TÜRKİYE 2019

TÜRKİYE 2019

Türkiye’nin kuruluş tarihi 29 Ekim 1923 saat:8.30 Ankara lokasyonudur. Gördüğünüz ise Türkiye 2019 Tajaka (Güneş dönüşü) haritasıdır. 29 EKİM 2018 tarihinde Türkiye için bir yıllık kader kabul edeceğimiz yeni bir süreç başlayacaktır. Her sene Güneş’in yerleştiği alana gelmesi ile oluşan bu döngü bizlere bir sonra ki yıla kadar o yılın ana konu başlıklarını verir. Bunu MUN yükselen yerleşimi ile tespit ederiz. Vedik  Astrolojide gelecek yıl içinde olacakların yorumlandığı iki haritadan biridir TAJAKA. Bu harita ayrıca 12 aya bölünebilir. Sizler için yorumladığım 2019 yılının ana haritasıdır.

Haritanın analizinde başlıca beş önemli nokta vardır :

1) Muntha yerleşimi ve Muntha yönetici gezegenin yerleşimi.

2) Yıllık haritanın yöneticisi (Yılın yöneticisi)

3) Yıllık haritanın Yükselen Burç yöneticisi.

4) Doğum haritasının Yükselen burcunun Yıllık haritadaki yerleşimi.

5) Yıllık haritadaki Güneş yerleşimi.

Burada açıklanan beş noktanın yıllık haritadaki yerleştikleri evler haritanın hazırlandığı yıl içinde olacakların en önemli yaşam alanlarını belirtir.

MUNTHA

Progres (ilerletilmiş) haritada doğum yükseleni (Lagna) “Muntha” adını alır. Her doğum yıl dönümünde Muntha sonraki burca geçer. Örneğin doğumda Muntha yükselen burçta olur ve sonraki yılda 2.eve geçer. Yıllık haritada Muntha’nın düştüğü ev yaşam alanları içinde en önemli yeri gösterir. Bu evin konuları yaşam alanı içinde diğer konulara hakim olacak ve önem kazanacaktır. Olumlu veya olumsuz olan olaylar bu yaşam alanları içinde geçecek ve öne çıkacaktır.

2018 yılının Muntha yerleşimi 9.ev alanı Boğa burcundadır. Yöneticisi Venüs 2.ev Terazi burcunda ve retro olarak yerleşmiştir.

Yıllık haritanın yöneticisi Venüs’tür.

Yıllık haritanın yükselen burcu Başak olup, yöneticisi  Merkür Akrep burcunda ve Jüpiter ile birliktedir. Bu fevkalade bir yerleşimdir.

Natal Türkiye Mundane haritanın Jüpiter yerleşimi 6.ev alanındadır. 2019 yılı Mundane haritada ki yerleşimi 3.ev Akrep burcundadır. Ve natal Jüpiter ile kavuşum halindedir.

Güneş yerleşimi 2.ev alanında Terazi burcundadır.

Tajaka 2019 yıllık haritası Venüs dasa ile başlamıştır. Venüs ilginç ve kadersel enerjiler adına olumlu kabul edilmemelidir. Natal haritaya göre 5.ev ve yıllık haritaya göre 2.ev alanında ki enerji yabancı ülkelerle mai ilişkileri ve para ile sermaye piyasalarında ki önemli gelişmeleri temsil eder. Ve bir o kadar dış ülkeler, dış ilişkiler, komşu devletler ile yaşanılacak politik kous gibi konular yıla damga vuracaktır.

2019 Türkiye haritasında Kala Amrita Yoga hakimdir ve Ay konumu dışarıda kalarak yogayı kırıcı etki yaratmıştır. Ay İkizler burcunda ve Punarvasu Nakshatra da olumlu yerleşimde olsa da aldığı Satürn görünümü ve yükselene göre 10.ev alanı Sn Recep Tayyip Erdoğan ve dış devletler ile yaşanılacak diyalogların habercisidir. Bu durumda toplumun refahı, toplumun faydası önemlidir. Ay’ın kurtulan olup 10.ev alanında ki yerleşimi ise devletin zirvesini oluşacak gelişmeler ile halkın dikkatinin bu konulara yoğunlaşacağını işaret etmektedir. Zira Ay aynı zamanda Satürn görünümü altındadır. Yine Ay retro Venüs ve Güneş yerleşiminden  görünümü de almaktadır.

Mudda/Vimsottari Dasa: Maha Dasas: Mudda/Vimsottari Dasa: Moon MD: 2019-01-13 (1:23:24) – 2019-02-11 (14:03:43)

Muntha yükselen derecesi 14:59 enlem değerinde, Rahu derecesi ise 6:32 enlem değerinde Yengeç burcunda olup, Muntha yükselen Rahu derecesinin gerisindedir. Mundane haritada Satürn Ashtakavarga sav puanı 1 olup en zararlı enerjiyi üretecekken, yıllık haritada Jüpiter Ashtakavarga sav puanı ise 6’dir. Galibiyet Jüpiter’e ait. Natal haritada ise Satürn 1 puan alırken, Jüpiter 5 puan ile değerlendirilmiştir.

Satürn enerjisi ve yansımaları adına bir önce ki Satürn Yay seyri düşünülürse 1988-1989-1990 yıllarında ki benzer olayların yaşanma ihtimali yüksektir.

Bu bilgiler doğrultusunda 2019 yılının ana konu başlıklarını ve zorlu zamanları tespit edeceğiz. 15 Eylül 2017 itibariyle Rahunun Yengeç, Ketunun ise Oğlak seyri başladı. Düğümler tersten hareket ederler ve bir burçta yaklaşık olarak 18 ay kalırlar. Mundane haritada 2.ev ve 8.ev alanında seyir eden Ay düğümleri Rahu-Ketu enerjisi neredeyse natal haritada ki Terazi burcunda ki gezegenler adına önemli ve sert enerjilerin varlığını haykırmak istercesine pusuda bekliyor. Rahu ve Ketu öncelikle Venüs ardından Güneş ve 2019 yılında ise Merkür ve Satürn ile kontak kuracaklar. 4-10 görünüm kuralına göre gezegenlerin yönettiği ev konuları ve simgeleri açısında zorlu mücadelemizi işaret etmektedir. Ay düğümlerinin olumlu ya da olumsuz etkisi kadersel enerjilerin açığa çıkmasına vesiledir. Rahu ve Ketu transiti 18 ay sürerken etkileşim orbu 1 ile 1.5 aylık zaman aralığını kapsar. Venüs ilişkilerle ilgili bir gezegendir ve Türkiye haritasında 5.ev ile 12.ev yöneticisidir. Yine bu süreçte burası haritanın 5.ev alanı olduğu için ülkenin gençleri, çocukları, sanat ve sanatçılar kadar spor camiası, kadın ve kadına yönelik toplumsal tavırlar, intihar vakaları, para ve sermaye piyasaları, paramızın gidişatı gibi konular gündemlerimizde olacaktır. Sanatçılara yönelik spekulasyon içerikli haberler giderek artarken toplumu yaşanılanlar neticesinde hayretler içerisinde ayrıştırmaya kadar götürebilir. 12.ev alanı; Ülkenin cezaevlerini, ıslahevlerini, suçluları, casusları, gizli düşmanları, hastaneleri, sığınmaevlerini, zayıf, sakat ya da refah devletinin ihtiyacı olanlar için açtığı kurumları temsilen bu konularda toplumun arz ve talebini gösterir. Son dönem hastanelerde genç doktorlara yönelik intihar vakalarının artmış olması düğümlerin var gücüyle Türkiye üzerinde ki baskısına dikkat çekmektedir. Ve yine kader mahkumlarının beklediği AF T.B.M.M.’sinde görüşülüp, neticeye bağlanmaz ise cezaevlerinde toplu bir isyan-direniş söz konusu olabilir. Jüpiter 12 Ekim 2018 itibariyle Mundane haritanın 6.ev alanında seyre başlayacak ve ileri geri hareketleri ile burada bir yıl kadar transitte kalacaktır. 6. ev; Kamusal tüm işçi ve çalışanları, sendikaları, çalışanlara hizmet eden toplu dernekleri, iş durumları, kamunun sağlığını, bulaşıcı hastalıkları, sağlık çalışanlarını, lokantaları, yiyecek ve içecek sektörlerini, askeri ve güvenlik anlamında tüm personelleri, ordu , polis, donanma ve savaş gemilerini, sahil güvenlik v.s. gibi konuların tümü bu evin inceleme alanına girerler. Bir yıllık süreç de bahsettiğim bu konular ülke gündeminde yer alırken en güzel hizmet veren bakanlık sağlık bakanlığı olacaktır.

Jüpiter eğitim ile ilgili bir gezegen olarak eğitim sisteminde ki köklü değişim Ay düğümleri kare görünümü ile toplumun vereceği tepki ve ağır eleştiriyi gösterirken bu değişimin vazgeçilmez, kadersel bir süreci işaret ettiğini unutmadık. Jüpiter ve Ay düğümleri arasında ki kare görünüm ortadan kalkarken enerjiyi daha olumlu algılayacağımızdan hatta 2019 Tajaka haritasında gezegenin yerleşeceği 3.ev alanı itibariyle ilk ve orta seviyede ki eğitim sisteminden herkesin yüzünün güleceğinin ve ailelerin memnuniyet derecesinin üst seviye de olacağının altını çizmek isterim.

Ay düğümleri daha sonra Güneş ile kare görünüme girdiklerinde bu da ülkenin devlet yetkililerini ve Başbakan, Cumhurbaşkanı gibi üst düzey yöneticileri temsil eder. 2018 yılının bitimine kadar bu konular da gözlerimizi devletin zirvesine çevirecektir. Olası mümkün suikast ve gizli hareketlenmeler, terör kapsamından ziyade natal haritada ki 8.ev alanında Ketu enerjisi; Kargaşa ve siyasi gerginlik kadar, sağ-sol kanat siyasi fikirleri, serbest piyasa kurumsal faşizm ve bireycilik mahiyetinde milliyetçi duyguları, bölücülük, bilimsel devrimler ve buluşlar, patlamalar, anarşi ve anti-politik tepki, gösteri, toplu sosyal bölünmeler yanlısı ve anti çıkar çatışması sonuçlanır. Sosyalizm, komünizm ve sol siyasi fikirlerini, bankacılık sistemleri, hisse senedi ve hisseleri, manipülasyon ve yolsuzluk adına tüm sırları gün yüzüne çıkartacaktır. Olası tüm bu ihtimallere yönelik Satürn 1988 senesinde ki Yay seyri enerjisinde rahmetli Turgut Özal için suikast eylemine sebep olmuştur. Azami derece de tedbir alınmalıdır.

5.ev ayrıca spekülasyona açık alandır. Burada ki enerji asparagas haberleri tetikler. Türkiye natal haritasında AY yerleşimi 1.ev İkizler burcundadır. 2019 Tajaka haritasında da İkizler burcundadır. Vedik Astroloji sistemine göre Satürn Yay seyri ülkenin 7.ev alanında gerçekleşmektedir. Jargonda bu sürecin ismi Kandaka Satürn periyotudur. Gezegen burada 2.5 yıl kalacak yine bu süreçte 2017 yılının Aralık ile 2018 yılının ilk 6 aylık zaman diliminde dış ilişkiler, diğer ülkelerle ilişkilerimizi, dış politikamızı, dostu ve düşmanı birbirinden ayırmayı, siyasi veyahut ticari girişimlerde ki safımızı belirleme de etken olmuştur. Satürn transitleri ülkemiz için faydalı ve faydasız ilişkiler adına bazı kopuşları ve yeni başlangıçları tetiklerken süreç deneyimlerimiz adına devam edecektir. Müttefik ülkeler sıralamamız değişebilir. Ay düğümleri kare görünümü Venüs ve Güneş sonrası Merkür ve Satürn enerjisini aktive ederken ulus olarak yaşayacağımız tüm etkiler kaderseldir. Satürn; Ülkenin yaşlı bireylerini, ulusu derin yasa boğacak ölümleri, salgın hastalıkları, maden ocaklarını, devletin varlıklarını temsil eder. Burada ki ayraç ile diplomatik davranışın dersini verecek Ay düğümleri enerjileri zorlu olsa da her zorluktan ders alabilmeyi Satürn öğretecektir. Merkür ise ülkenin genç kesimini, yazarları, gazeteleri, yayıncıları, basın-yayın organlarını, habercileri, haber spikerlerini, büyükelçileri, iç ve dış ticareti, bir ülkenin iletişim ağını temsil eder.

2019 yılı girer girmez Ocak-Şubat ve Mart ayları önemlidir. Transit Satürn ve ülke haritasında 4.ev alanında bulunan Mars arasında oluşacak kare görünüm ve Satürn için 4.ev konuları mahiyetinde sıkıntılı bir enerjiyi açığa çıkartacaktır. 4.ev Mundane haritasında topraklarımızdır. Mart ayında Ay düğümlerinin değişimi ile birlikte Mundane haritanın 7.evi devreye girerken Türkiye’de tüm gözler siyasi partiler üzerine çevrilecektir. Siyasilerin ve partilerinin ciddi bir değişim geçirmesi söz konusudur. Düğümler ayrıca Mart itibariyle İMF sürecini başlatacaktır. Deprem, erezyon gibi jeolojik olaylar buradan tespit edilir. 4.evde ki enerji ayrıca vatanseverliğimizi ve halkın mutluluğunu temsil eder. Maden ocaklarımız, toprak ve tarımları uğraşan çiftçileri, sınırlarımız, emlak işleri, Muhalefet partilerini ve parti yöneticilerini simgeler. Mars asker ve polisi temsil eder. Fetö kapsamında devam eden yargılarmalar da ve yeni operasyonlar da süreç halkın üzgün ve tedirgin olacağını işaret etmektedir. Gezegen burada 2.5 sene kalacak olsa da sürecin tamamı kötü değil verilen tarih aralıkları vurguludur. Amerika’nın alacağı her hangi bir İdlip operasyonu kararı bizleri de yılın ilk 6 aylık diliminde eyleme sürükleyebilir.

Jüpiter Akrep burcunda nefretin, Satürn ise Yay burcunda kanun çerçevesinde ki adaletin temsilcisidir. Ülke ekonomisi adına 2.evde ki Rahu dış kaynaklı paranın sermaye piyasalarına yansıyacağını, Ketu ise 8.ev alanında dış borçlanmamızın 18 aylık zaman diliminde ki artışını gösterir. Yani ekonomik kriz giderek artacaktır. Bu artışa yönelik devletin iyi yönde hamleleri de etkili olacaktır. 2019 Tajaka haritasında 9.ev alanında yerleşen Mun yükselen Jüpiter görünümü almaktadır. Dış platformda devam eden hukuksal içerikli davalar da ki gelişmeler tüm yıla damgasını vuracaktır.

Venüs Terazi ve Boğa burcu yöneticisidir. Boğa, Balık ve Terazi burçlarında son derece güçlü çalışır. Ülke natal haritasında 6 Ekim itibariyle retro seyre başlayacak olması ve bu sürecin 21 Kasım tarihine kadar sürmesi, bu enerjiye geriden seyir eden Ay düğümlerinin 4/10 kuralına göre kare görünüm verecek olması yıl sonuna kadar para piyasalarının gündeminin sıcak olacağı, gezegenin retro seyre geçmesiyle birlikte kur da önemli farklılıklar yaşanılabileceğinin habercisidir. Yıl sonuna kadar Eylül içerisinde Aslan yeniayı, Balık dolunayı, Ekim içerisinde Başak yeniayı, Koç dolunayı, Kasım içerisinde Terazi yeni ayı, Boğa dolunayı, Aralık içerisinde ise Akrep yeniayı ve İkizler dolunayı yaşanılacakken yılın son retrosu ise 17 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Akrep burcundadır. 2019 yılının Mart ayından sonra Rahu ve Ketu’nun burç değişikliği ekonomik ve küresel anlamda ülkemizde olumlu enerji üretecektir. Benim için zor enerji tasviri 2020-2023 tarihleri arasındadır ki makalenin uzamaması adına 2019 Ay ve Güneş tutulmalarına değinmedim.

Hayırlarla dolu, şerden uzak bir yıl olsun desek de söz semanın sahibinde…

Vedik Astrolog Ayşen Tok