadın cinayetleri, çocuk istismarına, çocuk ölümlerine yönelik haberler, basın-yayın kuruluşları ve dine yönelik, cemaate yönelik bilgiler ve dahi yüksek eğitim kurumları Üniversiteler Nisan gündemlerimiz. Nisan ayı önemli bir aydır.

Nisan ayının Atmakaraka gezegeni Venüs! Hey yavrum hey! İlişkiler, ilişkiler, dahili ve harici düşmanların ihanetleri! Şimdi biz coğrafyamızı değiştirmiyoruz, komşularıda değiştirmeyeceğimize göre Natalda yüzden çakışan Düğümlerle döksün herkes eteğinde ki taşı görelim diyeceğiz! 2023 Lozan antlaşması bitecek! O komşuların hepsi dize gelecek! Gizli maddeler koz olur bu ülkeye. AB’si, Arabı, Kürt’ü, Ermeni’si kul köle oluverir önümüze!

Yazdığım tüm yorumlar 26 Mart-26 Nisan 2016 tarih aralığı için geçerlidir. Açık düşmanlarımızla yeniden masaya oturma vaktidir. Mundane haritalarda her zaman Ketu ekseni ile; Aşırlıkları, ani değişimleri, sağ kanat politika fikirlerini, girişimleri ve bilimsel olayları temsil eder.Sosyalizmi, komünizmi, solcuları ve böyle akımları, kayıpları ve gizli kapaklı konuları temsil eder. Rahu ekseni ise; Yeniden yapılanmaları ve değişimleri, organize suçları ve yer altı faaliyetlerinini temsilen yaşanılacak oluşumları hazırlayacaktır. Nisan ayı içerisinde 64Navamsa noktası natal Mundane haritasına göre 8.evde. Transit haline göre ise 1.evde yerleşmiştir. Mundane haritalarda 1.ev en önemli alandır. Ülkenin genel refahını, birlik beraberliğini ve sağlık durumunu gösterir. Değişim iyidir. Sancılı olur fakat şarttır. Mevcut düzen bozulsa da yeni düzene elbette alışılacaktır. Tüm bu belirtilen konular dahilinde Tajaka Haritalarında Muntha Yükselen derecesi ile Rahu dereceleri kontrol edilir şayet Rahu derece olarak Muntha yükselen derecesinin önünde ise geçecek AY zorluklar barındıracak demektir. Muntha Yükselen derecesi: 14.59 boylam değeri ile Pushya yöneticisi Satürn olan Takımyıldızında yerleşmiştir. Bu olumlu bir takımyıldızıdır. Ancak Muntha yöneticisi Ay’ın 12.ev yerleşimi ve aldığı zararlı Ketu görünümü yorumumu daha sert kılacak belki de 2016 yılı içerisinde geçirilecek zorlu aylar listesinde Nisan ayınıda ifa etmektedir. Ekliptik nokta kabul ettiğimiz ve KADER ile direkt bağlantılı Rahu derecesi ise 27.40 boylam değeri ile U.Phalguna yöneticisi Güneş olan Takımyıldızında yerleşmiştir. Düğümler 30.00 den başlayarak saat yönünde geriden hareket eder. Bu durumda Rahu derece itibariyle Muntha Yükselenin gerisindedir. Kalemimizi ve tüm bu yazdığım yazıları takip eden bazılarınızdan mailler alıyorum. Siz İktidarın kalemşörü müsünüz diye? Beni yakından tanıyanlar sağ görüş mensubu olduğumu ayrıca da çok koyu bir Milliyetçi olduğumu gayet iyi bilirler. Bilmeyenlerde öğrenmiş olsunlar. Siyasi görüş belirtilecek bir platform değildir burası, yazdıklarımız ilim ışığında yapılan yorumlardır. Bazıları kehanette bulunmak istemez fakat Astroloji ilmi yarınlardan haber verecek yada tahmini yorumlarda bulunulacak bir yıldız ilmidir. Şaşalı başlangıçlar, ölümler ve doğumlar, yeniden var olmalar, Anka kuşu gibi adeta küllerinden doğmalar bizim Milletimizin baş edemeyeceği konular değildir. Ocak-Şubat-Mart ve Nisan yorumlarımız icra ettiğimiz Vedic ilminin Dasa süreçleri yorumlarıyla farkını sizlere ispat etmiştir. Bu yorumlarda şahsi görüş mahiyetinde yazılmamıştır. ‘’Vedic kehanet Astrology değildir’’ diye beyanatta bulunan Astrolog, öngörüsü tuttuğunda ‘’Bunu öngörmüştüm’’ diyerek açıklama yaparken…..neyse sustum ben! 😀 anladınız siz onu. 😀

VEDIC KEHANET ASTROLOGY’sidir. Kehanet yapabilmek ise cesaret ister! 

1 Nisan-1 Mayıs 2016 zaman aralığında sağlık sektöründe, kara, deniz, polis, asker ve sivil savunma teşkilatlarında, çalışan sınıflarında, işçi sendikaları, emekçi kategorisinde ki tüm eylemlerde, hizmet organizasyonu sağlayan kurumlarda, sağlık alanında, doktorları ilgilendiren tüm haberlerde ölüm dahil olmak üzere çok ilginç gündemlerle yüzleşeceğiz. Ve dahi sağlığımızı kapsayacak terör saldırılarında…Mars geçişi etkisiyle yüzleşeceğiz. Belki de tıp sektöründe mucize içerikli haberler, bizlere üzüntü verecek bir doktorun ölümü!

Nisan ayının gündemi  yoğun. Bilmem farkında mısınız? Ülke de ciddi anlamda boyutu ise gizlenen ekonomik kriz mevcut. Demek ki ülke natalında 3.evde seyir eden T.Jüpiter şaşalar yaratmadı. Kavanozu tutanlar hatta lezzete kanmayıp kavanozun dibine düşenlerin işleri tıkırında. Dolar kuru düşüyor ve dahi Nisan içerisinde de düşüşte kalacak. Yükseleceği ve sabit bir parite yakalayacağı tarih geldiğinde yine sizlere yazacağım. Anlamam ki ondan bundan. Yazdıklarımız ilmimizin mealidir. Şu kadarını özetlemek gerekirse önümüzde ki günler adına komşularımızla olan tüm ilişkilerin dostluk zeminine oturtulması şarttır. Komşularımızla yaşanan hiçbir kriz geçmemiştir ve dahi geçmeyecektir. Komşularla geçinmek için kendimizden ödün vermemiz dahi gerekebilir. 3.evde seyir eden Rahu ve Jüpiter’i unutma emi balığım burçtaşım! Dört bir koldan hepsi taarruza geçecek zira. Buzlar erimiş gibi gözükse de Jüpiter retrosu bittiğinde özellikle önümüzde ki zaman diliminde yaz ayları hava uçuş sahaları adına oldukça hareketli zamanları işaret etmektedir. Bir kere Düğümler yüzden kavuşum halinde ve bu süreç 1.5 yıl sürecek. Asıl curcuna yaz aylarında. Maddi-manevi tahribat zamanları açıkçası. Bu coğrafya neler gördü! Şaşırmıyorum üzülen hep kadınlar oldu. Onuda artık anlıyorum. Bazı Nakhastralar mutsuzluk yayıyor. Ülke Natal haritasında ki Ay Aslesha, Lagna ise Aridra Nakhastra yerleşiminde her ikiside hüznü barındırır uzuvlarında. Gözyaşı eksik olmaz. İç ve dış düşmanlar özellikle “pensilvanya çetesi” yoğun mücadele ile etkisiz hale getirilmelerine rağmen, “kafası kopan yılan” ÖCALAN! Hepinizden kurtulmak istiyoruz. Cumhuriyet ve aydınlanma istiyoruz. Ne yaparsanız yapın her nasip vaktine esirdir. Bu millet yeniden doğar küllerinden Anka kuşu misali…

Hürmetler

A.TOK