Eylül 2014

Vimsottari Dasa:

Ven MD: 2000-03-02 (13:11:12) – 2020-03-02 (16:04:10)
Sat AD: 2013-01-02 (16:32:18) – 2016-03-02 (15:37:23)
Ven PD: 2014-02-19 (16:57:31) – 2014-09-03 (13:11:44)

Sol tarafta ki Ülke Natal Rasi haritası ve sağ tarafta ki ise EYLÜL Tajaka Haritasıdır. Rasi Mundane haritasında yaşanan dasa süreci ve Andardasa dilimi. Venüs-Satürn-Venüs. Kayıplar, acı verici üzüntüler, Kadın cinayetleri, Kadın haklarında ki yasa ve Anayasa maddelerin de ki değişiklikler bu süreçte söz konusu olacaktır. Sanatçı ölümleri, spor camiasında spekulasyon içerikli konular. İlaveten Venüs Ülke haritalarında madenleri simgeler, Satürn ise Ulusal üzüntüleri ve kayıpları. Soma’da yaşanan vahim olay benzer yönde farklı noktalar da Jeolojik Depremler niteliğin de Mars transitinin Tutulma derecelerine teması ve oluşturacağı görünümler ile tetiklenecektir. Bunlar yaşanan Maha ve Andardasa evrelerinin yansımalarıdır.

Astrolojik anlamda yaşanan transitler, göksel açılarla değerlendirilmekte bu ülkeler horoskobu adını verdiğimiz Mundane yorumlar içinde geçerli ben farklı bir uygulama sunuyorum sizlere 1 yıllık Tajaka analizini aylara bölerek. Ocak ayından bu yana yazdığımız aylık Tajaka dizimizin 9.bölümü Eylül ayına geldik nihayet. Astroloji eğer her konuda kehanetde bulunma metodu ise dünyevi kaderimizi de bilebilir ve doğduğumuz coğrafyanın, ekonomisini, uluslar arası ilişkilerini, yer altı kaynaklarını, ekonomik değerlerini vs…..ve biliyorda zaten.

Cumhurbaşkanlığı seçimini tamamladık. Peki şimdi sırada ne var. Başbakan’lık için AKP kongreleri devam ederken adaylar belirlendi. Tüm oluşumlar Hükümet-Cemaat- Paralel yapı arasında ki olayları netleştiremedi. Eylül ayında ki gündem konularımız bunlar değil maalesef! 30 Ağustos, 29 Ekim, 10 Kasım gibi önemli tarihler var bundan sonra 4 Ekim Kurban Bayramı, EKİM ayın da TERAZİ burcunda yaşanacak önemli bir Güneş Tutulması var onu da bir köşeye not etmek gerek. Satürn Rasi Mundane haritasında 5.ev konularında son imzayı atacaktır. CHP, MHP, kanadında AKP’ye yönelik saldırılar muhakkak ki devam edecektir. 2015-2017 yılları Ülkem için bir milat gibi. Önümüzde ki süreç yeni bir oluşuma gebe. Tajaka haritasında 4.ev stelyumuna bakarsak  CHP ve MHP Muhalefet liderlerinden ne köy olur nede kasaba. AKP coşkusu ve akışı devam edecek süreç 2023.

Sizlere sunacağım 2014 EYLÜL Ayına ait olan.

Vedic Astrolojide gelecek yıl içinde olacakların yorumlandığı iki harita vardır.
1) Tajaka horoskopu.
2) Tithis Pravesha haritası.

Güneş horoskopunun adı “TAJAKA” olup Güneş’in her yıl doğumdaki yerine gelme zamanı için hazırlanan horoskoptur.

Haritanın analizinde başlıca beş önemli nokta vardır :
1) Muntha yerleşimi ve Muntha yönetici gezegenin yerleşimi.
2) Yıllık haritanın yöneticisi (Yılın yöneticisi)
3) Yıllık haritanın Yükselen Burç yöneticisi.
4) Doğum haritasının Yükselen burcunun Yıllık haritadaki yerleşimi.
5) Yıllık haritadaki Güneş yerleşimi.

Burada açıklanan beş noktanın yıllık haritadaki yerleştikleri evler haritanın hazırlandığı yıl içinde olacakların en önemli yaşam alanlarını belirtir. Ben bu yıllık haritayı 12 aya böldüm.

2014 EYLÜL  Ayı için;

Tajaka Haritasında Lagna YENGEÇ gösteriyor EYLÜL diliminde ve yöneticisi  AY; 4.evde Terazi  burcunda Teraziye yeni yerleşen Mars ve Satürn ile birlikte. Mundane haritalarda  4. Ev; Aile mevhumları, vatanperverlik, halkın korkuları, muhalefet partisi, zirai ve tarım durumları, beslenme değerleri, doğal felaketler sonucu zayiatlar,doğal kaynaklar, ülkelerin anıtsal ve tarihsel değerleri ve binaları, gayri menkuller, emlaklar, barınak evleri, madenler, fabrikaların yerel durumları, çiftçiler, inşaatçılar, mezarlıklar bu evin konularındandır. Eylül gündem konularımız bu yansımalar dahilinde şekillenecektir.

MUNTHA

Progres (ilerletilmiş) haritada doğum yükseleni (Lagna) “Muntha” adını alır. Her doğum yıl dönümünde Muntha sonraki burca geçer. Örneğin doğumda Muntha yükselen burçta olur ve sonraki yılda 2.eve geçer. Yıllık haritada Muntha’nın düştüğü ev yaşam alanları içinde en önemli yeri gösterir. Bu evin konuları yaşam alanı içinde diğer konulara hakim olacak ve önem kazanacaktır. Olumlu veya olumsuz olan olaylar bu yaşam alanları içinde geçecek ve öne çıkacaktır.

2014 Yılının Tajaka haritası EYLÜL ayında Muntha Yükselen 4.evde ve Terazi burcunda  yerleşmiştir. Yöneticisi Gezegen Venüs ise Halkın huzurunu, refahını ve vereceği tepkileri gösteren köşe kabul ettiğimiz 1.evde yerleşmiştir. Jüpiter yakın derecededir. Vedıc haritalarda kavuşum derecesi yoktur bir evde bulunan tüm dereceler Güneş hariç birbirleriyle kavuşumda sayılır. Tajaka haritasını yorumlarken Natal Rasi yerleşimi ile paralel yol almalısınız aksi takdir yorumlarınız geçerlilik kazanmaz. Tajaka haritası çok önemli bir haritadır. 6.8.12. evler zararlı olduğundan bir harita da önceliğimiz bu evlerin ve yöneticilerin temiz olmasıdır.

EYLÜL  makalemizde konular;

29 Ağustos- 29 Eylül tarihleri arasında geçerlidir.

Mudda/Vimsottari Dasa:

Maha Dasas:

 

Rah: 2014-08-29 (22:16:16) – 2014-09-03 (13:53:46)

Jup: 2014-09-03 (13:53:46) – 2014-09-07 (16:56:39)

Sat: 2014-09-07 (16:56:39) – 2014-09-12 (14:18:40)

Merc: 2014-09-12 (14:18:40) – 2014-09-16 (23:02:38)

Ket: 2014-09-16 (23:02:38) – 2014-09-18 (18:05:17)

Ven: 2014-09-18 (18:05:17) – 2014-09-23 (20:48:57)

Sun: 2014-09-23 (20:48:57) – 2014-09-25 (9:33:49)

Moon: 2014-09-25 (9:33:49) – 2014-09-27 (22:44:32)

Mars: 2014-09-27 (22:44:32) – 2014-09-29 (17:31:10)

Mundane horoskoplarında o ülkenin kadınları önce Ay ve ardından Venüs’e bakılarak değerlendirilir. Venüs Tajaka Haritasında  Lagnaya göre 1. evde Yengeç burcunda doğasının ve kimyasının derinliklere indiği Yengeç yerleşiminde. Jüpiter ve Venüs gibi iki faydalı Gezegenin Parasara kurallarına göre yan yana  gelmeleri zararlı enerji üreteceği anlamındadır.  Eylül ayı içinde  medyada KADINLAR, sanat ve spekulasyon ile ilgili toplumsal konular medyada yer alacaktır. Venüs’ün Ülkeler Horoskobunda ki simgeleri; Kadınlarla ilgili alanları, doğumları ve evlilik ve çocuklarla ilişkili konuları, yer altı madenlerini, ayrıca sanatkârları, spor ve eğlenceyi, barış ve diplomasiyi temsil etmesidir. Demek oluyor ki 2014 yılı EYLÜL içerisinde Ülke’de yaşanacak olayların çoğunluğu 1. 4. 5. 10. ve 11.evleri simgeleyen enerjileri barındıracaktır. Eylül Tajaka haritasında Lagnaya göre 4.evde ki Güneş; Başbakanı, monarşiyi, aristokrasiyi, hakimleri, otoritede ki tüm kişiler ile itibarlı insanları, bakanları temsil eder. Bundan başka ulusal kahramanların ve şampiyonların temsilcisidir. Bunlarla birlikte BAŞAK Burcunda yer alan 3.evde ki Rahu ise hala aneratik derecede ve Eylül kapsamında Navamsa haritasında ki güçlü yerleşimi ile Wargottama etkisindedir. Eylül  sürecinde tamamen gücünü hissedirecektir. 3.ev rahat çalıştığı alandır. BAŞAK yerleşimi düğümlerin en güçlü olduğu noktalardan biridir.  Yansımaları; Yabancıları, yeniden yapılanmaları, değişim ve dönüşüm enerjilerini barındırır. Hemen karşıt 9.evde yer alan Ketu ise bu yazdığım konularda yaşanacak kayıpların habercisidir. Aşırılıkları, ani kayıpları, sağ kanatta oluşacak Politik fikirleri, sosyalizmi, komunizmi, solcuları, gizlice yapılacak suikast girişimli saldırıların habercisidir.

Vedic Astrolojide 140 adet farklı harita olmasına rağmen, kurallar bir bütündür. Astroloğun yorumu farklı olur. Buna göre Satürn bulunduğu evden 3.7.10. evlerle kontak kurar ve bu evler de üzüntü, sıkıntı, kayıplar, kısıtlanmalar söz konusudur.( Lagnaya göre; 6-10-1.evlerle görünüm kuracaktır).  6. Ev; Kamusal tüm işçi ve çalışanlar,sendikalar, çalışanlara hizmet eden toplu dernekler, iş durumları,kamunun sağlığı, bulaşıcı hastalıklar,sağlık çalışanları, lokantalar, yiyecek ve içecek sektörleri, askeri ve güvenlik anlamında tüm personeller, ordu , polis, donanma ve savaş gemileri, sahil güvenlik v.s. gibi bu evin inceleme alanına girerler. Ayrıca evcil hayvanlar ve küçükbaş hayvanlar bu evin konularındandır. 10. Ev;Hükumet, devlet başkanları, iktidarlar, yönetimsel olarak başta olanlar, otoriter her konum bu evin konularındandır. Devletin dış ülkelerce itibarı, kariyeri, kuruluşların kariyerleri, halkın öne çıkan kişileri, diğerleri tarafından tanınanlar,ün ve tanınmışlık, hortumlar ve dağlık bölgelerde ki doğal olaylar yansımalar halinde hissetirecektir.

Mars ise bulunduğu evden 4.7.8. evlerle bakış açısı oluşturur. Tajaka Haritasında AĞUSTOS diliminde Terazi Burcunda gücünü yitiren, Terazinin ve kantarın ayarını kaçıran Gezegen için Lagnaya göre kontak kuracağı evler 7.10.11. evlerdir. 7. Ev; Uluslar arası ilişkiler, askeri veya sivil savaşlar, anlaşmalar, ultimatomlar, hakemler, kaçak suçlular, açık düşmanlıklar, rekabetler. Ayrıca evlilik ve boşanma oranları, halkın bakış açısı. Dış ticaret ve iş ortaklıkları, halkla ilişkiler bu evin konularındandır. 11. Ev; Müttefik ülkeler, toplumsal kuruluş ve yönetimler, yasa değişimleri, ulusal hareketler, isyanlar, devrimler, şehir meclisleri, ulusal servet (varlık 2. Ev ve 11. Evle birlikte incelenir, 4. Evin 2. Evi olan 5. Evde de yine şans getiren veya götüren gelirler vardır) bu evde incelenir. Ayrıca, bir ülkenin anlaşmaları, organizasyonlar ve jüriler, elektrik kaynaklı olaylar, erezyonlar bu ev konularındandır.

Tajaka (Güneş Dönüşü) EYLÜL haritasında gördüğünüz ve haritaların kara deliği olarak değerlendirilen 64NAVAMSA BOĞA  Burcunda 11.Evde yerleşmiştir. Nokta; Mars görünümü almaktadır.  Vedic Astrology de karşıt görünümler çok değerlidir. Satürn’ün EKİM-KASIM arası seyri  manidar kabul edilecek nispettedir karmanın efendisi bir devri tarihin tozlu raflarına yerleştirmeye ant içmiş gibi duruyor.

Tüm bu belirtilen konular dahilinde Tajaka Haritalarında Muntha Yükselen derecesi ile Rahu dereceleri kontrol edilir şayet Rahu derece olarak Muntha yükselen derecesinin önünde ise geçecek AY zorluklar barındıracak demektir. Muntha Yükselen derecesi: 14.59 derece ile Swati yöneticisi Rahu olan Takımyıldızında yerleşmiştir. Ekiliptik nokta kabul ettiğimiz ve KADER ile direkt bağlantılı Rahu derecesi ise 27.27  enlem değeri ile Chitra yöneticisi Mars olan Takımyıldızında yerleşmiştir. Düğümler 30.00 den başlayarak saat yönünde geriden hareket eder. Bu durumda Rahu derece itibariyle Muntha Yükselenin gerisindedir. İlginç bir ay olmayacaktır. Ayın Atmakaraka Gezegeni Venüs’tür. Vediğe göre 2014 yılı, EYLÜL AYI Tajaka Haritasında yücelen ATMAKARAKA GEZEGEN VENÜS der ki: Mundane haritalarda ki simgeleri açısından,  Kadına, çocuğa, spora verilen değer Yeniden yapılanma aşamasında ki Hükümet için yeni hükümlerin kol gezeceği  bu AY’da yıklımasını istediğiniz mevcut düzene dikkatleri yöneltecektir.

Tajaka Haritası EYLÜL ayı Jüpiter’in Lagnaya 1.ev yerleşimi ve yeni geçtiği Yengeç seyrinde bulunduğu yerden 5.7.9. evlerle kurduğu açı değeri pozitif işlemeyecek aksine, sorunları büyütme enerjisi ile çalışacaktır. Gezegen Lagnaya göre 5.7.9.evlerle kontak halindedir.

Cumhurbaşkanı’ndan sonra Başbakan’ın da kim olacağı belli oldu. Medyada bu konu üzerine çok fazla haber izleyeceğimiz, özellikle Muhalefet partilerinin adaylarınında gündemlerde yer alacağını hatırlatalım. Seçim sonrası 5 yıllık başlayacak süreç Türkiye için son derece önemlidir. Dış Politika kadar mali Politika, Uluslar arası prestijimiz yükselişe geçecektir. T.Satürn Kasım ayında Akrep seyri ile bu imkanı sağlayacaktır.

Davutoğlu doğru bir isimdir. Uluslar arası ilişkilerimizin çok yoğun yaşanacağı bir süreçtir. Fakat 2015-2017 yılları arasında bulaşıcı hastalıklarda gözle görünür oranda artış yaşanabilir. Atalarımızdan biraz kalan Osmanlı Coğrafyası yeniden şekillenecek. Kasım ayında ki Satürn Akrep seyri ile herkes bu şekillenmeden hoşnut kalacak emin olunuz.

Adaletten, barıştan, özgürlükten, medeniyetten yana yeni bir Ülkenin, yeni bir doğuşun umut dolu inşası başlayacak Kasım itibariyle.Türkiye’nin bu evrede her anlamda model alınacak bir Ülke olmasını kalben diliyorum. Netice almayan bir Dünya soru ile Devleti yönetenlerinde insan olduğunu düşünürsek umut etmekten başka çıkar yolumuz kalmıyor sanırım. Sebepler silsilesi AKP öngörülen yükselişi CHP için öngörülen çöküş sürecinin arkasında ki ana sebep GÜVEN ve GÜÇTÜR. (Tarafsız yazıyoruz zira koyu bir milliyetçiyiz. Acıda olsa gerçekleri) Bu seçimi Halk gerçekleştirdi. Ya iyiler içinden en iyisini seçecektik ki bu yoktu, yada geçici bir süre için ötekiler arasından en az kötü olanı seçecektik ki bu mevcuttu. Bu Ülke kaderini yaşayacaktır. Muhalefet liderlerinin içine değil bilakis İktidarın içine şeytan kaçmış başka yerde aramaya gerek yok!

Baki saygılarım ile..

Ayşen TOK