Yay Dolunayı & Türkiye

Herşeyin sahibi mutlak yaratıcı 18 Ayet ile anlatmaya çalışmış kullarına. Anlayanlara hamd olsun. Anlamayanlar ise en yakın zamanda uyansınlar içlerine düştükleri gaflet uykusundan. Lakin insanlar okuduklarını dahi işlerine geldiği gibi yorumlamaktan usanmadılar.

”Kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye yıldızları sizin için yaratan O’dur. Şüphesiz biz, bilen bir toplum için âyetleri geniş bir şekilde açıkladık.”

29 Haziran-29 Temmuz 2017 zaman aralığını kapsamaktadır. Görmüş olduğunuz Türkiye Mundane Tajaka Temmuz haritasıdır.

Tajaka Haziran haritasında Mun yükselen Terazi burcunda 6.evde yerleşmiştir. Burası aynı zamanda ülke natal haritasına göre 6.ev olmaktadır. Temmuz Tajaka haritasında Ay ise zararlı Rahu ile birlikte Aslan burcunda 3.evde, natal haritaya göre de 3.evde yerleşmiştir.

Mundane haritalarda 6. Ev; Kamusal alanda tüm işçi ve çalışanları,sendikaları, çalışanlara hizmet eden toplu dernekleri, iş durumları, kamunun sağlığı, bulaşıcı hastalıkları, sağlık çalışanlarını, lokantaları, yiyecek ve içecek sektörleri, askeri ve güvenlik anlamında tüm personelleri, orduyu , polisi, donanma ve savaş gemilerini, sahil güvenliği ve evcil hayvanlar ve küçükbaş hayvanları  simgeler.

Tajaka haritasında Ay, Rahu, Ketu ve Satürn arasında oluşan kare görünüm hiç iç açıcı durmamaktadır. Satürn; halkın yaşlı kesimini ve derin üzüntüleri simgeler. Ay ise halkın, kadınların ve kalabalık grupların temsilcisidir. Ay Düğümleri bu görünümlere dahil olacağı için yaşanılacak konular tamamen kadersel ya da bir nevi geçmişin tekrarı yönündedir. 3. Ev; iletişim alanında ki tüm kanalları (radyo, tv, internet, telefon, medya ağları dahil), trafiği, demiryollarını, toplu taşımacılık ile öğrenci ve öğretmenler, bu evin konularındandır. Ayrıca komşu devletleri, mürtecileri (3-9 ekseni), basın ve reklam, genel hava durumu, telifler, patentler bu evin bünyesinde incelenir. 12.Ev; Gizli düşmanları, gizli örgütleri, casusları, derin ve gizli yapılanmaları, şantajları, hırsızlıkları, suçluları, suikastleri, gümrük kaçakçılığını, rüşvetleri, uyuşturucuları, vatan hainlerini ve karanlık işlerle uğraşanlar ile işsizlik, grevler, sendika problemleri, hapishaneler, hastaneleri ilgilendiren konular Temmuz ayı gündemlerimizdir.

Gelelim 9 Temmuz 2017 YAY DOLUNAYINA; Mundane haritaya göre Yay 7.ev alanımızdır. Yeni Ay enerjisi ise İkizler burcunda Aridra Nakshatrada gerçekleşmiştir. Ve ülkem birkez daha 1.ev ve 7.ev konularında farkındalık kazanacak, gündem belirleyecektir. Üstelik karmik gezegen Satürn hala Retro iken üstelik eylemlerin baş vekili Mars 1.evde ülke halkını temsil eden alnada konumlanmışken, gökyüzünü çözmek çokta zor değil. Bu süreçte Uluslararası ilişkilerimiz birkez daha sınanırken, askeri veya sivil çatışmalar yaşanabilir. Açık açık düşmanlığa uğrayacağımız bir Dolunaydır. Neticesinde halkın tepkisel davranışları, ülkenin refahı ve huzuru yeniden gündemimiz olacaktır. İmajinasyon olarak olumsuz bir tablo çizsemde pirincin taşını birkez daha ayıklama zamanıdır. Temmuz ayı ise başlı başına çocuk ölümlerinin ve çocuklara yönelik haberlerin sık yaşanacağı bir aydır. Ülkemize göre değerlendirelim. Yay burcunda yaşanan Dolunay evresi için yazdığımız makalenin tümünde yer vermedim. Fakat işin sırrı Navamsa da saklıydı. Bende onca öngörüyü Navamsaya göre yaptım ki 12’den vurdum. Mundane haritalarda 1.Ev; Bir ülkenin veya şehrin genel halk topluluğunu gösterir. Halkın sağlığı, refahı, huzuru, üzüntüsü ülkenin görünen imajı , saygınlığı bu evden irdelenir. 7.Ev; Uluslararası ilişkiler, askeri veya sivil savaşlar, açık düşmanlıklar alanıdır. Ayrıca evlilik ve boşanma oranları, Dış ticaret ve iş ortaklıkları, halkla ilişkiler bu evin konularındandır. YAY-İKİZLER ekseni; 1.Ev: (Yükselen Burç) : Milletin, toplumun bütününü temsil eder. 7.Ev: Dış politikayı, savaşı ve adetleri (örf) temsil eder. Hepimizin yaşadığı ve gördüğü gibi Dış Devletler tarafında uğradığımız düşmanlık, Yay-İkizler kapsamında Aridra Nakhastra etkisiyle dökeceğimiz gözyaşı, uğradığımız saldırı ve tüm bunların hava alanı, uzun yolculuklar, deniz ve deniz trafiğinde oluşabilecek kazaları göstermiş olduğunu görmek. Bizde ilmimizi ve kalemimizi konuşturup öngördük. Marmaray ile alakalı öngörümüz sosyal ağ Facebook sayfamızda mevcuttur. Ölüm denizden gelecektir ve Marmaray tüm ülkeyi yasa boğacak bir faciayı koynunda saklamaktadır. 20 Temmuz sonrası gökyüzü oluşabilecek depremler adına aktif bir enerjiyi yeryüzüne sunacaktır.

Gökyüzüne göre Eylül ayında ülke natal haritasını terk edecek olan Jüpiter 4.ev konuları kapsamında 2016 yılının Ağustos ayından bu yana hakkı ile hakkını vermiştir. 4. Ev; Vatan severlik duygularını, halkın korkularını,  muhalefet partilerini, zirai ve tarım durumlarını, beslenme değerlerini, doğal felaketler sonucu oluşabilecek zararları, doğal kaynakları, ülkelerin anıtsal ve tarihsel değerlerini ve binaları, gayri menkulleri, emlakları, barınak evlerini, madenleri, fabrikaların yerel durumlarını, çiftçileri, inşaatçıları, maden ocaklarını ve depremi gösterir.

Tüm bu yazdıklarım beni arzu ettiğim ihtimaller değildir. Tüm bu yazdıklarım gökyüzüne göre her ay değişen gezegenlerin yaşamlarımıza yansıtacağı enerjilerden mütevellittir.

Fazla söze hacet yoktur. Kuran-ı Kerim’de ki şu ayet en güzel tasvirdir. ‘’Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar şeylerle denizde akıp giden gemide, Allah’ın yukarıdan bir su indirip de onunla yeri ölümünden sonra diriltmesinde, diriltip de üzerinde deprenen hayvanları yaymasında, rüzgarları değiştirmesinde, gök ile yer arasında emre hazır olan bulutta şüphesiz akıllı olan bir topluluk için elbette Allah’ın birliğine deliller vardır.’’

Evveliyatından bu yana yaptığımız öngörüler biz söyledik diye gerçekleşmedi. Ben söyledim diye deprem olmuyor, ben söyledim diye firmalar konkordato ilan etmiyor, ben söyledim diye yangınlar çıkmıyor, ben söyledim diye terör yaşanmıyor, ben söyledim ve sizlere tarih verdim diye adalet yürüyüşüne (5-6-7-8-9 Temmuz) tarihlerinde saldırı planlanmadı, ben söyledim diye muhalefeti ilgilendiren bir dava neticesinde halk sokaklara dökülmedi, ben söyledim diye Avrupa ülkeleri ve komşular ile sorunlar yaşanmıyor, ben söyledim diye Suriye sınırları gündem değil, ben söyledim diye cemaat ve hükümet arasında kılıçlar kınından çekilmedi ve dahi ben söylemelere devam edeceğim…! Zira gökyüzü her ay değişmektedir. Aklı olan insanda bunları analiz edebilir. Sizler ve tüm Türkiye gündemi haftalar öncesinden benim kalemimden ilmim sayesinde okumaktasınız.

Bakınız gökyüzüne Akrep döşünde zehir zemberek aneratik derece ile 26 Ekim tarihine kadar Akrep’in kıskaçlarında can çekişen Satürn var.

Bir deli cesareti ile yazıverdik işte. Zira alimi olduk her ihtimalin…

Hürmetler

AYŞEN TOK