NİSAN/MAYIS/HAZİRAN/RETROLAR/TÜRKİYE

Merhabalar efendim;

Kâinatta öyle nizamlı ve geniş dairede bir kader vardır ki, onun dışında hiçbir şey tasavvur edilemez. Kâinatı yaratan Allah (c.c), çekirdeğin çatlamasından bahara, insanın doğuşundan yıldız ve galaksilerin doğuşuna kadar her şeyde muhît ilmiyle bir plân ve program tespit buyurmuş ve bir kader tayin etmiştir. Bizlere de bu kaderi meal etmek düşmüştür. Dünyanın dört bir yanındaki ilim adamları ve araştırmacılar, bu ahengi meal etmeye çalıştıkça gayp perdesinde bir makama kadar ilim ve bilim öğrenenlere bilebilme yetisi vermiştir. Kader iki şekilde zuhur eder. Kâinatın işleyişinde ilâhî bir adâlet mevcuttur. Bilimin bize verdiği bütün bilgilerle baktığımız zaman büyük bir denge ve adâlet sistemi ile kâinâtın yaratıldığını anlarız. Jeoloji, biyoloji, astroloji vb. bilimlerden; bitki, insan ve hayvanın yaratılışına kadar her birisi ince bir hesap ile çok âdil ve ölçülü şekilde yaratılmıştır. Güneş sisteminden insanın görme mekanizmasına kadar her kademede var olan “kozmik bir denge” Allâh’ın adâletinin yansımasıdır. Kediler uçsaydı, kâinatta kuş kalmazdı, bu örnekleme  adaletin en basit misâli olsun zira; Gökler, galaksiler, yer, dağlar, hepsi adâlet üzere olup, Allâh’ın yaratmasında bir adâletsizlik göze çarpmaz.

1.İnsanın kendi irade ve kudretiyle işlediği fiil ve amellere bağlıdır. Annemiz, babamız, ırkımız, dinimiz, cinsiyetimiz, doğuştan anlımıza yazılanlar, bunlar Allah nasıl istemişse öyle olur…

2.İnsanın irade ve kudreti dışında meydana gelen hâdise ve hâllere aittir. Gök bilimcileri Ay ve Güneş tutulmalarını bizlere haber verirken bu fiili kendileri işlemiyorlar. Allah’ın kudretinin işaretidir.

24 Ocak 2020 itibariyle Satürn Oğlak burcu seyri ile birlikte Türkiye kaderini yaşamaya başlamıştır. 

(Hatırlamak isteyenler koyu renkli satırı tıklayabilirler.)

-1 Nisan 2020 Jüpiter Oğlak seyrine başlıyor ve 1 Temmuz 2020 tarihine kadar burada. Retro seyri ile dönüp yeniden Kasım 2020 tarihine kadar Yay burcu seyrinde.

Jüpiter; Din ve hukuku, din kurumlarını ve ibadet yerlerini, adalet sistemini, ulusal varlıkları, bankaları ve bankerleri temsil eder. Denizcilik ve uzun yolların da simgesidir. Gezegen Yay, Balık, Yengeç burçlarında olumlu çalışırken, İkizler, Oğlak, Başak burçlarında zayıf enerji üretir. Rasi haritalarının 6.8.12.evleri Dusthana evlerdir. Adalet sisteminde, eğitim sisteminde, üniversitelerde, bankalar adına verilecek yanlış kararları ve bu kararların İktidar partisi tarafında verilirken ileride zorluk doğurabileceğini işaret etmektedir.

Kural 1-Doğal zararlı gezegenler retro süreçlerinde olumlu enerji üretir.

Mars, Satürn.

Kural 2-Doğal faydalı gezegenler retro süreçlerinde sıkıntılı enerjiyi açık eder. Doğal faydalı gezegenler retro dönemlerinde Dusthana evlerde olumlu enerji üretir. Düz seyirlerinde ise enerjileri yerleştikleri burçlara göre fayda ve zarar verecektir.

Jüpiter, Merkür, Venüs.

Lagna ve Ay konumumuza göre 7.ev ve 10.ev yönetici gezegenimiz bu süreçte olumlu enerji üretecektir. Fakat ansızın siyasi çevrede Muhalefet ve İktidar cephesinde ki siyasilerin, müttefikimiz olan ülkelerin acı dolu haberlerini alabiliriz. Her ne olursa olsun eğitim kurumları, çocuklarımızı korumak adına 2020 Eylül bitimine kadar eğitime ara vermek zorunda kalırsa sağlıklı karar almış olacaktır. 15 Mayıs 2020 kısa bir süreliğine Retro seyri Oğlak burcunda başlarken sonrası Yay burcuna geri dönecek olan gezegen 30 Haziran-15 Temmuz aralığında en zararlı enerjiyi üretirken Ketu ile temas halinde olacaktır. Retro esnasında virüs de görülebilecek azalma sebebiyle Mayıs-Haziran döneminde okullara geri dönüş olabilir. Bu alınabilecek kararların en zararlısıdır. Tıbbi alanda ise ülkenin eczanelerinde ki ilaçlar ve virüs için antikor kabul edilebilecek ilaçlar adına olumludur.

23 Nisan/10 Mayıs zaman aralığında deprem adına yıldız Kuzeydoğu, Doğu ve Kuzey bölgeleri işaret etmektedir. Ayrıca bu süreç sınırlarımız, maden ocakları adına da önemlidir.

-23 Nisan 2020 Türkiye Rasi haritasının 11.ev alanında Koç burcu yeniay fazı; 11. Ev; Müttefik ülkeler, toplumsal kuruluş ve yönetimle, belediyeler, büyük şehir belediyeleri, belediyelerin yönetim biçimi, şehir meclisleri, yasa değişimleri, ulusal hareketler, isyanlar, devrimler, ulusal servet bu evde incelenir. Ayrıca, bir ülkenin anlaşmaları, organizasyonlar ve jüriler, elektrik kaynaklı olaylar, erezyonlar bu ev konularındandır.

-7 Mayıs 2020 Türkiye Rasi haritasının 5.ev alanında Terazi burcu dolunay fazı; 5. Ev; Çocuklar, doğum oranları, genç nüfus, genel zevkler, eğlence yerleri, tatiller ve ikametleri (oteller gibi), tiyatro ve sinemalar, sanata verilen değerler ve sanatçılar, ünlüler, sosyete, kumarhaneler, şans oyunları, spekülasyonlar ve 2. Ev bağlantılı olarak borsa spekülasyonlarının getirileri ve sonucu, halk kahramanları (ülke adına başarı kazananlar gibi) sporcular, antrenörler ve spor karşılaşmalarının yerleri bu evin bünyesinde incelenir. Ülkemizin gündemi bu kişiler üzerine olacaktır. Piyasalarda yön hep yukarıyı işaret etmektedir…Ayın en önemli konusu T.B.M.M’sinden çıkacak kararlardır.

-11 Mayıs 2020 Satürn Oğlak burcunda retro seyre başlıyor. 7.49 enlem seviyesinde ki gezegenin retroya dönmesiyle birlikte ölüm oranlarında azalma, vaka sayılarında azalma gözlemlenecektir. Fakat ekonomi ve borsa adına 8.ev konuları dahilinde yeni kararlar alınırken  8. Ev; Uluslar arası finansal anlaşmaları, uluslar arası borçları,vergileri, tahvil ve bonoları, hisse senetleri, faiz oranları ve gelirleri, dış borsalar, krediler, sigortalar, ipotekleri, emeklilik fonları, miras hukuku, kamu gelir ve borçları, genel ölüm oranları, çocuk ölümlerinin sebepleri ve doğum kontrolleri, hayati tehlikeler ve intihar durumları bu evin konularındandır. Ayrıca morglar, ameliyatlar, cerrahlar, fahişeler, laboratuvarlar, nükleer ve kimyasal kuruluşlar, kanalizasyon giderleri, organize suçlar, teröristler, dedektifler, silahlar, araziler, yer altı hareketleri ve okült konularda bu ev bünyesindedir. Piyasalar yukarı yönü işaret etmektedir.

-14 Mayıs 2020 Venüs Boğa burcunda retro seyre başlıyor. Türkiye Rasi haritasının 12.ev alan yöneticisi 12.ev alanında retro. Bu zararlı bir enerjidir. Zira Mundane haritalarda 12. Ev; Gizli düşmanları, gizli örgütleri, casusları, derin ve gizli yapılanmaları, şantajları, hırsızlıkları, suçluları, suikastleri, gümrük kaçakçılığı, uyuşturucular, vatan hainleri ve karanlık işlerle uğraşanlar bu evden incelenir. Ayrıca, işsizlik, grevler, sendika problemleri, hapishaneler, hastaneler, medyumlar, okültistler, büyücüler (8.evle birlikte) akıl hastaneleri, bakımevleri, yetimhaneler, klinikler, yardım kuruluşları, ülkelerin vizyonları, inanç evleri, petrol endüstrisi-yağlar ve bu alanda çalışanlar, büyük baş hayvanlar bu evin bünyesinde incelenir. Gezegen 25 Haziran 2020 tarihine kadar retrodur. Kadınlar, sporcular, cezaevleri, cezaevlerinde isyan, kadın ölümleri ve spekülasyon kaynaklı paraları işaret eder.

-15 Mayıs 2020 Jüpiter Oğlak burcunda sonrası Yay burcunda retro seyre başlıyor. Dini ve adli dünya, ulusal veya devlet dini, rahipler, din adamları. Adalet sistemi ve belirgin hakimler, avukatlar. Ülkenin zenginliği, bankalar ve bankacılar. Ülke halkının mutluluğunu simgeler. Jüpiter önce 8.ev sonra 7.ev alanında retroya başlayacak. 8.ev anlamını yukarıdaki satırlarda vermiştim. 7.ev; Uluslar arası ilişkiler, askeri veya sivil savaşlar, anlaşmalar, ultimatomlar, hakemler, kaçak suçlular, açık düşmanlıklar, rekabetler. Ayrıca evlilik ve boşanma oranları, halkın bakış açısı. Dış ticaret ve iş ortaklıkları, halkla ilişkiler, müttefik ülkeler bu evin konularındandır. Ketu ile temas edecek olması, çocuklar, eğitim, bankalar ve din adamlarını gündemlerimize taşıyacaktır. İş Bankası hisse senetlerinin devri bu konular arasındadır.

-22 Mayıs 2020 Türkiye Rasi haritasının 12.ev alanında 3 gezegenin birden retro olduğu süreçte 12.ev alanında bir yeniay fazı. 15-25 Mayıs aralığı deprem enerjisi, yıldız Doğu yönündedir. 12.Ev; Gizli düşmanlar, gizli örgütler, casuslar, derin ve gizli yapılanmalar, şantajlar, hırsızlıklar, suçlular, suikastler, gümrük kaçakçılığı, uyuşturucular, vatan hainleri ve karanlık işlerle uğraşanlar bu evden incelenir. Ayrıca, işsizlik, grevler, sendika problemleri, hapishaneler, cezaevleri, hastaneler, medyumlar, okültistler, büyücüler (8.evle birlikte) akıl hastaneleri, bakım evleri, yetimhaneler, klinikler, yardım kuruluşları, ülkelerin vizyonları, inanç evleri, petrol endüstrisi-yağlar ve bu alanda çalışanlar, büyük baş hayvanlar bu evin bünyesinde incelenir.

-5 Haziran 2020 Türkiye Rasi haritasının 6.ev alanında 3 gezegenin retrosu eşliğinde dolunay fazı. 6.Ev; Kamusal tüm işçi ve çalışanlar,sendikalar, çalışanlara hizmet eden toplu dernekler, iş durumları, kamunun sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, sağlık çalışanları, lokantalar, yiyecek ve içecek sektörleri, askeri ve güvenlik anlamında tüm personeller, ordu , polis, donanma ve savaş gemileri, sahil güvenlik v.s. gibi bu evin inceleme alanına girerler. Ayrıca evcil hayvanlar ve küçükbaş hayvanlar bu evin konularındandır. Deprem adına 1-5 Haziran zaman aralığı dikkat çekici durmaktadır. Yıldız Türkiye Rasi haritasının Kuzey ve Doğu bölgelerini işaret etmektedir. Piyasalarda yön yukarıdır. Aynı zamanda Haziran dolunayı corona virüs adına önemlidir. Haziran bitimi vaka ve ölüm oranlarında ki artışı işaret etmektedir. Nisan-Mayıs aylarında cezaevleri hakkında verilecek karar ile kader mahkumlarının sevdiklerine Haziran ayında kavuşma ihtimali yüksektir.

Yılın 2.Merkür retrosu İkizler burcunda. Merkür Rasi haritamızın 4.ev yönetici gezegenidir. 18 Haziran-11 Temmuz zaman aralığında deprem, sınırlarımız, aile mevhumları, halkın korkuları, muhalefet partisi, siyasilerin corona vakaları, zirai ve tarım durumları, beslenme değerleri, doğal felaketler sonucu zayiatlar, doğal kaynaklar, ülkelerin anıtsal ve tarihsel değerleri ve binaları, gayri menkuller, emlaklar, barınak evleri, madenler, fabrikaların yerel durumları, çiftçiler, inşaatçılar, mezarlıklar gündemimiz olacaktır. Piyasalarda yön yukarıyı işaret etmektedir. Deprem adına yıldız Kuzey, Doğu ve Güneş bölgeleri işaret etmektedir. Muhalefet ve İktidar arasında kılıçların çekileceği, siyasilerde ki corona vakalarının varlığının tespit edileceği bir dönemdir.

-21 Haziran 2020 tarihinde İkizler burcu Güneş tutulması Rahu ve 4 gezegenin retrosu eşliğinde.

-5 Temmuz 2020 tarihinde Yay burcu Ay tutulması3 gezegenin retrosu eşliğinde. Bu iki tutulma birden olayları değiştirecektir.  Yorumlarını ayrıca hazırlayacağım…

Allah her şeyin en doğrusunu bilendir, En doğrusuna karar verendir. Bu tablo hiç iyi değil. Her ne kadar Haziran ayına kadar vaka sayısı ve ölü sayısı azalmış olsa da (dünya ve ülke genelinde) Haziran itibariyle Eylül ayına kadar, sonrasında ise 29 Ekim 2020 tarihine kadar bu tablo değişmez!

Yaşlılarımıza çok iyi davranmalı ve hürmet göstermeliyiz! 2019 senesinin Atmakaraka gezegeni Jüpiter iken bu işten en çok zarar görecek olanlar, sağlık çalışanları ve çocuklar ile eğitim takvimidir…

Hürmetler

Ayşen Tok