MART TAJAKA 2019

Yönetici nasıl ve ne zaman diye sorar; Lider neden ve niçin diye.

Cherie Carter-Scott

Görünen o ki, Mart gündemimiz seçimler ve belde adaylarının basına yansıyan haberlerinden oluşacak. Ben de hem sizler hem kendim için soruyorum yıldızlı semaya. Oysa ki Mart Ayı Tajaka haritası böyle demiyor. Şubat ayında Mun yükselen ülke natalına göre 3.ev de yerleşip hemen karşıtı 9.ev ile görünüm oluşturunca; aya gündemini vuran olaylar da 3. ve 9.ev, Tajaka Ay konumuna göre ise 11. ve 5.ev konularını kapsadı. Meclis’de ki hareketlenmeler, kadın cinayetlerine sosyal medyadan tepkiler, sanatçı vefatları unutulmayacaklar arasındaydı. Çok fazla düşünce beyanatında bulunmadan Mart ayını inceleyelim istiyorum zira Mart önemli bir ay ve sonrası. Bu ay içerisinde bir Merkür retrosu yaşanılacaktır. Fakat gel gelelim yine başka bahaneler bulunur, yine dikkatler başka yöne kaydırılır o kadar alıştık ki topluca uyutulmaya eczaneler antidepresan satışında eminim rekor seviyeleri zorluyordur.

Vedik Astroloji de gelecek yıl içinde olacakların yorumlandığı iki harita vardır.

1) Tajaka horoskopu.

2) Tithis Pravesha haritası.

Güneş horoskopunun adı “TAJAKA” olup Güneş’in her yıl doğumdaki yerine gelme zamanı için hazırlanan horoskoptur. Haritanın analizinde başlıca beş önemli nokta vardır :

1) Muntha yerleşimi ve Muntha yönetici gezegenin yerleşimi.

2) Yıllık haritanın yöneticisi (Yılın yöneticisi)

3) Yıllık haritanın Yükselen Burç yöneticisi.

4) Doğum haritasının Yükselen burcunun Yıllık haritadaki yerleşimi.

5) Yıllık haritadaki Güneş yerleşimi.

Burada açıklanan beş noktanın yıllık haritadaki yerleştikleri evler haritanın hazırlandığı yıl içinde olacakların en önemli yaşam alanlarını belirtir.

2019 MART ayı için; Yazdıklarım 25 Şubat-27 Mart 2019 zaman aralığı için geçerlidir. 

Tajaka Haritasında Lagna Yengeç burcunu gösteriyor MART diliminde ve yöneticisi Jüpiter, Ay ile birlikte 5.ev Akrep burcunda güçlü Gaje-kesari yoga enerjisi ile olumlu bir tablo çizmektedir. 1.ev: Milletin tamamını, dünyaya nasıl göründüğünü ve üzerinde ki refah ile baskıyı aldığı görünümlere göre simgeler. 1.ev, 4.ev, 7.ev ve 10.ev devletin, devletin üst kademelerinin, ülke topraklarının, muhalefet ve iktidar partilerinin, dış basında ki misyonumuzun ve ortaklı olduğumuz tüm konuların, irdelendiği alanlardır. Doğal zararlı gezegenler köşe evler de natal yerleşimlerde olumlu ve güçlü çalışır ancak transit halleri zararlı enerjiler üretmeleri için yeterlidir.

6 Mart Kova yeniay fazı Rasi haritasında 9.ev de; Dış ilişkiler ve ticaret Dışişleri ile ilgili bakanlık ve kuruluşlar, mahkemeler, kanunlar, hakimler, azınlıklar, şirketler ve reklam portföyleri, din ve din adamları, ülkenin felsefik ve inançsal eğilimleri, göçler, büyükelçilikler, uzun mesafeli kominikasyonlar, çabuk yayılan haberler, yayıncılık, popüler kültür, yabancılar, üniversiteler ve uzmanlık alanlarında ki akademik eğitimler, sömürgeler, hava yolları ve taşımacılığı, uçuş görevlileri, deniz yolları ve taşımacılığı ve görevli personeller ile buralar da oluşabilecek kazalar, rektörler ve profesörler konularımız arasındadır.

20 Mart Başak dolunayı Rasi haritasında 4.ev de; Aile mevhumları, vatanperverlik, halkın korkuları, muhalefet partisi, zirai ve tarım durumları, beslenme değerleri, doğal felaketler sonucu zayiatlar, doğal kaynaklar, ülkelerin anıtsal ve tarihsel değerleri ve binaları, gayri menkuller, emlaklar, barınak evleri, madenler, fabrikaların yerel durumları, çiftçiler, inşaatçılar, deprem, maden ocakları, göçükler, erezyon konuları…

MERKÜR RETROSU; Merkür Başak ve İkizler burcu yöneticisidir. Ülke natal haritasının 4.ev alanını ve 1.ev alanını temsil ederken 6-14 Mart aralığında Balık burcunda, 15-28 Mart aralığında Kova burcunda retro seyir de olacaktır. Gölgeli fazlarını hesaba katarsak Mart ayının tamamı için gezegen ülkemiz adına makale de yazdığım özellikle sınırlarımızı, depremi ve muhalefet partilerine vurgu yapmaktadır. Merkür aynı zaman da ticaret ile de ilgilidir. Retro seyri piyasalara yansıma yapacaktır. Ticaret-borsa-alım-satım konuları durgun bir sürece işaret edebilir ki Satürn görünümü retro enerjisinin olumsuz algılayacağız anlamı taşımaktadır.

MUNTHA

Progres (ilerletilmiş) haritada doğum yükseleni (Lagna) “Muntha” adını alır. Her doğum yıl dönümünde Muntha sonraki burca geçer. Örneğin doğumda Muntha yükselen burçta olur ve sonraki yılda 2.eve geçer. Yıllık haritada Muntha’nın düştüğü ev yaşam alanları içinde en önemli yeri gösterir. Bu evin konuları yaşam alanı içinde diğer konulara hakim olacak ve önem kazanacaktır. Olumlu veya olumsuz olan olaylar bu yaşam alanları içinde geçecek ve öne çıkacaktır.

2019 Yılının Tajaka haritası MART ayında Muntha Yükselen Başak burcunda ve 3.ev de yerleşmiştir ve yöneticisi gezegen Merkür 9.ev de Balık burcunda, Yay burcunda ki Satürn görünümü altındadır. Bu da Mart ayının en önemli konularının içerisinde jeolojik oluşum, deprem, maden ocağı göçüğü ve muhalefet partilerini işaret eden gelişmelerin yaşanılacağını işaret etmektedir. Mart ayı içerisinde Hükümet yönetiminin, İktidar Partisinin yabancı devletler ile kuracağı diyaloglar ve yine mecliste ön plana çıkacak KADIN figürleri bu ay ön planda olacaktır. 6.8.12. evler zararlı olduğundan bir harita da önceliğimiz bu evlerin ve yöneticilerin temiz olmasıdır. Muntha Yükselen noktasının natal haritaya göre 11.ev de olması ise; Müttefik ülkeleri, toplumsal kuruluş ve yönetimleri, yasa değişimleri, ulusal hareketleri, isyanlar, devrimler, şehir meclislerini, ulusal servet, Merkez Bankası cari açığını ve fazlasını işaret eder. Ayrıca, bir ülkenin anlaşmaları, organizasyonlar ve jürileri, elektrik kaynaklı olayları, erezyonları bu ev konularındandır.

Jüpiter’in Akrep seyri 6.ev dahilinde olduğu için; Hapishaneleri, hastaneleri, gizli kuruluşları devletin gizli düşmanlarını ve karşıt güçler ile verilecek mücadele de Islah evlerini, toplum suçlarını, casusları, işsizlik, grevler, sendikalar, sığınma yerleri ve sığınmacıları, din ve ibadet yerlerini kapsayan tüm konular kadar yine natal harita bazında karşıt görünüm kuracağı 12.ev konularını gündemlerimize taşıyacaktır. Bir ülkenin çalışan kesimini, halkın sağlığını, bulaşıcı hastalıkları, virüs salgınlarnı, silahlı güçleri ve sivil toplum hizmetleri, sendika, iş ve işçi bulma kurumlarını, sağlık koşullarını, doktorlarını temsil eder. İşte MART ayının tüm gündem konuları bunlardır.

Mudda Dasa Tablosu Venüs Dasa ile başlamaktadır. Venüs Mundane haritalarda; Sanatçıları, sporcuları, kadınları ve para ile sermaye piyasalarını işaret eder. Mart Tajaka Haritasında natala göre 7.ev de, Ay konumuna göre 3.ev de ki Venüs genel olarak ülke ekonomisini, maddi varlıklarımızı, kaynaklarımızı ve varlıklarımız ile bankaları, borsa ve para ile ilgili tüm ticaretin yansımalarını sunacaktır. Fakat en önemli detay ise toplumun bir kadın cinayeti ile yeniden sarsılacağını ve sanatçıların gündem oluşturacağını işaret etmektedir. Kısacası halk arasında kullanılan ‘’Mart ayı, dert ayıdır’’ söylemi ekonomi açısında bu ay hakkını bulacağa benziyor.

Tajaka Haritası Mart Ayı Muntha Tablosu:

Mudda/Vimsottari Dasa:

Maha Dasas:

Mudda/Vimsottari Dasa:

Maha Dasas:

Ven: 2019-02-25 (10:52:53) – 2019-03-02 (10:18:47)

Sun: 2019-03-02 (10:18:47) – 2019-03-03 (22:11:30)

Moon: 2019-03-03 (22:11:30) – 2019-03-06 (10:02:45)

Mars: 2019-03-06 (10:02:45) – 2019-03-08 (3:59:18)

Rah: 2019-03-08 (3:59:18) – 2019-03-12 (16:01:43)

Jup: 2019-03-12 (16:01:43) – 2019-03-16 (16:18:47)

Sat: 2019-03-16 (16:18:47) – 2019-03-21 (10:57:49)

Merc: 2019-03-21 (10:57:49) – 2019-03-25 (17:48:24)

Ket: 2019-03-25 (17:48:24) – 2019-03-27 (12:13:08)

Mart ayı en az geçirdiğimiz son iki yıl kadar dikkat çekicidir. Mars asker ve polisleri temsil ederken, Rahu ve Ketu ile arasında oluşan kare görünüm tam da bu konuların bu ay hareketlilik kazanması, Mun yükselenin natal harita da 4.ev alanını işaret ediyor olması, sınırlarımız da gerçekleşecek ani bir hareketlenmeyi ve bir operasyonu işaret etmektedir. Natal harita da Başak burcunda 4.ev de yer alan Mun; Yabancıları, yeniden yapılanmaları, değişim ve dönüşüm enerjilerini barındırır. Aşırılıkları, ani kayıpları, sağ kanatta oluşacak politik fikirleri, sosyalizmi, komünizmi, solcuları, gizlice yapılacak ve politik kariyer taşıyan kişilerin uğrayacağı suikast girişimli saldırıların habercisidir ki bir yazara yapılacak suikast yada bir bayan-bay vekilin mevcut partisinden ihracı söz konusu olabilir. Merkür Retrosu hasar tespit raporu için tele kulak operasyonunda görünmeyen, bilinmeyen tüm konuları ayırt ettirici mahiyettedir. O yüzden eğer bu gökyüzü bizlere kılavuzluk yapıyorsa en kısa transitten en uzun vadeye yayılı transitte bulunan tüm gök cisimlerinin ayrı ayrı görevi, icra ettiği vazifesi mevcuttur ve hiç biri göz ardı edilmemelidir. Terazi ve Boğa yöneticisi Venüs 7.ev de Ketu ile beraberken Mars ile kare görünüm hali can sıkmaya yeterli bir enerjidir. Merkür Balık burcunda Satürn görünümü alan gezegen Medyayı, medyatik durumları, yazarları temsilen Mart içerisinde İnternette oluşabilecek kısıtlamaları, yazarlara yönelik fiili baskıyı, komşu devletler ve sınırlarımızda ki gelişmeleri gündemlerimize taşıyabilir.

Düze çıkabilmemiz için epey bir zamana ihtiyaç var maalesef. Yine bu süreçte İktidar partisinde gündeme gelecek istifalar da söz konusu. Kendi içlerinde yapısal kargaşa yaşayan hükümet için ayrılan milletvekili ve üyeler akibetlerini ve gelecekleri düşünüyor olmalılar ki tedirginliklerine şahitlik edeceğiz.

Tajaka Haritası Mart ayı içinde en can alıcı konular arasında sanatçı kayıplarının Ağustos ayına kadar devamı ve yine kadın-çocuk şiddet, ölüm içerikli haberleri ile meclisten bu konudan çıkacak kararlar yönündedir. Bu Ay ayrıca ceza evlerinde yasaklı süreçte bulunan bir çok mahkum için şartlı tahliye ve affın söz konusu olması adına gelişmeler basına yansıyacaktır.

MART AYI olası mümkün Jeolojik olaylarında habercisidir. 6 Mart-6 Nisan aralığı deprem ve toprak kayması gibi olası mümkün yer altı hareketlerinin baskın tarihlerini göstermektedir. Enerji global anlamda söz konusu olurken Kandilli Rasathanesi ciddi ölçümler yapacaktır. İktidar ve Muhalefet arasında Sosyalizmi, komünizmi, solcuları ve bu yöndeki akımları, kayıpları ve gizli kapaklı birçok konu ile Muhalefet ve İktidar arasında sözlü saldırı kapsamlı durumlar hat safhada yaşanabilir.

Tüm bu belirtilen konular dahilinde Tajaka Haritalarında Muntha Yükselen derecesi ile Rahu dereceleri kontrol edilir şayet Rahu derece olarak Muntha yükselen derecesinin önünde ise geçecek AY zorluklar barındıracak demektir. Muntha Yükselen derecesi: 14.59 boylam değeri ile Hastha yöneticisi Ay olan Takımyıldızında yerleşmiştir. Bu olumlu bir takımyıldızıdır. Ancak zararlı Satürn kare görünümü durumun hassasiyetini göstermektedir. Ekiliptik nokta kabul ettiğimiz ve KADER ile direkt bağlantılı Rahu derecesi ise 1:52 boylam değeri ile Yengeç burcunda yerleşmiştir. Düğümler 30.00 den başlayarak saat yönünde geriden hareket eder. Bu durumda Rahu derece itibariyle Muntha yükselen önündedir.Karanlık ve karanlıkta kalan bir çok konunun gün ışığı görmediği, herkesin pür-i pak aklandığı, bu aklanmaların tarihin tozlu raflarında yer almaya devam edeceği bir sürecin miladıdır. Fakat en önemli konumuz ekonomi göstergeleridir ki Merkez Bankasının yapacağı açıklama paraya yön verecektir.

18 aylık süreç içerisinde yaşanan Yeni Ay ve Dolunay zamanları para piyasalarında ki dalgalanmaya Merkez Bankasının faiz lobisi uygulayarak müdahalesi 2.ev ve 8.ev konularında Ülke Lagnasına göre Vedic Astrolojinin üstünlüğünün kanıtlanması için yeterlidir. Mart Ayı Tajaka haritasında Güneş Devletin en baş kişisini temsilen natala göre 9.evde aylık Tajakaya göre ise 8.evde yerleşmiştir. SN Cumhurbaşkanın Mart ayı içerisinde çok fazla sayıda yurt dışı seyahati ve yine yabancı devlet adamları ile görüşmeleri, cemaat ve din adına söylemleri gündemlerimizi meşgul edebilir. Bu Ay belki de Türkiye birçok sansasyonel bilgi ile tanışabilir. Sebebi ise Güneş’in 8.ev yerleşimi olacaktır. Devlet kademesinde ki birçok kişinin sağlık ve sağlığına yönelik bilgi basında yer alacaktır.

Dünya da yaşayan onca insan Astroloji İlmine inanıyor şükürler olsun ve Batılı kesimde İsrail gibi dünyaya Kabala öğretileri ile hükmeden bir ülke varken Tasavvuf çevrelerinde dahi bizim ilmimiz büyük bir önem kazandı. Yazdığım tüm yorumlar bilimsel desteklidir. Türkiye Ülke gündemine geldiğimizde ise 2020-2023 yılları dahilinde; Uluslararası finansal anlaşmaları, uluslararası borçlar, vergiler, tahvil ve bonolar, hisse senetleri,faiz oranları ve gelirleri, dış borsalar, krediler, sigortalar, ipotekler, emeklilik fonları, miras hukuku, kamu gelir ve borçları, genel ölüm oranları, sırlar konuşulmaya devam edecektir.

Sınırlarımız, komşularımız, kürt meselesi, Alevi açılımı, Terör ve Doğu-Güney Doğu Anadolu sınırlarımız kadar, Anayasamızın bazı maddelerini tartışmaya devam edeceğiz ve toplumu özellikle kadınları ilgilendiren önemli maddelerin değişikliğine şahitlik yapacağız. Türkiye’nin siyasi hayatında yeni dengeler ortaya çıkacak gibi görünse de Muhalefete hiç şans vermiyor gökyüzü, sanki başka bir partinin kuruluşu net duruyor. Fırtınalı bir deniz de ve gece karanlığında mayınlı bir arazide yol alır gibi gidiyoruz ama, tüm olumsuzluklara rağmen ilerlesek de fırtına kolay dineceğe benzemiyor. En büyük kaybımız ve korkumuz ise DEPREM olacak ki özellikle 2019 ile birlikte 2020-2023 zaman aralığı bu konuda çok tetikleyici duruyor. Kısacası Mayıs ayına kadar gözlerimiz Ülke topraklarında, sınırlarda risk teşkil eden her gelişme de. Yaradanın affına maruz kalabilmemiz dileklerimle. Gündem konuları ne kadar çarpıtılmaya çalışılsa da bu ülkenin PKK gibi çok ciddi bir sorunu vardı ve İktidar bu konuyla çok güzel baş etti. Geçmişi irdelersek Osmanlı’nın son dönemlerinden bu yana Ege’de bilmem kaç tane adayı Rum’lara, Suriye’de Süleyman Şah Türbesi’ni de İşid terör örgütüne terk edenlere, AKP hükümeti Suriye’lilere topraklardan vazgeçmek sıradan bir konu haline gelmeden mücadele etmenin ne demek olduğunu kanıtladı. Ay düğümlerinin geçişi ve 7.ev de ki Satürn enerjisi ile birlikte ülke natalında incelersek 2019 yılının dilime düşecek maddeleri, getirilerinden ziyade götürülerini tek tek tanıtmaktadır.

Hürmetler

Ayşen Tok