TÜRKİYE 2021

TÜRKİYE 2021

Gördüğünüz ise Türkiye 2021 Tajaka (Güneş dönüşü) haritasıdır. 29 EKİM 2020 tarihinde Türkiye için bir yıllık kader kabul edeceğimiz yeni bir süreç başlayacaktır. Bu süreç 29 Ekim 2021 tarihine kadar gündemimiz olacaktır. Her sene Güneş’in yerleştiği alana gelmesi ile oluşan bu döngü bizlere bir sonra ki yıla kadar o yılın ana konu başlıklarını verir. Bunu MUN yükselen yerleşimi ile tespit ederiz. Vedik astrolojide gelecek yıl içinde olacakların yorumlandığı iki haritadan biridir TAJAKA. Bu harita ayrıca 12 aya bölünebilir. Sizler için yorumladığım 2020 Ekim-2021 Ekim yılının ana haritasıdır.

Haritanın analizinde başlıca beş önemli nokta vardır :

1) Muntha yerleşimi ve Muntha yönetici gezegenin yerleşimi.

2) Yıllık haritanın yöneticisi (Yılın yöneticisi)

3) Yıllık haritanın Yükselen Burç yöneticisi.

4) Doğum haritasının Yükselen burcunun Yıllık haritadaki yerleşimi.

5) Yıllık haritadaki Güneş yerleşimi.

Burada açıklanan beş noktanın yıllık haritadaki yerleştikleri evler haritanın hazırlandığı yıl içinde olacakların en önemli yaşam alanlarını belirtir.

MUNTHA

Progres (ilerletilmiş) haritada doğum yükseleni (Lagna) “Muntha” adını alır. Her doğum yıl dönümünde Muntha sonraki burca geçer. Örneğin doğumda Muntha yükselen burçta olur ve sonraki yılda 2.eve geçer. Yıllık haritada Muntha’nın düştüğü ev yaşam alanları içinde en önemli yeri gösterir. Bu evin konuları yaşam alanı içinde diğer konulara hakim olacak ve önem kazanacaktır. Olumlu veya olumsuz olan olaylar bu yaşam alanları içinde geçecek ve öne çıkacaktır.

2020 yılının Muntha yerleşimi yükselenden itibaren 4.ev alanı Yengeç burcundadır. Yöneticisi Ay 12.ev Balık burcunda Mars (r) ile birlikte yerleşmiştir. Ay ve Muntha yükselen arasında trine görünüm mevcuttur.

-Yıllık haritanın yöneticisi Ay’dır.

-Yıllık haritanın yükselen burcu Koç olup, yöneticisi Mars (r) Balık burcunda 12.ev alanındadır.

Natal Türkiye Mundane haritanın yükseleni İkizler burcu yöneticisi Merkür’dür. 2020/2021 yılı mundane haritada ki yerleşimi 7.ev alanı Terazi burcunda ve retro pozisyondadır. Merkür natal haritanın dört ana gezegeni ile kavuşum halinde fakat Oğlak burcundaki Satürn ile kare görünüm halindedir. Dünyalar astrolojisine göre Merkür simgeleri açısından bazı kayıpların işaretçisidir.

-Güneş yerleşimi 7.ev alanında Terazi burcundadır.

Tajaka 2020-2021 yıllık haritası Ay dasa ile başlamıştır. Ay; Halkı, genel olarak kadınları temsil eder ve haritadaki Ay yerleşimi ise toplumun nelere odaklanacağını gösterir. Natal haritaya göre 5.ev ve yıllık haritaya göre 7.ev alanında ki enerji, dış politikayı, savaşı ve adetleri (örf) temsil eder. Dış ülkeler, dış ilişkiler, komşu devletler ile yaşanılacak politik kous gibi konular yıla olumsuz anlamda damga vuracaktır.

Maha Dasas:

Moon: 2020-10-28 (15:09:16) – 2020-11-27 (10:58:14)

Muntha yükselen derecesi 14:59 enlem değerinde, Rahu derecesi ise 28:05 enlem değerinde İkizler burcunda olup, Muntha yükselen Rahu derecesi gerisinde kalmıştır. Zorluk ve güzellik koyun koyuna girmiş, ilginç bir yıl olacağını işaret etmektedir. Guru-Mangala Yoga ile oluşan Türkiye 2020/2021 Mundane haritasında 2021 yılı gelene kadar 2020 yansımaları devam edecektir. Mundane haritada Satürn Ashtakavarga sav puanı 4 olup en zararlı enerjiyi üretecekken, yıllık haritada Jüpiter Ashtakavarga sav puanı ise 5’dir. Galibiyet Jüpiter’e ait. Natal haritada ise Satürn 1 puan alırken, Jüpiter 5 puan ile değerlendirilmiştir. Ay halkı temsilen Jüpiter ile birlikte Gaje-Kesari Yoga oluşturmuştur.

Satürn enerjisi ve yansımaları adına bir önce ki Satürn Oğlak seyri düşünülürse 2020 yıllarında ki benzer olayların yaşanma ihtimali 2020/2021 yılının ilk 6 aylık zaman diliminde devam edecektir. 2021 enerjisi Nisan ayından sonra ise tamamen değişiklik gösterecektir.

Bu bilgiler doğrultusunda 2020/2021 yılının ana konu başlıklarını ve zorlu zamanları tespit edeceğiz. Rahu/İkizler Ketu/Yay etkisindeyiz. 2020 yılının 23 Eylül bitimine kadar feleğin baş pehlivanları bu noktadalar. Ay düğümlerinin olumlu ya da olumsuz etkisi kadersel enerjilerin açığa çıkmasına vesiledir. Rahu ve Ketu transiti 18 ay sürerken etkileşim orbu 1 ile 1.5 aylık zaman aralığını kapsar. Ay düğümleri geçişi 23 Eylül itibariyle Ketu/Akrep, Rahu/Boğa burçlarında olacaktır. Bu süreç dahilinde Ay ve Güneş tutulmaları Ay düğümleri enlemi hizasında Ketu ve Rahu’yu takip edecektir. 6.ev ve 12.ev alanları aktif olurken yansımaları dahilinde; hastalıklar, iş ve sağlık problemleri, çok çalışma az değer görme, hizmet etme, hizmet sektörü, kişisel sağlık, birlikte çalıştığımız kimseler, ev hayvanlarımız, fiziksel zayıflıklar, yanımızda çalıştırdığımız kişilerin kişisel hakları, zevk almadan yaptığımız ama zorunlu olduğumuz işler, toprak, tarım, gizli gruplar, tarikatlar, hapishanelerde tutulan kişiler, yardıma ve bakıma muhtaç kişiler, hukuksal konularda çıkacak hapis kararları, suikastler, hasta bakıcılar, yardım kuruluşları, şifa merkezleri, ıslah kurumları, gözaltı, hapishaneler, yetimhaneler, huzur evleri ve hayır kurumları, gizli gruplar, gizli devlet kurumları, casuslar ve gizli düşmanları, gizlenmiş olan şeyler, suç ve suçlular, terör faaliyetleri, rehin alma durumları, intihar saldırıları gözlemlenecektir. Ketu ve Rahu tüm dünya ve ülkemiz üzerinde; sağlık sektörü, silahlı kuvvetler, salgın hastalıklar, memurlar, işçiler, ordu, polis, sanayii, seri üretim yapan yerler, süpermarketler ile ilgili gelişmeleri ön plana alırken, asker, polis ve sivil güvenlik hizmetleri, çalışan emekçi sınıfları ile ilgili düzenlemeleri gündemlerimize getirecektir.

Jüpiter eğitim ile ilgili bir gezegen olarak eğitim sisteminde ki köklü değişim Ay düğümleri kavuşumu, görünümü ile toplumun vereceği tepki ve ağır eleştiriyi gösterirken bu değişimin vazgeçilmez, kadersel bir süreci işaret ettiğini unutmayalım. Jüpiter-Ketu kavuşumu çocuklar adına kaygı duyulacak bir zaman aralığını işaret etmektedir. Nitekim bu görünüm eğitim ile ilgili sıkıntıların yaşanmasına sebeptir. 23 Eylül itibariyle Jüpiter ve Ketu birbirinden ayrılırken, Jüpiter 20 Kasım 2020 tarihinde bir yıl konaklayacağı Oğlak burcuna geçecek ve burada Satürn ile kavuşum halinde olacaktır.

2020 yılında Ay düğümleri ve Jüpiter Mundane haritanın 1.ev ve 7.ev alanlarını etkilerken Türkiye son dönem dış politikada geliştirdiği strateji ile itibar kazanan bir ülke olmuştur. 2021 yılında ise Ay düğümleri 6.ve 12.evleri, Jüpiter ise 8.evi tesir altında tutacaktır. 6-8-12.evler Vedik astrolojiye göre Dusthana kabul edilir. Doğal zararlı kabul edilen Ketu için 6.ev seyri olumludur. Jüpiter doğal faydalı bir gezegendir ve Dusthana ev seyri olumsuz bir yılı işaret etmektedir. Güneş; Ülkenin devlet yetkililerini ve Başbakan, Cumhurbaşkanı gibi üst düzey yöneticileri temsil eder. 2020/2021 Nisan sonrası bu konularda gözlerimizi devletin zirvesine çevirecektir. Ketu enerjisi; Kargaşa ve siyasi gerginlik kadar, sağ-sol kanat siyasi fikirleri, serbest piyasa kurumsal faşizm ve bireycilik mahiyetinde milliyetçi duyguları, bölücülük, bilimsel devrimler ve buluşlar, patlamalar, anarşi ve anti-politik tepki, gösteri, toplu sosyal bölünmeler yanlısı ve anti çıkar çatışması sonuçlanır. Sosyalizm, komünizm ve sol siyasi fikirlerini, bankacılık sistemleri, hisse senedi ve hisseleri, manipülasyon ve yolsuzluk adına tüm sırları gün yüzüne çıkartacaktır. Olası tüm bu ihtimallere yönelik Satürn 24 Ocak 2020 tarihinde Türkiye natal haritasının 8.ev alanındaki yolculuğuna devam ediyorken;  yakın tarih olarak 1991-1992-1993 yıllarında yine Oğlak burcunda yer alan gezegen için Vedik terminolojisinde kendi burcunda seyir edeceği için güçlü çalışacağı tahmin edilir lakin bu güç yıkıcı bir enerjidir. Bu güç, düzeni değiştirmek için devreye girer. Dünya üzerinde global baktığımız Satürn Oğlak burcu yolculukları tarihe iz bırakmıştır. 1961-1962-1963-1991-1992-1993 dönemlerinde de Satürn Oğlak burcundaydı ve tarihte şöyle önemli kırılmalara neden oldu.

-15 Eylül 1961, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrası kurulan Yassıada Yüksek Adalet Divanı kararları açıklandı: Aralarında eski cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın da bulunduğu 15 idam, 31 ömür boyu hapis, 408 kişiye çeşitli hapis cezaları, 133 beraat. Son oturuma intihara teşebbüs eden eski başbakan Adnan Menderes katılmadı.

-17 Eylül 1961, Jüpiter ve Satürn Oğlak burcunda iken; Adnan Menderes asılarak idam edilmiştir.

-4 Mart 1962, CHP İzmir Milletvekili Osman Nuri Adal, Nihal Atsız’ın 1945 yılında Almanya’da bulunan karısına gönderdiği mektupları TBMM’de okudu. Adsız mektuplarda Atatürk’ü ahlaksızlık, İsmet İnönü’yü korkaklıkla suçladığı ortaya çıktı. Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı Başkanı Metin Kumbasar, “Milliyetçi ve ırkçı geçinen bazı kişilerin en büyük Türk ve en büyük milliyetçi Atatürk’e nasıl küfrettiklerini bir defa daha öğrendik” diyerek açıklanan durumu protesto etti.

-3 Eylül 1962, İran’da deprem: 20.000 kişi öldü.

-1 Şubat 1963, İki uçağın Ankara üzerinde çarpışarak Ulus semtine düşmesi sonucu 80 kişi yaşamını yitirdi

-12 Aralık 1991, Endonezya’daki depremde 1500 kişi öldü.

-13 Mart 1992, Erzincan’da 6,8 şiddetindeki depremde 653 kişi öldü.

-24 Ocak 1993, karlı bir Ankara sabahı… Türkiye kâbus gibi bir güne uyanır. Uğur Mumcu her zamanki gibi evinden çıkıp aracına biner, kontağı çevirir ve o an, orada arabasına konan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeder. Kalemi keskin bir araştırmacı-yazar olan ve o günlerde Kürt Dosyası üzerinde çalışan Mumcu’nun cinayeti, aradan geçen onca yıla karşın bir türlü aydınlatılamaz ve olayın failleri nedense bulunamaz.

-Türkiye ardı ardına gelen ölüm haberleriyle sarsılmaya devam eder 1993 yılının ilk aylarında… Ama ülkeyi en derinden sarsan haber kuşkusuz 1993’ün 17 Nisan günü gelir. PKK’nın başı Öcalan 16 Nisan 1993’te süresiz ateşkes ilan ettiğini duyurur, açıklamayı 17 Nisan günü Şam’da yapacaktır… Gazeteciler ve hatta dönemin vekilleri o gün o toplantıya katılmak için yoldadırlar. Haber yolcular daha Şam’a ulaşamadan gelir. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kalp krizi geçirmiştir. Daha doğrusu ölüm raporuna ölüm nedeni öyle yazılır. Ama o şok ölümün, tam da o güne denk gelmesi akıllarda ister istemez bir soru işareti doğurur. Özal öldü mü öldürüldü mü sorusu bir türlü cevap bulamaz.

-Temmuz ayı gelir, sıcak mı sıcak ve bir o kadar yürekleri dağlayan karanlık günler… Sivas’taki Madımak Oteli 2 Temmuz’da yakılır. Kentte Pir Sultan Abdal şenlikleri vardır o Temmuz’da. Aziz Nesin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda yazar, şair, düşünür Sivas’ta buluşur. O korkunç katliamın işaret fişeğini görünmez bir el ateşler. Madımak Oteli’nde 33 ozan, düşünür ve yazar ile 2 otel çalışanı yanarak ölür. Olaydan bir gün sonra 35 kişi gözaltına alınır alınmasına ama aradan yıllar geçmesine rağmen o gün fişeği ateşleyen karanlık elin asıl sahibi asla bulunamaz.

-Madımak’ta tarihe vurulan kara leke 72 saat sonra daha da büyüyerek yayılır. 5 Temmuz 1993 günü hedef bu defa Erzincan’ın Başbağlar köyü olur. Başrolde yine PKK vardır. 33 masum köylü o gün orada kurşuna dizilerek katledilir, köyleri yakılır. Olayın ardından soruşturma açılır, ancak fiilen katliamı gerçekleştirenler bulunamadığı için cezalandırılamaz. Tam 2 hafta sonra, 18 Temmuz’da ise aynı örgüt Van’ın Bahçesaray ilçesine bağlı Sündüz Yaylası’nda ortaya çıkar. Hedef yine sivillerdir. Baskında 22’si çocuk ve kadın 26 masum can verir. Ağustos ayında terör örgütü bu defa Bitlis’in Mutki ilçesinde ortaya çıkar. Bir otobüs taranır, 15 kişi ölür ve örgütün gerek sivillere gerek askerlere karşı yaptığı eylemler 1993 yılı boyunca devam eder.

Satürn 27-31 senede bir aynı döngüyü yaşatır. Hayatımızda kader denilen yazgıyı 29 senelik döngüler halinde yaşarız. Türkiye natal haritasında AY yerleşimi 1.ev İkizler burcundadır. Vedik astroloji sistemine göre Satürn Oğlak seyri ülkenin 8.ev alanında gerçekleşmektedir. Jargonda bu sürecin ismi Asthama Satürn periyotudur. Gezegen burada 2.5 yıl kalacak; Dış ilişkiler, diğer ülkelerle ilişkilerimizi, dış politikamızı, dostu ve düşmanı birbirinden ayırmayı, siyasi veyahut ticari girişimlerde ki safımızı belirleme de etken olacaktır. Satürn transitleri ülkemiz için faydalı ve faydasız ilişkiler adına bazı kopuşları ve yeni başlangıçları tetiklerken, devreye giren Jüpiter enerjisi destekleyicidir. Müttefik ülkeler sıralamamız değişebilir. Satürn; Ülkenin yaşlı bireylerini, ulusu derin yasa boğacak ölümleri, salgın hastalıkları, maden ocaklarını, devletin varlıklarını temsil eder. Burada ki ayraç ile diplomatik davranışın dersini verecek Ay düğümleri enerjileri zorlu olsa da her zorluktan ders alabilmeyi Satürn 8.ev alanında öğretecektir. 8. Ev; Uluslar arası finansal anlaşmalar, uluslar arası borçlar,vergiler, tahvil ve bonolar, hisse senetleri, faiz oranları ve gelirleri, dış borsalar, krediler, sigortalar, ipotekler,emeklilik fonları, miras hukuku, kamu gelir ve borçları, genel ölüm oranları, çocuk ölümlerinin sebepleri ve doğum kontrolleri, hayati tehlikeler ve intihar durumları bu evin konularındandır. Ayrıca morglar, ameliyatlar, cerrahlar, fahişeler, laboratuvarlar, nükleer ve kimyasal kuruluşlar, kanalizasyon giderleri, organize suçlar, teröristler, dedektifler, silahlar, araziler, yer altı hareketleri ve okült konularda bu ev bünyesindedir. Merkür ise ülkenin genç kesimini, yazarları, gazeteleri, yayıncıları, basın-yayın organlarını, habercileri, haber spikerlerini, büyük elçileri, iç ve dış ticareti, bir ülkenin iletişim ağını temsil eder.

2020 Eylül-2020 Ekim aralığı önemlidir. Transit Satürn 8.ev alanında iken, ülke Mundane haritasında 11.ev alanında bulunan Mars ve Satürn arasında oluşacak kare görünüm 6.ev konuları mahiyetinde sıkıntılı bir enerjiyi açığa çıkartacaktır. 2020 Türkiye Solar döngü Tajaka haritasında retro pozisyonda yerleşen Merkür ile Satürn arasında sert bir kare görünüm oluşmuştur. 4.ev Mundane haritasında topraklarımızdır. Deprem, erezyon gibi jeolojik olaylar buradan tespit edilir. 4.evde ki enerji ayrıca vatanseverliğimizi, sınırlarımızı ve halkın mutluluğunu temsil eder. Merkür ve Satürn arasında oluşan kare görünüm ilk önce sınırlarımızı (Doğu Akdeniz ve Güney Doğu) sonrasında ise deprem adına çok önemlidir. Maden ocaklarımız, toprak ve tarımları uğraşan çiftçileri, emlak işleri, Muhalefet partilerini ve parti yöneticilerini simgeler. Mars asker ve polisi temsil eder. Fetö kapsamında devam eden yargılarmalar da ve yeni operasyonlar da süreç halkın üzgün ve tedirgin olacağını işaret etmektedir. Sınırlarımız zaman zaman gündem olacaktır. Gezegen burada 2.5 sene kalacak ve sürecin tamamı unutulmayacak olaylar ile dolu olacaktır. Jüpiter sayesinde elde edilecek mutluluğun verilecek mücadele ile gerçekleşeceğini göstermektedir. Jüpiter Oğlak burcunda; Din ve hukuku, din kurumlarını ve ibadet yerlerini, adalet sistemini, ulusal varlıkları, bankaları ve bankerleri temsil eder. Denizcilik ve uzun yolların da simgesidir. Dış ilişkiler ve ticaret, Dışişleri ile ilgili bakanlık ve kuruluşlarda ki gelişmeler, mahkemeler, kanunlar, hakimler, azınlıklar, şirketler ve reklam portföyleri, din ve din adamları, eğitim, ülkenin felsefik ve inançsal eğilimleri, göçler, büyükelçilikler, uzun mesafeli kominikasyonlar, çabuk yayılan haberler, yayıncılık, popüler kültür, yabancılar, üniversiteler ve uzmanlık alanlarında ki akademik eğitimler, sömürgeler, hava yolları ve taşımacılığı, uçuş görevlileri, deniz yolları ve taşımacılığı ve görevli personeller, rektörler ve profesörler , profesyonel danışmanlar ve astroloji Jüpiter enerjisi altında incelenir. Satürn ise Oğlak burcunda devlet başkanları, iktidarları, yönetimsel olarak başta olanları, siyasileri, yaşlı kişileri, yönetici veya siyasi konumda ki kişilerin kayıplarını, devletin dış ülkelerce itibarını, kariyerini, kuruluşların kariyerlerini, halkın öne çıkan kişilerini, diğerleri tarafından tanınanları, ün ve tanınmışlık, hortumlar ve dağlık bölgelerde ki doğal olayları gündemlerimize taşıyacaktır. 2020-2021-2022 olasılıklı yerküre hareketlerini Milliyet Gazetesine verdiğim röportajdan temin edebilirsiniz. Linki bırakıyorum. https://www.milliyet.com.tr/ege/2020-saskinlik-yilimiz-6230185

-15 Eylül/15 Ekim zaman aralığı Doğu ve Batı yönlerinde ki yıldız depremi işaret etmektedir.

-15 Kasım/31 Aralık – Kuzey Batı, Doğu ve Güney

2021 için deprem tarihi öngörüleri

-10 Ocak/10 Şubat – Kuzey ve Doğu

-10 Mart/10 Nisan – Kuzey ve Batı

-10 Mayıs/10 Haziran – Doğu ve Güney

-20 Temmuz/20 Ağustos – Batı

-20 Eylül/20 Ekim – Doğu ve Batı

-15 Kasım/15 Aralık – Batı ve Güney yönlerinde ki yıldız depremi işaret etmektedir.

-Aralık ayının tamamı dünya ve global olarak deprem ve jeolojik oluşum adına son derece aktiftir.

2022/2023 için deprem tarihi öngörüleri

-15 Ocak/25 Ocak – Güney ve Doğu

-15 Mart/15 Nisan – Güney ve Batı

-15 Mayıs/15 Haziran – Kuzey Doğu ve Doğu

-15 Temmuz/15 Ağustos – Güney ve Batı

-15 Eylül/15 Ekim – Doğu ve Batı

-25 Kasım/15 Aralık – Doğu ve Batı

Allah (c.c) her şeyin en hayırlısını bilen, bildiği içinde kuluna hak ettiği mertebe de ilim veren yegane güç iken yalnızca Satürn’e bakarak ‘’2020-2023 yıl aralığında ülkemiz ve dünya adına toplu insan ölümleri söz konusudur’’ demek karamsarlık olur. 2020 yılının Eylül itibariyle içinden geçeceğimiz 18 aylık süreç dahilinde Türkiye’ninde içinde olduğu Rusya, ABD, İngiltere corona virüs adına aşı, panzehir ve ilaç adına isimlerinden bahsettiren ülkeler arasında olacaklardır. Türkiye için Ketu Akrep seyri özellikle sağlık alanı başta olmak üzere tüm düşmanları dize getirmek ve bu konularda başarılı olmak demektir.

Ay ve Güneş tutulmaları görüldükleri ülkeler de sismolojik anlamda deprem, erezyon ve doğal afetler de tetikleyici unsur olduğu kadar toprak gruplarında oluşan yeniay ve dolunay fazları da deprem adına önemlidir!

Hürmetler

AYŞEN TOK