ŞUBAT 2019 TÜRKİYE

Kalemler vardır, sömürünün, vurgunun zırhıdır. Kalemler vardır, özgürlüğün ve barışın silahıdır. Kalemler vardır, gençlerin idam kementlerinden kırılır atılırlar… Kalemler vardır, yılmadan, usanmadan, eğilmeden, bükülmeden yazar.

UĞUR MUMCU

Yılmadan, usanmadan ilmimi icra etmeye devam edeceğim. Lütfen beni yeni Twitter adresimden takip ediniz; @vedicnorm

Görünen o ki, Şubat-Mart gündemlerimiz seçimlerden ve seçim sonuçlarından oluşacaktır. AK Parti, CHP,HDP ve MHP’nin görselinde ne olacağı büyük bir merakla beklenen Mahalli İdare seçimleri hem Millet için Hükümete yönelik güvenoyu niteliğinde hem de 15 Temmuz 2017 tarihinden bu yana yaşanan bir çok konunun milletin gözünde, gönlünde terazinin dengesi niteliğindedir. Bunun haricinde diğer küçük partiler ise barajı aşamadıkları taktir de oylar yine İktidar Partisinin olacaktır. Bu ay gündemimiz 31 Mart Mahalli İdareler seçimi ve neticeleri fakat bunun neticesinde bilmeniz gerekir ki yazdığım Tajaka Haritası aylık olarak Şubat ayı için 26 Ocak 2019 ile 25 Şubat 2019 zaman dilimindedir. Seçim sonuçları için AK Partisinin kuruluş tarihi üzerinden yorum yazıyorum. Onu ayrıca yayınlayacağım. Biraz uzun bir yazıdır sıkılmadan okumanız dileklerim ile.

Vedik Astrolojide gelecek yıl içinde olacakların yorumlandığı iki harita vardır.

1) Tajaka horoskopu.

2) Tithis Pravesha haritası.

Güneş horoskopunun adı “TAJAKA” olup Güneş’in her yıl doğumdaki yerine gelme zamanı için hazırlanan horoskoptur.

Haritanın analizinde başlıca beş önemli nokta vardır :

1) Muntha yerleşimi ve Muntha yönetici gezegenin yerleşimi.

2) Yıllık haritanın yöneticisi (Yılın yöneticisi)

3) Yıllık haritanın Yükselen Burç yöneticisi.

4) Doğum haritasının Yükselen burcunun Yıllık haritadaki yerleşimi.

5) Yıllık haritadaki Güneş yerleşimi.

Burada açıklanan beş noktanın yıllık haritadaki yerleştikleri evler haritanın hazırlandığı yıl içinde olacakların en önemli yaşam alanlarını belirtir.

2019 Mart Ayı için;

Tajaka Haritasında Lagna Terazi burcunu gösteriyor Şubat diliminde ve yöneticisi Venüs 2.evde Akrep burcunda. 2. Ev; Ülkenin veya kurumun hazinesini, milli zenginlikleri ve gelirleri, banknot durumlarını, borsaları, ekonomiyi, iç borçları, sömürgeleri, bankaları, ticareti, vergileri, paranın değersel durumunu gösterir.

Gezegen Şubat ayı içerisinde düşüşte olduğu Akrep yerleşiminde ve Jyestickha Merkür yönetiminde ki takımyıldızındadır. Her hangi bir zararlı gezegen görünümü yoktur. Kökü sağlam olmayan, değişim ve dönüşümün köklü serüveni için evren start aldı. 1.ev ve 7.ev Devletin ve ortaklı olduğu tüm konuların, müttefikimiz olan ülkelerin, çatır çatır çöküşünü simgeliyor. Doğal zararlı gezegenler köşe evler de natal yerleşimlerde olumlu ve güçlü  çalışır ancak transit halleri zararlı enerjiler üretmeleri için yeterlidir. Bu durum aynı zaman da müttefikimiz olan ülkelerin durumlarını da anlamamıza yardımcıdır. (Amerika, Rusya, Yunanistan, Almanya ve Suriye)n

MUNTHA

Progres (ilerletilmiş) haritada doğum yükseleni (Lagna) “Muntha” adını alır. Her doğum yıl dönümünde Muntha sonraki burca geçer. Örneğin doğumda Muntha yükselen burçta olur ve sonraki yılda 2.eve geçer. Yıllık haritada Muntha’nın düştüğü ev yaşam alanları içinde en önemli yeri gösterir. Bu evin konuları yaşam alanı içinde diğer konulara hakim olacak ve önem kazanacaktır. Olumlu veya olumsuz olan olaylar bu yaşam alanları içinde geçecek ve öne çıkacaktır.

2019 Yılının Tajaka haritası Şubat ayında Muntha Yükselen Aslan burcunda ve 11.ev de yerleşmiştir ve yöneticisi gezegen Güneş 4.ev de Ketu ve Merkür ile beraberdir. Şubat ayı içerisinde Hükümet yönetimi, İktidar Partisinin Yabancı Devletler ile kuracağı diyaloglar ön planda olacaktır. 6.8.12. evler zararlı olduğundan bir harita da önceliğimiz bu evlerin ve yöneticilerin temiz olmasıdır. Muntha Yükselenin yerleştiği Aslan burcu yöneticisi Güneş ile Ay ve Lagna arasında sert kare görünüm hakimken Ketu ve Rahu ile Ay konumu arasında ki kare görünüm göz ardı edilmemelidir. Muntha Yükselen noktasının 11.evde olması Milletin tamamını ilgilendiren konular da önemli kararlar alınacağını da göstermektedir. 11. ev; Müttefik ülkeler, toplumsal kuruluş ve yönetimler, yasa değişimleri, ulusal hareketler, isyanlar, devrimler, şehir meclisleri, ulusal servet (varlık 2. ev ve 11. evle birlikte incelenir, 4. evin 2. evi olan 5. evde de yine şans getiren veya götüren gelirler vardır) bu evde incelenir. Ayrıca, bir ülkenin anlaşmaları, organizasyonlar ve jürileri, elektrik kaynaklı olayları, erezyonlar, para-sermaye-borsa bu ev konuları arasına girmektedir.

Muntha Dasa Tablosu Venüs Dasa ile başlamaktadır. Venüs Mundane haritalarda; Kadınlarla ilgili alanları, doğumları ve evlilik ve çocuklarla ilişkili konuları, sanatkârları, spor ve eğlenceyi, barış ve diplomasiyi, parayı, altını, yatırım alanlarını gösterir.Şubat Tajaka Haritasında 3.evde yer alan Satürn ise komşu Devletler ile halletmemiz gereken sorunlarımızın lehimize sonuçlar doğuracağını işaret etmektedir. Ülkemizde yaşanan bunca olay özellikle Mısır ve Suriye için Esad’ın tepkisini sebep olabilir. Acem Diyarı karda pusuya yatmış kurt misali gözlerini Ülkeme dikmiş olabilir. Bu çerçeve de AMERİKA-TÜRKİYE-İSRAİL ve SURİYE arasında derin bir sükut oluştu ya da çıta hareret yapabilir. Belki de seçimlerin ertelenmesi bile gündeme gelebilir.

Tajaka Haritası Şubat Ayı Muntha Tablosu:

Mudda/Vimsottari Dasa:

Maha Dasas:

Ven: 2019-01-26 (19:16:53) – 2019-01-31 (17:23:16)

Sun: 2019-01-31 (17:23:16) – 2019-02-02 (4:50:34)

Moon: 2019-02-02 (4:50:34) – 2019-02-04 (15:57:53)

Mars: 2019-02-04 (15:57:53) – 2019-02-06 (9:22:34)

Rah: 2019-02-06 (9:22:34) – 2019-02-10 (19:58:56)

Jup: 2019-02-10 (19:58:56) – 2019-02-14 (18:54:47)

Sat: 2019-02-14 (18:54:47) – 2019-02-19 (11:52:17)

Merc: 2019-02-19 (11:52:17) – 2019-02-23 (17:08:08)

Ket: 2019-02-23 (17:08:08) – 2019-02-25 (10:52:52)

1.ev 4.ev ve 10.ev eksenlerinde oluşan doğal zararlı kutuplaşması aslında kadersel anlamda bir ay olduğunu da vurgulamaktadır. Şubat ve Mart jeolojik hareketlenme deprem, erezyon, maden ocağı göçük gibi konularda da aktif enerji barındırmaktadır. Yengeç burcunda yer alan Rahu; Yabancıları, yeniden yapılanmaları, değişim ve dönüşüm enerjilerini barındırır. Hemen karşıt 4.evde yer alan Ketu ise bu yazdığım konularda yaşanacak kayıpların habercisidir. Aşırılıkları, ani kayıpları, sağ kanatta oluşacak Politik fikirleri, sosyalizmi, komunizmi, solcuları, gizlice yapılacak ve politik kariyer taşıyan kişilerin uğrayacağı suikast girişimli saldırıların habercisidir. Mart ayın içerisinde yaşanılacak Merkür Retrosu hasar tespit raporu için tele kulak operasyonunda görünmeyen, bilinmeyen tüm konuları ayırt ettirici mahiyettedir. Türkiye Natal Rasi haritasında 9.ev alanında yaşayacağımız Merkür retrosu yurtdışı dava dosyalarında ki olumsuz gelişmeleri işaret ederken retro enerjisini zamanı gelince detaylandıracağımı bilmenizi isterim. Oğlak yöneticisi Satürn 3.evde; Din, dini görüş, yüksek eğitimi, kanunları ibadet yerlerini temsilen Yay burcundadır ve Mars ile kare görünüm almaktadır. 3. ev konuları Mudda/Vimsottari Dasa tablosuna göre : 15 Şubat itibariyle önem arz edeceğe benziyor. 3.ev alanı için Mars görünümü alan gezegen Medyayı, medyatik durumları, yazarları temsilen 15 Şubat-31 Mart arasında İnternete getirileceği düşünülen sansür konularında yine gündemi belirleyecektir. Bu süreçte İktidar Partisinde gündeme gelen istifalar da söz konusu. Kendi içlerinde yapısal kargaşa yaşayan hükümet için ayrılan milletvekili ve üyeler nereye gidecek? Asıl Mart gündemi budur. İktidar kaybettiği kanı nerede ve nasıl geri alacaktır. Yeni bir Parti, yeni oluşum zaman alır. Paralel Devlet mahiyetinde görünmez bir şövalye gibi gökten zembille de inseler, ya da karada taşeronluk da yapsalar bu saatten sonra yapabilecekleri bu harita ile belki de seçimleri iptali yönünde olabilir.

Bence herkes oyunu kullanmalı ve bu milli iradeye bir yön vermelidir.

Tajaka Haritası Şubat ayı için en can alıcı tarihler belirttiğimdir. Venüs’ün simgeleri, Venüs’ün Yay burcu seyri ve Satürn görünümü basın ile konuların ülke gündeminde yer alacağı açıkça bellidir. Ve bu durum en fazla para ve sermaye piyasalarını etkileyecektir. Toplumsal anlamda dikkatimiz bir sanatçının kaybı ya da üzüntüsü ile de sarsılacaktır. Yine bu süreçte; Kadın ve çocuk figürlerine yönelik şiddet söz konusudur. 9.ev konuları ayın ilk yarısından sonra önemlidir. 10.evde Yengeç burcunda yer alan Rahu; Devletin başını, hükümeti, ulusal saygınlığı temsil eder. Otorite konumundaki devlet yetkilileri, yüksek mevkiler ve ünlü kişiler, ulusal ticaret, ulusal kredi, ün ve şöhret evin simgeleri arasındadır. Medya ile hükümet arasında gerginliklerin yaşanacağı aşikardır. Bu ay ayrıca ceza evlerinde yasaklı süreçte bulunan birçok mahkum için şartlı tahliye ve ceza yapılandırmalarında ki gelişmeler söz konusu olacaktır.

Mars ise bulunduğu evden 4.7.8.evlerle bakış açısı oluşturur. Tajaka Haritasında Şubat ayı içerisinde Balık burcuna yerleşen ve burada kantarın ayarını iyice kaçıran Mars Lagnaya göre kontak kuracağı evler 9.12.1.evlerdir. Tajaka (Güneş Dönüşü) Şubat haritasında gördüğünüz ve haritaların kara deliği olarak değerlendirilen 64NAVAMSA Boğa burcunda 8.ev alanında Jüpiter görünümlü yerleşmiştir. Sn Cumhurbaşkanı Şubat içerisinde Sosyalizmi, komünizmi, solcuları ve böyle akımları, kayıpları ve gizli kapaklı birçok konu hakkında yorum yaparken, gündemlerden inmeyecektir. Muhalefet ve İktidar arasında sözlü saldırı kapsamlı durumlar hat safhada yaşanabilir. Satürn ve Mars kare görünümü Mars asker ve polis figürlerini temsil ettiği için olası bir Suriye, Menbiç veyahut Fırat’ın Doğu’suna operasyon mahiyetinde destekleyici enerji hakimdir. Şayet böyle bir operasyon için start verilirse bu durum para piyasalarına yansırken Şubat haritasında dolar için ilginç gelişmeler öngörülmelidir.

Tüm bu belirtilen konular dahilinde Tajaka Haritalarında Muntha Yükselen derecesi ile Rahu dereceleri kontrol edilir şayet Rahu derece olarak Muntha yükselen derecesinin önünde ise geçecek ay zorluklar barındıracak demektir. Muntha Yükselen derecesi: 14.59 boylam değeri ile P.Pahlguna yöneticisi Venüs olan Takımyıldızında yerleşmiştir. Bu olumlu bir takımyıldızıdır. Ancak gezegenin zararlı Akrep burcu yerleşimi hassasiyetini göstermektedir. Ekiliptik nokta kabul ettiğimiz ve kader ile direkt bağlantılı Rahu derecesi ise 2.36 boylam değeri ile Punarvasu yöneticisi Jüpiter olan Takımyıldızında yerleşmiştir. Düğümler 30.00 den başlayarak saat yönünde geriden hareket eder. Bu durumda Rahu derece itibariyle Muntha yükselenin önündedir. Karanlık ve karanlıkta kalan bir çok konunun gün ışığına çıkarak tarihin tozlu raflarında yer alacağı bir ay olacaktır.

Parti başkanları, Milletvekilleri ve adayların bundan sonraki haberler, olaylar konusunda toplumu uyarması ve ani, sansasyonel gelişmelere karşı ihtiyatla hareket edilmesi, iddialar konusunda akıl faktörünün elden bırakılmaması, fevri davranışlardan kaçınılması konusunda çok özen göstermesi gerekiyor ki 1.ev 7.ev ortaklı tüm konuları kapsar. Ben bu yazıları geçmiş tecrübelerimle gökyüzü yıldız hareketlerini yorumlayarak yazıyorum. Şubat Ayı içerisinde yaşanan yeniay ve dolunay zamanları para piyasalarında ki dalgalanmaya Merkez Bankasının faiz lobisi uygulayarak müdahalesi 2.ev ve 8.ev konularında Ülke Lagnasına göre Vedik Astrolojinin üstünlüğünün kanıtlanması için yeterlidir.

Ülkem de yaşanacak ve geçmiş yıllara nazaran coşkulu bir seçim atmosferi mevcut değildir. Ekonomi ve enflasyon açısından zor zamanların yaşandığı Ülke de karanlık yapı kontrolü tek elinde tutmaktadır. Maddi anlamda zorluk yaşayan HALK’dır gerisi teferruat ve inanın KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Han’ın yüce adaletini bildiğimizden bir gün sivil olarak çarşı-pazar dolaşsanız aslında vicdan muhakemesi açısından bireylerin ne halde olduğunu idrak edebilirsiniz. Türkiye, 20 yıl önceki Türkiye değil ve bunu bu seçimde sandıklarda göstermemiz dileklerim ile…

Şubat ayı Tajaka haritasında Mun yükselen Cumhurbaşkanımızı temsilen 11.evde yerleşmiştir. 11.ev; Parlamentoyu, mahalli idareleri ve devletin dostlarını temsil eder. Kanun yapma ve yasama organları evin simgeleri arasındadır. Güneş 10.ev ile (5.ev yöneticisi Rahu) ile tam görünüm halindedir. Ekonomi ve Para piyasaları İktidar Partisinin dilinden dökülenler ile yön bulacaktır. Bu Ay belki de Türkiye birçok sansasyonel bilgi ile tanışabilir. Sebebi ise Mart ayında gelecek Merkür Retrosu olacaktır. Seçim öncesi bunca kafa karışıklığı halkın yön bulmasında fayda sağlamalı diye düşünüyorum.

Sn köşe yazarları; Sizler kahinlerin dediklerine ister inanın ister inanmayın tüm dünya da yaşayan onca insan Astroloji ilmine inanırken ve Batılı kesimde İsrail gibi dünyaya Kabala öğretileri ile hükmeden bir ülke varken Tasavvuf çevrelerinde dahi bizim ilmimiz büyük bir önem kazanmıştır. Ve nihayet siz de bunu kabul etmişsinizdir. Yaptığım tüm yorumlar bilimsel desteklidir. Yaptığım tüm yorumlar sizlerin kaleme aldığı konuların öncesinde takipçilerim tarafından okunmaktadır. Türkiye ülke gündemine geldiğimizde ise 2015-2017 yılları hariç; Cemaat konusu tartışılmaya devam edecek ve bu çerçevede çok çarpıcı, derin iddialar gündeme gelecektir. Cemaat ve uzantıları kendi içlerinde yeniden yapılanmaya cesaret edemez ne yazık ki! Cumhurbaşkanlığı, Federasyon, Kürt meselesi, Alevi Açılımı, Terör ve Doğu-Güney Doğu Anadolu sınırlarımızda hareketlilik 2019 Temmuz ayına kadar devam edecektir. Beni takip edenler biliyorlar, 2010 yılından bu yana yazmaktayım. Anayasayı tartışmaya devam edeceğiz ve Toplumu özellikle kadınları, kadın haklarını ve hayvan haklarını ilgilendiren önemli maddelerin değişikliğine şahitlik yapacağız. Türkiye’nin siyasi hayatında yeni dengeler ortaya çıkacak gibi görünse de Muhalefete hiç şans vermiyor gökyüzü.

Fırtınalı bir denizde ve gece karanlığında mayınlı bir arazide yol alır gibi gidiyoruz ama, tüm olumsuzluklara rağmen ilerlesek de fırtına Mart itibariyle Ay düğümlerinin geçişi neticesinde kolay dineceğe benzemiyor.

Baki Sevgi ve Saygılarım ile

Ayşen Tok