Türkiye 2018

TÜRKİYE 2018

Sağ tarafta gördüğünüz natal Türkiye haritasıdır. 29 Ekim 1923 saat:8.30 Ankara lokasyonudur. Sol tarafta gördüğünüz ise Türkiye 2018 Tajaka (Güneş dönüşü) haritasıdır. 29 EKİM 2017 tarihinde Türkiye için bir yıllık kader kabul edeceğimiz yeni bir süreç başlamıştır. Her sene Güneşin yerleştiği alana gelmesi ile oluşan bu döngü bizlere bir sonra ki yıla kadar o yılın ana konu başlıklarını verir. Bunu MUN yükselen yerleşimi ile tespit ederiz. Vedic Astrolojide gelecek yıl içinde olacakların yorumlandığı iki haritadan biridir TAJAKA. Bu harita ayrıca 12 aya bölünebilir. Sizler için yorumladığım 2018 yılının ana haritasıdır.

Haritanın analizinde başlıca beş önemli nokta vardır :

1) Muntha yerleşimi ve Muntha yönetici gezegenin yerleşimi.

2) Yıllık haritanın yöneticisi (Yılın yöneticisi)

3) Yıllık haritanın Yükselen Burç yöneticisi.

4) Doğum haritasının Yükselen burcunun Yıllık haritadaki yerleşimi.

5) Yıllık haritadaki Güneş yerleşimi.

Burada açıklanan beş noktanın yıllık haritadaki yerleştikleri evler haritanın hazırlandığı yıl içinde olacakların en önemli yaşam alanlarını belirtir.

MUNTHA

Progres (ilerletilmiş) haritada doğum yükseleni (Lagna) “Muntha” adını alır. Her doğum yıl dönümünde Muntha sonraki burca geçer. Örneğin doğumda Muntha yükselen burçta olur ve sonraki yılda 2.eve geçer. Yıllık haritada Muntha’nın düştüğü ev yaşam alanları içinde en önemli yeri gösterir. Bu evin konuları yaşam alanı içinde diğer konulara hakim olacak ve önem kazanacaktır. Olumlu veya olumsuz olan olaylar bu yaşam alanları içinde geçecek ve öne çıkacaktır.

  1. 2018 yılının Muntha yerleşimi 10.ev alanı Koç burcundadır. Yöneticisi Mars 3.ev Başak burcunda yerleşmiştir.
  2. Yıllık haritanın yöneticisi Mars’tır.
  3. Yıllık haritanın yükselen burcu Yengeç olup, yöneticisi Ay Kova burcundadır.
  4. Natal Türkiye Mundane haritanın yükseleni Merkür’dür. 2018 yılı mundane haritada ki yerleşimi 4.ev Terazi burcundadır. Ve natal Merkür ile kavuşum halindedir.
  5. Güneş yerleşimi 4.ev alanında Terazi burcundadır.
  6. Tajaka 2018 yıllık haritası Ketu dasa ile başlamıştır. Ketu ilginç ve kadersel enerjiler adına olumlu kabul edilmemelidir. Natal haritaya göre 8.ev ve yıllık haritaya göre 7.ev alanında ki enerji yabancı ülkelerle mai ilişkileri ve kamu da oluşabilecek ölümleri temsil eder. Ve bir o kadar dış ülkeler, dış ilişkiler, komşu devletler ile yaşanılacak politik kous gibi konular yıla damga vuracaktır.
  7. Mudda/Vimsottari Dasa: Maha Dasas:Ket: 2017-10-29 (4:24:40) – 2017-11-19 (2:25:35)
  8. Muntha yükselen derecesi 14:59 enlem değerinde, Rahu derecesi ise 27:00 enlem değerinde Yengeç burcunda olup, Muntha yükselen Rahu derecesinin önündedir. Zor bir yıl olacağını ve fazlaca mücadele edilmesini işaret etmektedir. Kala Sarpa Yoga ile oluşan Türkiye 2018 mundane haritasında eksen dışında kalıp kurtulan gezegen Ay’dır. Bu durumda toplumun refahı, toplumun faydası önemlidir. Ay’ın kurtulan olup 8.ev alanında ki yerleşimi ise üzüntülü bir seneyi hatta toplu ölümleri işaret ediyor olabilir. Zira Ay aynı zamanda Satürn görünümü altındadır. Yine Ay Jüpiter görünümü de almaktadır.
  9. Mundane haritada Satürn Ashtakavarga sav puanı 2 olup en zararlı enerjiyi üretecekken, yıllık haritada Jüpiter Ashtakavarga sav puanı ise 7’dir. Galibiyet Jüpiter’e ait. Natal haritada ise Satürn 1 puan alırken, Jüpiter 5 puan ile değerlendirilmiştir.
  10. Satürn enerjisi ve yansımaları adına bir önce ki Satürn Yay seyri düşünülürse 1988-1989-1990 yıllarında ki benzer olayların yaşanma ihtimali yüksektir.

Bu bilgiler doğrultusunda 2018 yılının ana konu başlıklarını ve zorlu zamanları tespit edeceğiz. 15 Eylül itibariyle Rahunun Yengeç, Ketunun ise Oğlak seyri başladı. Düğümler tersten hareket ederler ve bir burçta yaklaşık olarak 18 ay kalırlar. Kasım itibariyle mundane haritada 2.ev ve 8.ev alanında seyir eden Ay düğümleri Rahu-Ketu enerjisi neredeyse natal haritada ki Terazi burcunda ki gezegenler adına önemli ve sert enerjilerin varlığını haykırmak istercesine pusuda bekliyor. Rahu ve Ketu öncelikle Venüs ardından Güneş ve 2019 yılında ise Merkür ve Satürn ile kontak kuracaklar. 4-10 görünüm kuralına göre gezegenlerin yönettiği ev konuları ve simgeleri açısında zorlu mücadelemizi işaret etmektedir. Ay düğümlerinin olumlu ya da olumsuz etkisi kadersel enerjilerin açığa çıkmasına vesiledir. Rahu ve Ketu transiti 18 ay sürerken etkileşim orbu 1 ile 1.5 aylık zaman aralığını kapsar. Venüs ilişkilerle ilgili bir gezegendir ve Türkiye haritasında 5.ev ile 12.ev yöneticisidir. Yine bu süreçte burası haritanın 5.ev alanı olduğu için ülkenin gençleri, çocukları, sanat ve sanatçılar kadar spor camiası, kadın ve kadına yönelik toplumsal tavırlar, intihar vakaları gibi konular gündemlerimizde olacaktır. Sanatçılara yönelik spekulasyon içerikli haberler giderek artarken toplumu yaşanılanlar neticesinde hayretler içerisinde ayrıştırmaya kadar götürebilir. 12.ev alanı; Ülkenin cezaevlerini, ıslahevlerini, suçluları, casusları, gizli düşmanları, hastaneleri, sığınmaevlerini, zayıf, sakat ya da refah devletinin ihtiyacı olanlar için açtığı kurumları temsilen bu konularda toplumun arz ve talebini gösterir. Son dönem hastanelerde genç doktorlara yönelik intihar vakalarının artmış olması düğümlerin var gücüyle Türkiye üzerinde ki baskısına dikkat çekmektedir. Ve yine kader mahkumlarının beklediği AF T.B.M.M.’sinde görüşülüp, neticeye bağlanmaz ise cezaevlerinde toplu bir isyan-direniş söz konusu olabilir.

Jüpiter eğitim ile ilgili bir gezegen olarak eğitim sisteminde ki köklü değişim Ay düğümleri kare görünümü ile toplumun vereceği tepki ve ağır eleştiriyi gösterirken bu değişimin vazgeçilmez, kadersel bir süreci işaret ettiğini unutmayalım.

Ay düğümleri daha sonra Güneş ile kare görünüme girdiklerinde bu da ülkenin devlet yetkililerini ve Başbakan, Cumhurbaşkanı gibi üst düzey yöneticileri temsil eder. 2018 yılının Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül zaman aralığı bu konular da gözlerimizi devletin zirvesine çevirecektir. Olası mümkün suikast ve gizli hareketlenmeler, terör kapsamından ziyade 8.ev alanında Ketu enerjisi; Kargaşa ve siyasi gerginlik kadar, sağ-sol kanat siyasi fikirleri, serbest piyasa kurumsal faşizm ve bireycilik mahiyetinde milliyetçi duyguları, bölücülük, bilimsel devrimler ve buluşlar, patlamalar, anarşi ve anti-politik tepki, gösteri, toplu sosyal bölünmeler yanlısı ve anti çıkar çatışması sonuçlanır. Sosyalizm, komünizm ve sol siyasi fikirlerini, bankacılık sistemleri, hisse senedi ve hisseleri, manipülasyon ve yolsuzluk adına tüm sırları gün yüzüne çıkartacaktır. Olası tüm bu ihtimallere yönelik Satürn 1988 senesinde ki Yay seyri enerjisinde rahmetli Turgut Özal için suikast eylemine sebep olmuştur. Azami derece de tedbir alınmalıdır.

5.ev ayrıca spekülasyona açık alandır. Burada ki enerji asparagas haberleri tetikler. Türkiye natal haritasında AY yerleşimi 1.ev İkizler burcundadır. Vedik astroloji sistemine göre Satürn Yay seyri ülkenin 7.ev alanında gerçekleşmektedir. Jargonda bu sürecin ismi Kandaka Satürn periyotudur. Gezegen burada 2.5 yıl kalacak yine bu süreçte 2017 yılının Aralık ile 2018 yılının ilk 6 aylık zaman diliminde dış ilişkiler, diğer ülkelerle ilişkilerimizi, dış politikamızı, dostu ve düşmanı birbirinden ayırmayı, siyasi veyahut ticari girişimlerde ki safımızı belirleme de etken olacaktır. Satürn transitleri ülkemiz için faydalı ve faydasız ilişkiler adına bazı kopuşları ve yeni başlangıçları tetiklerken. Müttefik ülkeler sıralamamız değişebilir. Ay düğümleri kare görünümü Venüs ve Güneş sonrası Merkür ve Satürn enerjisini aktive ederken ulus olarak yaşayacağımız tüm etkiler kaderseldir. Satürn; Ülkenin yaşlı bireylerini, ulusu derin yasa boğacak ölümleri, salgın hastalıkları, maden ocaklarını, devletin varlıklarını temsil eder. Burada ki ayraç ile diplomatik davranışın dersini verecek Ay düğümleri enerjileri zorlu olsa da her zorluktan ders alabilmeyi Satürn öğretecektir. Merkür ise ülkenin genç kesimini, yazarları, gazeteleri, yayıncıları, basın-yayın organlarını, habercileri, haber spikerlerini, büyükelçileri, iç ve dış ticareti, bir ülkenin iletişim ağını temsil eder.

2018 yılı girer girmez Ocak-Şubat ve Mart ayları önemlidir. Transit Satürn ve ülke haritasında 4.ev alanında bulunan Mars arasında oluşacak kare görünüm ve Satürn için Mayıs-Haziran zamanlarında Retro süreç 4.ev konuları mahiyetinde sıkıntılı bir enerjiyi açığa çıkartacaktır. 4.ev Mundane haritasında topraklarımızdır. Deprem, erezyon gibi jeolojik olaylar buradan tespit edilir. 4.evde ki enerji ayrıca vatanseverliğimizi ve halkın mutluluğunu temsil eder. Maden ocaklarımız, toprak ve tarımları uğraşan çiftçileri, emlak işleri, Muhalefet partilerini ve parti yöneticilerini simgeler. Mars asker ve polisi temsil eder. Fetö kapsamında devam eden yargılarmalar da ve yeni operasyonlar da süreç halkın üzgün ve tedirgin olacağını işaret etmektedir. Gezegen burada 2.5 sene kalacak olsa da sürecin tamamı kötü değil verilen tarih aralıkları vurguludur. 5.ev seyrinde ki Jüpiter’in Terazi burcunda ki Ashtakavarga sav puanı 5 olmakla birlikte elde edilecek mutluluğun verilecek mücadele ile gerçekleşeceğini göstermektedir. Jüpiter için kısıtlayıcı görünüm Satürn karesi kabul edilmelidir. Satürn kare görünümü ise 2018 yılında hakim değildir.

Jüpiter Terazi burcunda adaletin, Satürn ise Yay burcunda kanun çerçevesinde ki adaletin temsilcisidir. Ülke ekonomisi adına 2.evde ki Rahu dış kaynaklı paranın sermaye piyasalarına yansıyacağını, Ketu ise 8.ev alanında dış borçlanmamızın 18 aylık zaman diliminde ki artışını gösterir. Yani ekonomik kriz giderek artacaktır. 2018 Tajaka haritasında 10.ev alanında yerleşen Mun yükselen Jüpiter görünümü almaktadır. Yöneticisi Mars ise 3.ev alanında devlet yetkililerinin komşularla kuracakları ilişkilerde yeni bir strateji belirleyeceklerini işaret eder. Yanında yer alan Venüs ise kadın figürü olarak kadınlardan gelecek desteği, muhalefet kanadında ki bir kadını vurgulamaktadır.

Allah (c.c) her şeyin en hayırlısını bilen, bildiği içinde kuluna hak ettiği mertebede ilim veren yegane güç iken, her şeyin en doğrusunu kendi bildiğini iddia eden, kıskançlıkta sınır tanımayan, gözünü nefret, kin ve öfke bürüyen, bu yüce ilmin ”kader” başlığı altında insanları ayıplayıp, kınayan, sözde eğitimli, Türkiye’de kendini marka olarak gören, geçmişte hiç bir öngörü yapamamış, hatta yazdıkları ile yaşanılanlar tutmamış, vakti zamanında Sn Cumhurbaşkanımız için bile ”ölecek” yorumu yapmış, her yazısında yazıyı bahane edip sağa sola sataşan, edebi aktarımlarda  ”selam olsun dostlara!” diye bana ait cümleleri taklit eden, kendini camianın alaylısı görüp, fakat insanlıktan nasibini almamış, insanların mahremlerini elinde kayıt olarak tutmuş sonrasında açığa çıkartmış sözde Vedik astrologların şerrinden (!) sana sığınırım Yarabbi! Kimileri kötülükle beslenir. Mektepli olduğunu iddia edip, alaylı bir astroloğu (ben) taklit etmek de manidar olsa gerek. 😀 😀 Ya da bu astroloğun yazdıklarına atıfta bulunup, eleştiri yapmak ardına da ortopedi doktor yorumunu yakıştırmak içlerinde ki fesatlığın gün yüzüne yansıyışıdır. Ben makale yayınladıktan sonra makale yayınlayan bu zavallıların kalp ifadeleri yüzlerine vurmakla kalmayıp, kalemlerine de yansımış. Yazık!!! Allah hidayet versin zira böyle zamanlar da kötülük bulaşıcıdır. Terbiyesizlikte sınır tanımayan bu bayan vedikçilere en güzel cevabı yakında Hukuk Danışmanı verecektir. (RAHU dasa esnasında gözler ve kalp HIRSA bürünür, şeytanla tokalaşır diyerekten bir ironi yapalım ki KETU dasa süreci sonrasında yüreğimizde hasıl olan engin hoşgörü ile Yaratılanı severiz, Yaradandan ötürü…) 😀 😀 😀

Ne de olsa alaylı ya da kalaylı iyi astrolog mu? İyi insan mı? Bunun ayrımını yapmakta siz değerli okuyucunun takdiridir…

Hayırlarla dolu, şerden uzak bir yıl olsun desek de söz semanın sahibinde…

Vedik Astrolog Ayşen Tok