Mayıs 2014

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili ilk istişare toplantısını partide milletvekilleriyle yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bundan sonra izleyeceği yol haritasını açıkladı ve bu açıklama ile Çankaya yolculuğu başladı. Erdoğan, ”Henüz kararımı vermedim. Bu aşamada isim telaffuz edilmesini de doğru bulmuyorum. Benli veya bensiz tufan olmaz. Önemli olan partinin kurumsal yapısıdır” derken, toplantıda konuşan 24 milletvekilinden 20’si ezici çoğunlukla Erdoğan’ın Köşk’e çıkmasını istediyor. Durumların bu neticeye geleceğini biliyorduk. Yine de diğer aylara nazaran Politik kulvarlar da sular bir nebze duruldu.

Ülke Natal haritasında halen devam eden Vimsottari Dasa:

Ven MD: 2000-03-02 (13:11:12) – 2020-03-02 (16:04:10) Sat AD: 2013-01-02 (16:32:18) – 2016-03-02 (15:37:23)

Dasa sürecinde tam Dasanın etkilerini basında yer alan Kadına uygulanan şiddet, Kadın ölümleri, Çocuklar adına üzücü haberler ile kendini gösteriyor. Ülke Mundane Haritasın da Venüs 5.ve 12.ev yöneticisi Satürn ise 8.ve 9.ev yöneticisi bir olumlu ve bir olumsuz Gezegenin Dasası yöneticisi oldukları evler mahiyetinde olumsuz çalışır.
Mayıs Ayı Tajaka yorumumuzu anlatmaya başlamadan önce gündem konularımızın bu etkiler altında devam edeceğini bilmenizi istiyorum. Ağustos ayında ilk kez halk tarafından cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bu konuda benim görüşlerimi merak ettiğinizi biliyorum. Adaylar belli olduktan sonra gerçek doğum bilgilerini ulaşırsak sizler için yorum yapacağım. Bu süreçte isimlerin telaffuz edilmesini de doğru bulmuyorum. AK Parti kulislerinde yapılan nabız yoklamalarında basına yansıyan açıklamalara göre ankete katılan milletvekillerinin büyük çoğunluğu Köşk’te Erdoğan’ı görmek istediğini söylüyor. Küçük bir bölümü Sn Erdoğan’ın Başbakan olarak kalması, Sn Gül’ün Cumhurbaşkanlığına devamı niteliğinde ”Gül” seçeneğini kullanıyor. Milletvekilleri 3. bir isim söylemedi. O halde nasıl Halk seçimi olacak ki bu yine Milletvekilleri karar verecek Halk son perde oyuncusu. Bu yazdıklarım tabii benim düşüncelerim bakalım.

rrrrrMayıs Ayının Tajaka analizinde neler varmış;

Vedic Astrolojide gelecek yıl içinde olacakların yorumlandığı iki harita vardır.

1) Tajaka horoskopu.
2) Tithis Pravesha haritası.

Güneş horoskopunun adı “TAJAKA” olup Güneş’in her yıl doğumdaki yerine gelme zamanı için hazırlanan horoskoptur.

 

 

Haritanın analizinde başlıca beş önemli nokta vardır :

1) Muntha yerleşimi ve Muntha yönetici gezegenin yerleşimi.

2) Yıllık haritanın yöneticisi (Yılın yöneticisi)

3) Yıllık haritanın Yükselen Burç yöneticisi.

4) Doğum haritasının Yükselen burcunun Yıllık haritadaki yerleşimi.

5) Yıllık haritadaki Güneş yerleşimi.

Burada açıklanan beş noktanın yıllık haritadaki yerleştikleri evler haritanın hazırlandığı yıl içinde olacakların en önemli yaşam alanlarını belirtir.
2014 MAYIS Ayı için;

Tajaka Haritasında Lagna Yay burcunu gösteriyor Mayıs diliminde ve yöneticisi Jüpiterde 7.evde İkizler burcunda 7.ev; Yabancı devlet konularını, savaşı ve adetleri (örf) temsil eder. Yabancı devletlerle ilişkiler, ulusal evlenme ve boşanma nispetleri evin simgeleri içindedir. Uluslar arası ilişkiler, askeri veya sivil savaşlar, anlaşmalar, ultimatomlar, kaçak suçlular, açık düşmanlıklar, rekabetler. Dış ticaret ve iş ortaklıkları, halkla ilişkiler bu evin konularındandır. Demek oluyor ki bu ay basında yer alacak gündem konuları farklı olacak. Cemaat, Paralel Devlet gibi konular teyet geçecek.

MUNTHA

Progres (ilerletilmiş) haritada doğum yükseleni (Lagna) “Muntha” adını alır. Her doğum yıl dönümünde Muntha sonraki burca geçer. Örneğin doğumda Muntha yükselen burçta olur ve sonraki yılda 2.eve geçer. Yıllık haritada Muntha’nın düştüğü ev yaşam alanları içinde en önemli yeri gösterir. Bu evin konuları yaşam alanı içinde diğer konulara hakim olacak ve önem kazanacaktır. Olumlu veya olumsuz olan olaylar bu yaşam alanları içinde geçecek ve öne çıkacaktır.

2014 Yılın Tajaka haritası MAYIS ayında Muntha Yükselen İkizler Burcunda Nisan ayında Boğa burcundaydı Nisan makalemizde halen sitemizdedir oradan kontrol edebilirsiniz. 🙂 Yazılarımız tamamen ilme dayalı Astroloji içeriklidir zeka bazında yada sezgisel boyutta yazılmamıştır. Muntha yükselen 1.evde yerleşmiştir ve yöneticisi Gezegen Merkür 5.evde Güneş ve Ketu ile birlikte yerleşmiştir. Mayıs ayı içerisinde Hükümetin Yabancı Devletler ile kuracağı önceliğini finansal konuların kapsayacağı diyaloglar ön planda olacaktır. 5.Ev: Spor ve tüm olarak eğlenceye bakışı ve uygulanmasını temsil eder. Sinema ve tiyatrolar, halk evleri simgelerdir. Doğum oranı, çocuklar, seks görüşleri, sportif olaylar ve hareketler, spekülasyon ve oyunlar bu alan içindedir. Bazı astrologlar yüksek sosyeteyi bu eve bağlarlar. Yabancı devlet elçilerini bu ev ile düşünürler. 5.ev Dharma görev ve yaşam amaçlarımızı yansıtan bir evdir. Ketu ve Güneş beraberliği ile Satürn ile Rahu görünümü ve Mars görünümü Muntha yükselen yöneticisine zarar vermektedir.

Muntha Yükselenin yerleştiği İkizler Burcu zararlı gezegen görünümü almaktadır. Muntha Yükselen noktasının 7.evde olması beni sevindirdi. Köşe evler olan 1-4-7-10.evler bir haritayı ayakta tutan 4 direkten biridir. Yöneticisinin bu kadar zararlı görünüm alması üzdü beni açıkçası. Muntha Dasa Tablosu Rahu Dasa ile başlamaktadır. Rahu Mundane haritalarda Yeniden yapılanmaları ve değişimleri, organize suçları ve yer altı faaliyetlerini temsil eder. Satürn ve Mars görünümü ile bu konular kollu kuvvetler tarafından Devletin de içerisinde gelişecek gerilimin devam edeceği yönündedir. Rahu Terazi burcunda para demektir. Jüpiter görünümü altında olan Kuzey Ay Düğümü Din ve hukuk konularının, adalet sisteminin, ulusal değerlerimizin, allak bullak edileceği sürecini yaşatmaktadır. Mayıs Tajaka Haritasında 10.evde Retro seyri ile Başak burcunda yer alan MARS; Orduyu, Askerleri, Polisleri, savaşı, terörizmi, aykırılıkları, karşıt güçleri ve kayıpları simgeler. 10. Ev; Hükümet, Devlet başkanları, iktidarlar, yönetimsel olarak başta olanlar, otoriter her konum bu evin konularındandır. Devletin dış ülkelerce itibarı, kariyeri, kuruluşların kariyerleri, halkın öne çıkan kişileri, diğerleri tarafından tanınanlar,ün ve tanınmışlık, hortumlar ve dağlık bölgelerde ki doğal olaylar, ulusal ticaret, ulusal kredi, ün ve şöhret evin simgeleri arasındadır. Bu evdeki zararlı bir gezegen 4.Ev: Toprakları, yerleşimi ve tarımı temsil eder. Bunların sahiplerini, burada çalışanları simgeler. Tarım ürünlerini, madenleri ve yapıları kapsar. Bu evin çizgisine yakın veya kavuşum da olan gezegen karakterine bağlı olarak havayı etkiler. Bu evdeki zararlı bir gezegen 10. ev karşıtı olarak devleti etkiler. Mayıs ayı Tajaka haritasında 4.ve 10.ev hattında Ay-Mars karşıtlığı hakimdir. Ay: Halkın, kadınların ve kalabalıkların temsilcisidir. Halkın davranışlarını ve genel davranışların işaretidir. Mundane haritada Ay yerleşimi halkın dikkatinin yoğunlaştığı alanları gösterir.

Bu karşıtlık Mudda/Vimsottari Dasa:

Moon MD: 2014-05-23 (10:55:36) – 2014-05-26 (1:21:09)
Mars AD: 2014-05-23 (16:07:37) – 2014-05-23 (19:46:03)

MAYIS ayı içerisinde yaşanacak Jeolojik özellikle Toprak kaybı ve Deprem için tetikleyicidir. Olası bir doğal jeolojik, üzüntü verici durumlar yaşanabilir.

Muntha Dasa Tablosu
Mudda/Vimsottari Dasa:

Maha Dasas:

Rah: 2014-04-26 (19:44:43) – 2014-05-01 (10:49:25)
Jup: 2014-05-01 (10:49:25) – 2014-05-05 (13:47:26)
Sat: 2014-05-05 (13:47:26) – 2014-05-10 (11:36:24)
Merc: 2014-05-10 (11:36:24) – 2014-05-14 (21:16:33)
Ket: 2014-05-14 (21:16:33) – 2014-05-16 (16:50:51)
Ven: 2014-05-16 (16:50:51) – 2014-05-21 (21:29:38)
Sun: 2014-05-21 (21:29:38) – 2014-05-23 (10:55:36)
Moon: 2014-05-23 (10:55:36) – 2014-05-26 (1:21:09)
Mars: 2014-05-26 (1:21:09) – 2014-05-27 (21:04:48)

Yazdığım tüm yorumlar 26 Nisan ve 27 Mayıs tarih aralığı için geçerlidir. 29 Nisan tarihinde Koç burcunda Bharani Nakhastra da gerçekleşecek Halkalı Güneş Tutulması Tajaka haritasının Lagnaya göre 5.evinde yani Ülkenin geçmiş yaşamından getirdiği sevaplarının ve günahlarının diyetini hazırlayacak türden olacaktır. Niçin böyle söyledim benim muhataplarım olan sizlere açıklama yapalım muhatap almadıklarımda bu yorumlara kusur bulmaya devam etsinler. Mudda/Vimsottari Dasa: Güneş Tutulması anında yaşanacak Dasa süreci Rahu-Ketu dilimidir ve Lagnaya göre 5.ev ile 9.ev tetiklenecektir. 5.ev geçmiş yaşamdan getirdiklerimiz, 9.ev ise ileriye yönelik öğrenmemiz gerekenler, sonra ki yaşamlarımıza taşıyacaklarımızın tasviridir.

Rah MD: 2014-04-26 (19:44:43) – 2014-05-01 (10:49:25)
Ket AD: 2014-04-29 (12:30:32) – 2014-04-29 (18:59:25)

5.ev Ketu ekseni ile; Aşırlıkları, ani değişimleri, sağ kanat politika fikirlerini, girişimleri ve bilimsel olayları temsil eder.Sosyalizmi, komünizmi, solcuları ve böyle akımları, kayıpları ve gizli kapaklı konuları temsil eder. 11.ev ise Rahu ekseni ile; Yeniden yapılanmaları ve değişimleri, organize suçları ve yer altı faaliyetlerinini temsilen yaşanılacak oluşumları hazırlayacaktır. Mayıs ayı içerisinde 64Navamsa noktası 11.evde yerleşmiş evin simgeleri içerisinde olan Parlamento, mahalli idareler ve devletin dostları adına, kanun yapma ve yasama organları üzerinde belki de olası değişiklikler yeniden gündemlere gelebilir.

Mayıs ayı Tajaka haritasında Lagna, Ay, Jüpiter ve Mars arasında zorlu büyük bir kare oluşuyor. Değişimler iyidir sancılı olur fakat şarttır. Mevcut düzen bozulsa da yeni düzene elbette alışılacaktır. Tüm bu belirtilen konular dahilinde Tajaka Haritalarında Muntha Yükselen derecesi ile Rahu dereceleri kontrol edilir şayet Rahu derece olarak Muntha yükselen derecesinin önünde ise geçecek AY zorluklar barındıracak demektir. Muntha Yükselen derecesi: 14.59 boylam değeri ile Aridra yöneticisi Rahu olan Takımyıldızında yerleşmiştir. Bu olumlu bir takımyıldızı değildir. Ancak Muntha yöneticisi Merkür’ün 5.ev yerleşimi ve aldığı zararlı görünümler yorumumu daha sert kılacak belki de 2014 yılı içerisinde geçirilecek en zorlu Ay olarak ifa etmektedir. Ekiliptik nokta kabul ettiğimiz ve KADER ile direkt bağlantılı Rahu derecesi ise 4.05 boylam değeri ile Chitra yöneticisi Mars olan Takımyıldızında yerleşmiştir. Düğümler 30.00 den başlayarak saat yönünde geriden hareket eder. Bu durumda Rahu derece itibariyle Muntha Yükselenin önündedir. Karanlık ve karanlıkta kalan bir çok konunun gün ışığına çıkarak tarihin tozlu raflarında yer almaya devam edeceği, biraz kül biraz duman misali yarınlarımızı bü günler de yaşayacağımız ZOR bir AY olacaktır. Bu Ülke ve bu coğrafya Gökyüzünden gelecek dinamik etkiler neticesinde bir kadere boyun eğecek sonrasına ise şekil verecektir.

Kalemimizi ve tüm bu yazdığım yazıları takip eden bazılarınızdan mailler alıyorum. Siz İktidarın kalemşörü müsünüz diye? Bu satırları yazarken kahkaha attım beni yakından tanıyanlar sağ görüş mensubu olduğumu ayrıca da çok koyu bir Milliyetçi olduğumu gayet iyi bilirler. Bilmeyenlerde öğrenmiş olsunlar. Siyasi görüş belirtilecek bir platform değildir burası, yazdıklarımız ilim ışığında yapılan yorumlardır. Bazıları kehanette bulunmak istemez fakat Astroloji ilmi yarınlardan haber verecek yada tahmini yorumlarda bulunulacak bir yıldız ilmidir. Önümüzde ki sürece imzasını atacak bir tutulma serisini yaşayacağız. Şaşalı başlangıçlar, ölümler ve doğumlar, yeniden var olmalar, Anka kuşu gibi adeta küllerinden doğmalar bizim Milletimizin baş edemeyeceği konular değildir. Ocak-Şubat-Mart ve Nisan yorumlarımız icra ettiğimiz Vedic ilminin Dasa süreçleri yorumlarıyla farkını sizlere ispat etmiştir. Bu yorumlarda şahsi görüş mahiyetinde yazılmamıştır.

Mayıs ayında sanırım Cumhurbaşkanlığı için adaylıklar da netleşir. 1.ev ve 7.ev hattı Ay konularının bu yönde olacağını gösteriyor. Üniversite Lisans yerleştirme sınavları 14-22 Haziran arası. Okullar zaten Haziran ortasında ancak tatil olur. Herkes yaz tatili için bir yerlere gider. Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanacakları yere dönerler mi bilmem. Bence döneceklerdir. O halde yazlık yerler ve sezonu bekleyen esnafın yine vay haline.

Mayıs ayı sonuna kadar adaylar belli olsa da, adaylar Haziran’da sahaya çıkmaya başlayacaktır. Haziran, Temmuz derken Ağustos başında seçim var!.. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 28 Ağustos’ta görev süresi doluyor olacak İlk tur 10 Ağustos’ta, ikinci turu ise 24 Ağustos’ta yapılacak. Herhalde Sn Erdoğan aday olacaksa daha önce istifa etmesi gerekecek. Dolayısı ile yeni bir Başbakan atanacak. Yeni kabine, yeni program, yeni bir güven oylaması söz konusu olacak mı bilmiyorum. Ama zaten 10 Ağustos’ta ilk turda muhtemelen yeni bir Cumhurbaşkanı seçilecek ve yeni bir süreç başlayacak.

Bu arada önümüzdeki günler ve aylar, dini açıdan önemli günler. 30 Nisan Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı, Regâib Kandili 01-02 Mayıs Perşembe-Cuma. Mi’râc Kandili 25-26 Mayıs Pazar-Pazartesi. Mayıs ayının gündemi yoğun. Herkes için bir sebep sebepler içerisinden ise vesile bulmak mümkün. Bahar geldi hoş geldi hep birlikte yaşayıp göreceğiz. İğdeler, portakallar, narlar çiçek açtı her yer missssss bu coşkuya eşlik edecek olan gönüllerinizin şenliği ile……………………….

Hürmetler

A.TOK