Nisan 2014

Laik Türk Kadını olarak eninde sonunda demokrasinin kazanacağını biliyorum. Sizlere sunmuş olduğum yorumlar beni keza yanıltmadı. Ülkem transformasyona uğradı sanki Milli egemenliğin tek başına vurgulandığı önce ki yönetim süreçlerini hatırlıyorum hiç bu kadar geleceğimiz hakkın da İran’lık mı? Demokrasilik mi? Diye kaygı duymamıştık. Tarafsız yaptığım tüm yorumlar İktidarın 1.Parti çıkacağı yönündedir. Yaşananlar, ortaya çıkan yolsuzluklar, Cemaat ve Hükümet arasında yaşanan gerilimler, kopan ipler bile düz mantık güden sade Türk Vatandaşını dahi tedirgin etmişken amacım şunu kabul etmenizden yana bu bir süreç Türkiye geçmiş karmasını yaşanmışlıklarını, otoriter bir yönetimle, kınından çekilmiş tehditlerle ödeyecek. İslam Coğrafyasında ki bu karışıklar da Acem diyarının ve orada ki cemaat uzantılarının payı çok büyüktür. Acem diyarında çıbanın başı Suudi Arabistan’dır. Bu işin sonunda Güney Doğu karışacaktır. Şu an Suriye sınırlarında savaş halinde bulunan küçük çaplı tüm gruplar İslami Terör örgütüne aittir. Şimdi sessizce bekleyen Doğu ve Güney Doğu Bölgesinde kiler bu işin kaymağını 2014 yılının sonunda yiyeceklerdir emin olun. Neyse bu kadar düşünce yeter şimdi geçelim Nisan Ayı yorumumuza.

Vedic Astrolojide gelecek yıl içinde olacakların yorumlandığı iki harita vardır.

1) Tajaka horoskopu.
2) Tithis Pravesha haritası.

Güneş horoskopunun adı “TAJAKA” olup Güneş’in her yıl doğumdaki yerine gelme zamanı için hazırlanan horoskoptur.

Haritanın analizinde başlıca beş önemli nokta vardır :

1) Muntha yerleşimi ve Muntha yönetici gezegenin yerleşimi.
2) Yıllık haritanın yöneticisi (Yılın yöneticisi)
3) Yıllık haritanın Yükselen Burç yöneticisi.
4) Doğum haritasının Yükselen burcunun Yıllık haritadaki yerleşimi.
5) Yıllık haritadaki Güneş yerleşimi.

Burada açıklanan beş noktanın yıllık haritadaki yerleştikleri evler haritanın hazırlandığı yıl içinde olacakların en önemli yaşam alanlarını belirtir.

2014 NİSAN Ayı için;

Tajaka Haritasında Lagna İkizler burcunu gösteriyor NİSAN diliminde ve yöneticisi MERKÜR 9.evde KOVA burcunda . 9.EV Kanunları, din, devlet ve yaşam felsefesini temsil eder. Ayrıca denizcilik, deniz trafiği, uçaklar ve endüstrisi, uzun yol trafiği, yolcular ve ticaret, uluslar arası iletişim, ibadet yerleri, üniversiteler ve kadroları, din ve felsefe yayınları evin simgeleri arasındadır. Hız kesmeden Cemaat ile Hükümet arasında dönecek senaryolara şahitlik etmeye devam edeceğiz anlaşılan.

MUNTHA

Progres (ilerletilmiş) haritada doğum yükseleni (Lagna) “Muntha” adını alır. Her doğum yıl dönümünde Muntha sonraki burca geçer. Örneğin doğumda Muntha yükselen burçta olur ve sonraki yılda 2.eve geçer. Yıllık haritada Muntha’nın düştüğü ev yaşam alanları içinde en önemli yeri gösterir. Bu evin konuları yaşam alanı içinde diğer konulara hakim olacak ve önem kazanacaktır. Olumlu veya olumsuz olan olaylar bu yaşam alanları içinde geçecek ve öne çıkacaktır.

rrrrrr2014 Yılının Tajaka haritası NİSAN ayında Muntha Yükselen BOĞA Burcunda ve 12.evde yerleşmiştir ve yöneticisi Gezegen Venüs Dustana kabul ettiğimiz zararlı 8.evde Ay ile birlikte yerleşmiştir. NİSAN ayı içerisinde Hükümet yönetimi, İktidar Partisinin Yabancı Devletler ile kuracağı önceliğini finansal konuların kapsayacağı diyaloglar ön planda olacaktır. 6.8.12. evler zararlı olduğundan bir harita da iyi kontrol ettiğimiz bu evlerin ve yöneticilerin temiz olmasıdır. Muntha Yükselenin yerleştiği BOĞA Burcu zararlı gezegen görünümü almamaktadır. Muntha Yükselen noktasının 12.evde olması üzdü beni açıkçası. 12.ev Hapishaneleri, hastaneleri, gizli kuruluşları devletin gizli düşmanlarını ve karşıt güçleri temsil eder. Islah evleri, suçlar, casuslar, sığınma yerleri ve sığınmacılar, düşkünler için kuruluşlar, okült dinler ve konular bu evin simgeleri arasındadır. Gizli yapılacak işler suikast girişimi gibi durumlar söz konusu olacaktır.

Muntha Dasa Tablosu Rahu Dasa ile başlamaktadır. Rahu Mundane haritalarda Yeniden yapılanmaları ve değişimleri, organize suçları ve yer altı faaliyetlerini temsil eder. Satürn görünümü ile bu konular kollu kuvvetler tarafından Devletin de içerisinde yer alacağı bir çok durumun (SIR) açığa çıkmasına sebeptir. Rahu Terazi burcunda para demektir. Jüpiter görünümü altında olan Kuzey Ay Düğümü Din ve hukuk konularının, adalet sisteminin, ulusal değerlerimizin, allak bullak edileceği sürecini yaşatmaktadır. NİSAN Tajaka Haritasında 4..evde Retro seyri ile Başak burcunda yer alan MARS; Orduyu, Askerleri, Polisleri, savaşı, terörizmi, aykırılıkları, karşıt güçleri ve kayıpları simgeler. 4.ev yerleşimi ise Toprakları, yerleşimi, tarımı temsilen. Buralarda yaşanacak sıkıntıları. Bu yıl Tarım ürünlerinin verimliliği açısından uygun olmadığını gösterir. Bu evin çizgisine yakın veya kavuşumda olan gezegen karakterine bağlı olarak havayı etkiler. Bu evdeki zararlı bir gezegen 10. ev karşıtı olarak devleti etkiler ki Nisan ayı Tajakasında 10.evde Güneş yerleşimi vardır. Güneş; Başbakanı ve otorite konumunda ki Bakanları temsil eder. 4.evde ki MARS YERLEŞİMİ aynı zamanda NİSAN içerisinde yaşanacak Jeolojik özellikle Toprak kaybı ve Deprem için tetikleyicidir.

Tajaka Haritası NİSAN Ayı Muntha Tablosu:

Mudda/Vimsottari Dasa:
Maha Dasas:
Mudda/Vimsottari Dasa:

Maha Dasas:

Rah: 2014-03-27 (6:04:14) – 2014-03-31 (19:16:30)
Jup: 2014-03-31 (19:16:30) – 2014-04-04 (20:35:27)
Sat: 2014-04-04 (20:35:27) – 2014-04-09 (16:28:54)
Merc: 2014-04-09 (16:28:54) – 2014-04-14 (0:28:31)
Ket: 2014-04-14 (0:28:31) – 2014-04-15 (19:22:28)
Ven: 2014-04-15 (19:22:28) – 2014-04-20 (22:10:05)
Sun: 2014-04-20 (22:10:05) – 2014-04-22 (11:03:54)
Moon: 2014-04-22 (11:03:54) – 2014-04-25 (0:36:59)
Mars: 2014-04-25 (0:36:59) – 2014-04-26 (19:44:43)

Yazdığım tüm yorumlar 27 MART-26 NİSAN zaman diliminde geçerlidir.

4.ev ve 10.ev eksenlerinde oluşan doğal zararlı kutuplaşması aslında kadersel anlamda bir ay olduğunu da vurgulamaktadır. NİSAN sırlar ve sırların açığa çıkacağı bir AY olacaktır ki şok üzerine şok yaşadığımız başka bir yıl daha hatırlamıyor benim zihnim. Bu süreç devam edecektir. Terazi Burcunda yer alan Rahu; Yabancıları, yeniden yapılanmaları, değişim ve dönüşüm enerjilerini barındırır. Lagnaya göre 5.ev-11..evde yer alan Ketu ise bu yazdığım konularda yaşanacak kayıpların habercisidir. Aşırılıkları, ani kayıpları, sağ kanatta oluşacak Politik fikirleri, sosyalizmi, komunizmi, solcuları,gizlice yapılacak ve politik kariyer taşıyan kişilerin uğrayacağı suikast girişimli saldırıların habercisidir. 11.Ev;Parlamentoyu, mahalli idareleri ve devletin dostlarını temsil eder. Kanun yapma ve yasama organları evin simgeleri arasındadır. Seçim sonrasında bu konular üzerinden yapılacak değişiklikler Milleti hoşnut etmeyecek yöndedir.

30 MART TARİHİNDE NE OLUR?

Bunun için Tajaka Haritasında Muntha Dasa Tablosunu incelemem yazacaklarım için yeterli. Yaşanacak Dasa;

Mudda/Vimsottari Dasa:

Rah MD: 2014-03-27 (6:04:14) – 2014-03-31 (19:16:30)
Ven AD: 2014-03-30 (4:06:43) – 2014-03-30 (22:19:22)

Kader bu ya RAHU-VENÜS biri Yabancı güçler bir diğeri ise 12.evde yerleşen Muntha Yükselen Yöneticisi oda gitmiş AY ile birlikte zararlı ev değişim dönüşümlerin tetiklendiği ve gizli sırların barındığı 8.evde yerleşmiş. Mundane haritalarda AY simge olarak Halkı temsil eder. Bu da demek oluyor ki Milletimiz bir oyuna getirilecektir. Ölüm oranlarında ki artış ile Halkın üzüntüsü kaçınılmazdır.

20 Mart 2014: Seçim yasakları başlayacak. 24 Mart 2014: Seçmen bilgi kâğıtları seçmenlere dağıtılacak. 29 Mart 2014: Seçim propagandası bitecek. 30 Mart 2014: Oy verilecek. Bence herkes oyunu kullanmalı ve bu milli iradeye bir yön vermelidir. Öyle bir kutuplaşma yaşanmakta ki Gökyüzünün bizlere sunduğu bu veriler olmasa safımızı tutamayacağız. Cemaatin emniyetten, yargıya kadar tüm Devlet birimlerinde bu kadar söz sahibi olması, dengeler adına sıradan bir hadise kabul edilmemelidir. Ülke de basın aracılığı ile yansıyan iki büyük siyasi kutup var. İktidar ve Cemaat; Muhalefetten bahsetmiyorum bile çünkü dillerine doladıkları konular işlevini yitirdi onların zekaları öfkelerine yeniliyor yazık ki! Siyasi İktidar ve bunları destekleyen muhafazakar kesim sistemin bozulmaması için ellerinden geleni yapacaklardır. Netice de kavanoz tutan bal yalar bal ise tadı itibariyle pek kıymetlidir. Nisan ayı için Deprem harici beni korkutan başka bir durum yok. Türkiye seçim sonrasında da karara bağlanamayan Cemaat-Hükümet arasında ki ikili hatta ilerleme devam edecektir.

Yaşadıklarımız tamamiyle büyük bir değişim sürecinin getirdiği bunalımdır. Bazen olumsuz tepkiler alıyorum ne kadar umutsuz yorumlar yaptığıma dair. Şu an Gökyüzü enerjileri bunları yansıtıyor. 2015-2017 yılları arası ise bu yaşadıklarımızı unutup, yaralarımızı saracağımız süreçtir.

Nisan ayı içerisinde Toplumsal anlamda dikkatimiz bir sanatçının kaybı yada üzüntüsü ile de sarsılabilir. Kadın ve çocuk figürlerine yönelik şiddet söz konusudur. 8.ev konuları ayın ilk yarısına kadar önemlidir. Medya ile hükümet arasında gerginliklerin yaşanacağı aşikardır. Bu Ay ayrıca ceza evlerinde yasaklı süreçte bulunan birçok mahkum için şartlı tahliye ve af söz konusu olacaktır. Çok sürpriz bir isim serbest bırakılacak tahminimce ve bu durum Halkı üzecek ister misiniz bu kişi ABDULLAH ÖCALAN olsun.

Retro Mars Başak burcunda bulunduğu evden 4.7.8. evlerle bakış açısı oluşturur. Mars’ın Lagnaya göre kontak kuracağı evler 4.7.10.ve 11.evlerdir. Bu evlerin anlamları açısından beni en fazla düşündüren 4.ev ve 7.evdir. 10.eve görünüm veren Mars yine Devlet kademesinden bir Politikacıya yapılacak saldırının anlamını vurgulamaktadır. Tajaka (Güneş Dönüşü) NİSAN Haritasında gördüğünüz ve Haritaların kara deliği olarak değerlendirilen 64NAVAMSA ASLAN Burcunda 3. Evde yerleşmiştir. Konuları içeriğinde 3.evEğitim, kültür, iletişim, bilim ve ülkenin komşularını temsil eder. Ülkenin iç ulaşımının tüm alanlarıdır. Kara yolları, demiryolları, nehir ve kanal ulaşımı, araçlar vs bu evin alanlarıdır. Postaneler, internet ve TV yayınları temsil alanlarıdır. Muhtemel o ki yaşanacak Trafik kazaları basın kanalı ile Halkı üzüntüye boğacaktır. MART AYI olası mümkün Jeolojik olaylarında habercisidir diye yazmıştım. 22.Mart ve 25.Mart Tajaka haritasında baskın tarihleri göstermektedir. Nisan haritasında ise 30 MART Tarihi önemlidir.

Tüm bu belirtilen konular dahilinde Tajaka Haritalarında Muntha Yükselen derecesi ile Rahu dereceleri kontrol edilir şayet Rahu derece olarak Muntha yükselen derecesinin önünde ise geçecek AY zorluklar barındıracak demektir. Muntha Yükselen derecesi: 14.59 boylam değeri ile Rohini yöneticisi AY olan Takımyıldızında yerleşmiştir. Bu olumlu bir takımyıldızıdır. Ancak Muntha yöneticisi Venüs’ün zararlı 8.evde ki yerleşimi olumlu değildir. Ekiliptik nokta kabul ettiğimiz ve KADER ile direkt bağlantılı Rahu derecesi ise 5.42 boylam değeri ile Chitra yöneticisi Mars olan Takımyıldızında yerleşmiştir. Düğümler 30.00 den başlayarak saat yönünde geriden hareket eder. Bu durumda Rahu derece itibariyle Muntha Yükselenin önündedir. Karanlık ve karanlıkta kalan bir çok konunun gün ışığına çıkarak tarihin tozlu raflarında yer almaya devam edeceği bir AY olacaktır.

Günümüz Türkiye’sinde Siyasetin kalitesi düşmüştür. Lakin bilinmelidir ki Meşrutiyet kayıtsız şartsız Türk milletinin olacaktır. Birbirlerini yıpratırlarken siyaseti de nazarı itibarımız da değersiz kılmaktalar. Hatırladığım kadarı ile Politika evveliyatında da bu tür mahalle ağzı dediğimiz türden sataşmalara sahne olmuştur. Muhalefet sadece sorunların bir yönüne odaklandı. Ellerin de ki en büyük koz ise Mustafa Sarıgül maskot halinde kendisi. Daha öncesinde Parti kurma girişimlerinden cayarak saf değiştiren ve asla güven telkin etmeyen kişi aslında Sn Başbakan’ın yolunda ilerlemektedir. Fakat bu Ülke’nin duruşu, sözü sağlam otorite figüründe yer alacak bireylere ihtiyacı vardır. Şimdi gelde eski Politikacıları arama sağ görüşe sahip bir Aile de büyüdüm ben. SN Süleyman Demirel dönemlerinde coşku ile seçim atmosferlerini tenefüs ettim. Artık o coskuyu hissetmiyorum yazık ki ayrıca millet olarak da o moda giremedik o kadar sıkıntı içerisinde ki HALK ama Halkı düşünen kim? Ben bu yazıları geçmiş tecrübelerimle Gökyüzü yıldız hareketlerini yorumlayarak yazıyorum. 30 MART tarihinde Ülke Natalında Balık burcunda gerçekleşecek bir Yeni Ayımız var ki tam seçim günü ortalığı hallaç pamuğuna döndürecek türden. Yani yukarıda yazdığım tüm konuları destekleyecektir.

Ak Parti kuruluş tarihi üzerinde Partinin alt tabanını anlatan bir makale hazırladım sizler için fakat Babamın ısrarları üzerine onu yayınlamayacağıma söz verdim. Yani benim kalemime de ambargo geldi açıkçası. Bilmenizi istiyorum. AK Parti Rasi ve Navamsa haritaları çok güçlü yerleşimlere sahip aynı zamanda güçlü yogalar hakim. AK Partinin 2014 yılı Mart ayı Tajaka Haritasında Başbakanı simgeleyen Güneş 9.evde yerleşmiş ve Rasi haritası yöneticisi Merkür’de bu evde ona eşlik etmektedir, bu evde aynı zamanda 64Navamsa noktası mevcut. Hiçbir zararlı gezegen görünümü almadığı gibi Jüpiter açısı altında destek alıyor. 9.ev konularını yukarıda sizlere yazmıştım. Parti tabanı köklü değişiklik yaşayacaktır. Başabakan’ın genel sağlığı Temmuz itibariyle risk altında gözüküyor. Parti yılın ikinci yarısı Genel Başkan değişikliğine gidecektir. Uzun lafın kısası 2014 Mahalli İdareler seçimlerinde Ülke genelinde AK PARTİ 1.Parti çıkacaktır.

Yalnız baya baya ilginç bir memleket oldu Türkiye! En milliyetçiler bizde, en dolandırıcılar bizde, en fanatikler, en en en solcu kesilenler de bizde, bak hani şu gizli zenginler de bile Edremit’de vakti zamanında batan İmar Bankası portföyüne göre Türkiye’nin en yüksek 12 mevduat hesabı bizde, Cemaatin enlerinde başı çekiyoruz, telekulak, rüşvet, medya kirliliği, arazi rant oyunları en afilisinden, en havalısından ayakkabı kutularına dolar-avro istiflemek bizde, en istismarcılar, Kadına en iyi şiddet uygulayan magandalar, en iyi çocuk gelinler, en eğitimsizler, en darbelik durumlar bizde iken biz buna bir kılıf bulmuş enlerdeniz işte. Bunları yazmakta bana düştü bu memlekette!

Baki sevgi ve saygılarım ile

AYŞEN TOK