Ekim 2014

RRRR

Vimsottari Dasa:

Ven MD: 2000-02-28 (15:14:46) – 2020-02-28 (18:07:41)
Sat AD: 2012-12-30 (19:37:58) – 2016-02-28 (17:40:03)
Sun PD: 2014-08-31 (12:39:06) – 2014-10-28 (13:24:03)

Sol tarafta ki Ülke Natal Rasi haritası ve sağ tarafta ki ise EKİM Tajaka Haritasıdır. Rasi Mundane haritasında yaşanan dasa süreci ve Andardasa dilimi. Venüs-Satürn-Güneş. Kayıplar, acı verici üzüntüler, Kadın cinayetleri, Kadın haklarında ki yasa ve Anayasa maddelerin de ki değişiklikler bu süreçte söz konusu olacaktır. Sanatçı ölümleri, spor camiasında spekulasyon içerikli konular. İlaveten Venüs Ülke haritalarında madenleri simgeler, Satürn ise Ulusal üzüntüleri ve kayıpları. Soma’da yaşanan vahim olay benzer yönde farklı noktalar da Jeolojik Depremler niteliğin de Mars transitinin Tutulma derecelerine teması ve oluşturacağı görünümler ile tetiklenecektir. Bunlar yaşanan Maha ve Andardasa evrelerinin yansımalarıdır.

Astrolojik anlamda yaşanan transitler, göksel açılarla değerlendirilmekte bu ülkeler horoskobu adını verdiğimiz Mundane yorumlar içinde geçerli ben farklı bir uygulama sunuyorum sizlere 1 yıllık Tajaka analizini aylara bölerek. Ocak ayından bu yana yazdığımız aylık Tajaka dizimizin 10.bölümü Ekim ayına geldik nihayet. Astroloji eğer her konuda kehanet de bulunma metodu ise dünyevi kaderimizi de bilebilir ve doğduğumuz coğrafyanın, ekonomisini, uluslar arası ilişkilerini, yer altı kaynaklarını, ekonomik değerlerini vs…..ve biliyorda zaten.

Ölçüsüzlüğünde bir ölçüsü var elbette. Ayar biraz kaçtığın da gerek evren gerekse bireyler olarak tepkimizi belirtiyoruz. Eylül ayının son günlerinde Ülke natal haritasında Lagnadan itibaren 4.eve yerleşen Mun yükselen gözlerimizi Güney Doğu’da topraklarımıza çevirdi. Işid ve Amerika Erdoğan’ı bitirmeye yemin mi etti acaba? 2010 yılında yaiadığımız Güneş Tutulmalarının ardından patlak veren olaylar neticesinde Acemlerin ve 5 Müslüman ülkesinin dahil olduğu bazılarımızın adını “Arap Baharı” koyduğumuz olaylar yeniden alev aldı. Demiştik diyorum çünkü demiştim; seçimlerin ardından Güney Doğu hareketlenecek ve biz Ülke olarak sınırlarımızdan feragat etmeye kadar gideceğiz. Dalga dalga yaşıyoruz olayları, Eylül yaşanılası bir aydır çok büyük ve sıra dışı durumlar zuhur etmedi. Şimdi bu kaotik durumla karşı karşıyayız. Dalganın tepkisi oldukça büyük Ortadoğu’nun altı üstüne gelebilir. Birtakım sıkıntılar çekilmeden insanlar feraha varamıyor. T.Satürn 27.00 enlem değerine geldiğinde aneratik fazda 2014 yılını bitirirken hepimizi üzecek. T.Satürn 6.ev seyri ise daha bir manidar. Bu yeni karışık ortamda Türkiye ne yapacak?

Sizlere sunacağım 2014 EKİM Ayına ait olan.

Vedic Astrolojide gelecek yıl içinde olacakların yorumlandığı iki harita vardır.

1) Tajaka horoskopu.
2) Tithis Pravesha haritası.

Güneş horoskopunun adı “TAJAKA” olup Güneş’in her yıl doğumdaki yerine gelme zamanı için hazırlanan horoskoptur.
Haritanın analizinde başlıca beş önemli nokta vardır :

1) Muntha yerleşimi ve Muntha yönetici gezegenin yerleşimi.
2) Yıllık haritanın yöneticisi (Yılın yöneticisi)
3) Yıllık haritanın Yükselen Burç yöneticisi.
4) Doğum haritasının Yükselen burcunun Yıllık haritadaki yerleşimi.
5) Yıllık haritadaki Güneş yerleşimi.

Burada açıklanan beş noktanın yıllık haritadaki yerleştikleri evler haritanın hazırlandığı yıl içinde olacakların en önemli yaşam alanlarını belirtir. Ben bu yıllık haritayı 12 aya böldüm.
2014 EKİM Ayı için;

Tajaka Haritasında Lagna İkizler gösteriyor Ekim diliminde ve yöneticisi Merkür; 5.evde Terazi burcunda Terazide seyir eden Satürn ile birlikte.

MUNTHA

Progres (ilerletilmiş) haritada doğum yükseleni (Lagna) “Muntha” adını alır. Her doğum yıl dönümünde Muntha sonraki burca geçer. Örneğin doğumda Muntha yükselen burçta olur ve sonraki yılda 2.eve geçer. Yıllık haritada Muntha’nın düştüğü ev yaşam alanları içinde en önemli yeri gösterir. Bu evin konuları yaşam alanı içinde diğer konulara hakim olacak ve önem kazanacaktır. Olumlu veya olumsuz olan olaylar bu yaşam alanları içinde geçecek ve öne çıkacaktır.

2014 Yılının Tajaka haritası EKİM ayında Muntha Yükselen 6.evde ve Akrep burcunda burada transit halinde bulunan MARS ile birlikte yerleşmiştir. Yöneticisi Gezegen Mars ile birliktedir. Doğal zararlı Gezegenler Dustana evlerde olumlu çalışır ancak Mun yükselen Dustana eve yerleşmemelidir. Mun yükselen Jüpiter görünümü almaktadır ve 6.ev konuları dahilinde ki her içerik artış göstererek büyüyecektir. 6. Ev; Kamusal tüm işçi ve çalışanlar,sendikalar, çalışanlara hizmet eden toplu dernekler, iş durumları,kamunun sağlığı, bulaşıcı hastalıklar,sağlık çalışanları, lokantalar, yiyecek ve içecek sektörleri, askeri ve güvenlik anlamında tüm personeller, ordu , polis, donanma ve savaş gemileri, sahil güvenlik v.s. gibi bu evin inceleme alanına girerler. Ayrıca evcil hayvanlar ve küçükbaş hayvanlar bu evin konularındandır. Sulara dikkat o nokta Jüpiter görünümü alıyor. Bulaşıcı ve öldürücü bir virüs salgını başlayacaktır. Tajaka haritasını yorumlarken Natal Rasi yerleşimi ile paralel yol almalısınız aksi takdir yorumlarınız geçerlilik kazanmaz. Tajaka haritası çok önemli bir haritadır. 6.8.12. evler zararlı olduğundan bir harita da önceliğimiz bu evlerin ve yöneticilerin temiz olmasıdır.

EKİM makalemizde konular;
29 Eylül- 30 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

Mudda/Vimsottari Dasa:

Maha Dasas:

Rah: 2014-09-29 (17:28:55) – 2014-10-04 (7:18:34)
Jup: 2014-10-04 (7:18:34) – 2014-10-08 (8:43:22)
Sat: 2014-10-08 (8:43:22) – 2014-10-13 (4:06:26)
Merc: 2014-10-13 (4:06:26) – 2014-10-17 (11:02:57)
Ket: 2014-10-17 (11:02:57) – 2014-10-19 (5:21:19)
Ven: 2014-10-19 (5:21:19) – 2014-10-24 (5:58:49)
Sun: 2014-10-24 (5:58:49) – 2014-10-25 (18:06:03)
Moon: 2014-10-25 (18:06:03) – 2014-10-28 (6:14:24)
Mars: 2014-10-28 (6:14:24) – 2014-10-30 (0:17:42)

Mundane horoskoplarında o ülkenin kadınları önce Ay ve ardından Venüs’e bakılarak değerlendirilir. Venüs Tajaka Haritasında Lagnaya göre 4. evde Başak burcunda doğasının ve kimyasının detaylara takıldığı Başak yerleşiminde. Navamsa da ise zararlı Ketu ile birlikte bu Ay bir sanatçı adına üzüleceğimiz aşikar. Venüs’ün Ülkeler Horoskobunda ki simgeleri; Kadınlarla ilgili alanları, doğumları ve evlilik ve çocuklarla ilişkili konuları, yer altı madenlerini, ayrıca sanatkârları, spor ve eğlenceyi, barış ve diplomasiyi temsil etmesidir. Demek oluyor ki 2014 yılı Ekim içerisinde Ülke’de yaşanacak olayların çoğunluğu 1. 4. 6. 10. evleri simgeleyen enerjileri barındıracaktır. Ekim Tajaka haritasında Lagnaya göre 4.evde ki Güneş; Başbakanı, monarşiyi, aristokrasiyi, hakimleri, otoritede ki tüm kişiler ile itibarlı insanları, bakanları temsil eder. Bundan başka ulusal kahramanların ve şampiyonların temsilcisidir. Bunlarla birlikte BAŞAK Burcunda yer alan 4.evde ki Rahu ise artık aneratik derecede değil dolayısıyle Navamsa haritasında ki gücü değişti ve şeytansı çalışmaya başlayacak. BAŞAK yerleşimi düğümlerin en güçlü olduğu noktalardan biridir. Yansımaları; Yabancıları, yeniden yapılanmaları, değişim ve dönüşüm enerjilerini barındırır. Hemen karşıt 9.evde yer alan Ketu ise bu yazdığım konularda yaşanacak kayıpların habercisidir. Aşırılıkları, ani kayıpları, sağ kanatta oluşacak Politik fikirleri, sosyalizmi, komunizmi, solcuları, gizlice yapılacak suikast girişimli saldırıların habercisidir. Devletin üst liderlerinin başı yabancı devletler ve kadınlarla derde girecektir.

Vedic Astrolojide 140 adet farklı harita olmasına rağmen, kurallar bir bütündür. Astroloğun yorumu farklı olur. Buna göre Satürn bulunduğu evden 3.7.10. evlerle kontak kurar ve bu evler de üzüntü, sıkıntı, kayıplar, kısıtlanmalar söz konusudur.( Lagnaya göre; 7.-10-1.evlerle görünüm kuracaktır). 10. Ev;Hükumet, devlet başkanları, iktidarlar, yönetimsel olarak başta olanlar, otoriter her konum bu evin konularındandır. Devletin dış ülkelerce itibarı, kariyeri, kuruluşların kariyerleri, halkın öne çıkan kişileri, diğerleri tarafından tanınanlar,ün ve tanınmışlık, hortumlar ve dağlık bölgelerde ki doğal olaylar yansımalar halinde hissetirecektir. 7. Ev; Uluslar arası ilişkiler, askeri veya sivil savaşlar, anlaşmalar, ultimatomlar, hakemler, kaçak suçlular, açık düşmanlıklar, rekabetler. Ayrıca evlilik ve boşanma oranları, halkın bakış açısı. Dış ticaret ve iş ortaklıkları, halkla ilişkiler bu evin konularındandır.

Mars ise bulunduğu evden 4.7.8. evlerle bakış açısı oluşturur. Tajaka Haritasında EKİM diliminde Akrep yerleşiminde bulunan Gezegen için Lagnaya göre kontak kuracağı evler 9.12.ve 1.evlerdir. Devletin Polise ve Emniyet güçlerine yapacağı yeni operasyonların Halkın dikkatine çekeceği hatta tepkisine sebep olacağını söylemek doğru olur. MARS : Orduyu yönetir, askerleri ve denizcileri simgeler.Savaşı, terörizmi, grevleri ve aykırılıkları, karşıt güçleri, yangınları ve kayıpları yansıtır. Akrep burcuna yerleştiğinden bu yana oldukça güçlü çalıştığına dikkat ettik.

Tajaka (Güneş Dönüşü) EKİM haritasında gördüğünüz ve haritaların kara deliği olarak değerlendirilen 64NAVAMSA İKİZLER burcunda 1.Evde yerleşmiştir. Nokta; Mars görünümü almaktadır. Vedic Astrology de karşıt görünümler çok değerlidir. 1.Ev; Halkın milli iradesini ve dikkatinin toplanacağı konuları temsil eder. Ülke de bir iç ayaklanma söz konusu olabilir. Satürn’ün EKİM-KASIM arası seyri manidar kabul edilecek nispettedir karmanın efendisi bir devri tarihin tozlu raflarına yerleştirmeye ant içmiş gibi duruyor.

Tüm bu belirtilen konular dahilinde Tajaka Haritalarında Muntha Yükselen derecesi ile Rahu dereceleri kontrol edilir şayet Rahu derece olarak Muntha yükselen derecesinin önünde ise geçecek AY zorluklar barındıracak demektir. Muntha Yükselen derecesi: 15.08 derece ile Anuradha yöneticisi Satürn olan Takımyıldızında 4.padada yerleşmiştir. Ekiliptik nokta kabul ettiğimiz ve KADER ile direkt bağlantılı Rahu derecesi ise 25.14 enlem değeri ile Chitra yöneticisi Mars olan Takımyıldızında yerleşmiştir. Düğümler 30.00 den başlayarak saat yönünde geriden hareket eder. Bu durumda Rahu derece itibariyle Muntha Yükselenin gerisindedir. İlginç bir Ay olacaktır. Ayın Atmakaraka Gezegeni Satürn’dür. Halk derin bir üzüntü içerisinde olanları izleyecek maalesef! Tajaka Haritası EKİM ayı Jüpiter’in Lagnaya 2.ev yerleşimi, Yengeç seyrinde bulunduğu yerden 6.8.10 evlerle kurduğu açı değeri pozitif işlemeyecek aksine, sorunları büyütme enerjisi ile çalışacaktır.

Bir IŞİD eksikti başımızda Eylül çıkarken 4.eve yerleşen MUN yükselen Topraklarımızı tehdit eden konuları tamda Muntha Dasa tablosuna uygun devreye soktu. Ne diyebiliriz ki Işid bizim sorunumuz değildi. Hepimizin sevinçlere boğan ”49 Rehinenin serbest bırakılması”olayı bazı muammaları içinde taşıyor. Soru sorulması istenmiyor anlaşılan o zaman da her şeyi kabul etmiş oluyoruz.

TÜRKİYE!!!! Uyarıyorum buradan sınırları acilen kapat! Nasıl olduysa karar bir anda değişti, sınır açıldı; 600 bin nüfuslu Kobani bölgesinden geldiğini söyleyen 130 bini aşkın kişi Türkiye’ye girdi. Kaç kişinin geleceği de bilinmiyor. Daha önemlisi, ilk gün sınır açıldığında kargaşa ortamında kaç kişinin de diğer tarafa geçiş yaptığı muamma. Çok bilinmeyenli ve sorunlu bir süreç çatışmalarla yaklaşıyor. Çok basit aslında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından hortlayan Güney Doğu sorunu benim bunları yazacak cesaretim var bazılarının ise gerçekleri göremeyen kör gözleri.

Hürmetler

AYŞEN TOK