Kasım 2014

RR          RRR

Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.
Mustafa Kemal Atatürk

Vimsottari Dasa:
Ven MD: 2000-03-02 (13:11:12) – 2020-03-02 (16:04:10)
Sat AD: 2013-01-02 (16:32:18) – 2016-03-02 (15:37:23)
Moon PD: 2014-10-31 (11:40:27) – 2015-02-02 (4:06:37)

Sol tarafta ki Ülke Natal Rasi haritası ve sağ tarafta ki ise KASIM Ayı Tajaka Haritasıdır. Rasi Mundane haritasında yaşanan dasa süreci ve Andardasa dilimi. Venüs-Satürn-AY olarak değişmiştir. Kayıplar, acı verici üzüntüler, Kadın cinayetleri, Kadın haklarında ki yasa ve Anayasa maddelerin de ki değişiklikler bu süreçte söz konusu olacaktır. Sanatçı ölümleri, spor camiasında spekulasyon içerikli konular. İlaveten Venüs Ülke haritalarında madenleri simgeler, Satürn ise Ulusal üzüntüleri ve kayıpları. Soma’da yaşanan vahim olay benzer yönde farklı noktalar da Jeolojik Depremler niteliğin de Mars transitinin Tutulma derecelerine teması ve oluşturacağı görünümler ile tetiklenecektir. Bunlar yaşanan Maha ve Andardasa evrelerinin yansımalarıdır.

Astrolojik anlamda yaşanan transitler, göksel açılarla değerlendirilmekte bu ülkeler horoskobu adını verdiğimiz Mundane yorumları içinde geçerli ben farklı bir uygulama sunuyorum sizlere 1 yıllık Tajaka analizini aylara bölerek. Ocak ayından bu yana yazdığımız aylık Tajaka dizimizin 11.bölümü Kasım ayına geldik nihayet. Solar döngüde incelediğimiz tarih Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu baz alan zaman dilimidir. 29 EKİM 2014 Tarihinde Ülkem için yeni bir solar süreç başlayacaktır. Astroloji eğer her konuda kehanet de bulunma metodu ise dünyevi kaderimizi de bilebilir ve doğduğumuz coğrafyanın, ekonomisini, uluslar arası ilişkilerini, yer altı kaynaklarını, ekonomik değerlerini vs…. konularında aydınlatıcı bilgileri veriyor.

Urfa, Mardin, Midyat neler oluyor? Ülkemin Güney Doğu’sun da? Ekim ayınında Ülke natal haritasında Lagnadan itibaren 6.eve yerleşen Mun yükselen gözlerimizi sağlık konularına çevirdi. Düşmanlarımızı keşfeder hale geldik. Türkiye üzerine oynanan oyunlarda ne aşamadıyız peki..! Ekim ayında konularımız değişiyor. Mezopotamya kültürünün hakim olduğu ve sınırlarımızı kapsayan bölgede Kasım ayında payımıza ne düşecek? Demiştik diyorum çünkü demiştim; seçimlerin ardından Güney Doğu hareketlenecek ve biz Ülke olarak sınırlarımızdan feragat etmeye kadar gideceğiz. Dalga dalga yaşıyoruz olayları, Eylül ismi ile müsemma geçti, Ekim’de ise yürekler ağzımızda her an ne olacak kaygısı ile ya Kasım bakalım birlikte teknik aktarıma geçelim. Dalganın tepkisi oldukça büyük Ortadoğu’nun altı üstüne gelebilir. Birtakım sıkıntılar çekilmeden insanlar feraha varamıyor. T.Satürn yeni Solar döngü de Terazi seyri ile başlatıyor zamanı ve Mundane haritalarda Natal haritaya göre Navamsa D9 haritasında ki Satürn seyri neredeyse gözler oraya çevrilir. Tajaka Kasım haritasının Namavsa D9 haritasında T.Satürn 1.evde İkizler burcunda yerleşmiş yanında doğal zararlı Mars ile buda demek oluyor ki dış Dünyaya açılan yönümüz üzüntü ve kaygı uyandıracak boyutta, Toplum ve Halk üzerinde Askeri (Mars kollu kuvvetler) baskı söz konusu. 29.36 enlem değeri ile aneratik fazda 2014 yılını bitirirken hepimizi üzecek hatta bu etki 2015 yılındada hissedilecek. T.Satürn Akrep geçişinde 6.ev seyri ise daha bir manidar. Bu yeni karışık ortamda Türkiye ne yapacak? 6 ev Mundane horoskoplarda; Çalışan sınıfları, halk sağlığını, hastalıkları, salgınları, silahlı güçleri ve sivil hizmetleri temsil eder. Ticaret birlikleri, işçiler ve sendikalar simgeleri içindedir. Kamusal sektöründe ki tüm işçi ve çalışanları,sendikaları, çalışanlara hizmet eden toplu dernekleri, iş ve işçi bulma kurumlarını, kamunun sağlığını, sağlık sektöründe hizmet veren tüm kurumlarda ki yapılanmaları, bulaşıcı hastalıkları,sağlık çalışanlarını askeri ve güvenlik anlamında tüm ordu, polis, donanma ve savaş gemilerini, ev içerisinde beslenen evcil hayvanları simgeler. Bir çok firmada toplu işten çıkarılmalar söz konusu olabilir.

KASIM

Vedic Astrolojide gelecek yıl içinde olacakların yorumlandığı iki harita vardır.
1) Tajaka horoskopu.
2) Tithis Pravesha haritası.

Güneş horoskopunun adı “TAJAKA” olup Güneş’in her yıl doğumdaki yerine gelme zamanı için hazırlanan horoskoptur.
Haritanın analizinde başlıca beş önemli nokta vardır :

1) Muntha yerleşimi ve Muntha yönetici gezegenin yerleşimi.
2) Yıllık haritanın yöneticisi (Yılın yöneticisi)
3) Yıllık haritanın Yükselen Burç yöneticisi.
4) Doğum haritasının Yükselen burcunun Yıllık haritadaki yerleşimi.
5) Yıllık haritadaki Güneş yerleşimi.

Burada açıklanan beş noktanın yıllık haritadaki yerleştikleri evler haritanın hazırlandığı yıl içinde olacakların en önemli yaşam alanlarını belirtir. Ben bu yıllık haritayı 12 aya böldüm.
2014 KASIM Ayı için;

Tajaka Haritasında Lagna Başak gösteriyor Kasım diliminde ve yöneticisi Merkür; 1.evde Başak burcunda Rahu ile birlikte ve Ketu görünümünde.

MUNTHA

Progres (ilerletilmiş) haritada doğum yükseleni (Lagna) “Muntha” adını alır. Her doğum yıl dönümünde Muntha sonraki burca geçer. Örneğin doğumda Muntha yükselen burçta olur ve sonraki yılda 2.eve geçer. Yıllık haritada Muntha’nın düştüğü ev yaşam alanları içinde en önemli yeri gösterir. Bu evin konuları yaşam alanı içinde diğer konulara hakim olacak ve önem kazanacaktır. Olumlu veya olumsuz olan olaylar bu yaşam alanları içinde geçecek ve öne çıkacaktır.

2014 Yılının Tajaka haritası KASIM ayında Muntha Yükselen 5.evde ve Oğlak burcunda yerleşmiştir. Natal haritaya göre yükselenden itibaren Oğlak 8.ev konumundadır. Mun yükselen Dustana evlere yerleşmemeliridir. Nokta Jüpiter görünümü almaktadır ve 5.ev ile 8.ev konuları dahilinde ki her içerik artış göstererek büyüyecektir. 5.Ev: Spor camiasını ve eğlenceye bakışı bu konularda gelişecek spekulasyon içerikli haberleri. Sinema ve tiyatroları, halk evlerini, Ülkede ki doğum oranını, çocukları, ve yabancı devlet elçilerini simgeler. 8. Ev; Uluslar arası finansal anlaşmalarını, uluslar arası borçları,vergileri, tahvil ve bonolaır, hisse senetlerini, faiz oranları ve gelirleri, dış borsalar, kredileri, kamu gelir ve borçlarını, genel ölüm oranlarını, çocuk ölümlerinin sebepleri ve doğum kontrolleri, hayati tehlikeleri ve intahar durumları bu evin konularındandır.

YENİ SOLAR DÖNGÜ 2015 YILI içerisinde Ülkemin vereceği sınavlar bu konular üzerine yoğunlaşacaktır.
KASIM makalemizde konular; 30-10-2014 ile 28-11-2014 zaman aralığıdır.

Mudda/Vimsottari Dasa:

Maha Dasas:

Jup: 2014-10-30 (0:45:58) – 2014-11-03 (0:46:05)
Sat: 2014-11-03 (0:46:05) – 2014-11-07 (18:32:45)
Merc: 2014-11-07 (18:32:45) – 2014-11-12 (0:07:06)
Ket: 2014-11-12 (0:07:06) – 2014-11-13 (17:52:34)
Ven: 2014-11-13 (17:52:34) – 2014-11-18 (16:58:31)
Sun: 2014-11-18 (16:58:31) – 2014-11-20 (4:38:53)
Moon: 2014-11-20 (4:38:53) – 2014-11-22 (16:03:01)
Mars: 2014-11-22 (16:03:01) – 2014-11-24 (9:35:47)
Rah: 2014-11-24 (9:35:47) – 2014-11-28 (20:19:15)

Mundane horoskoplarında o ülkenin kadınları önce Ay ve ardından Venüs’e bakılarak değerlendirilir. Venüs Tajaka Haritasında Lagnaya göre 2. evde Terazi burcunda doğasının ve kimyasının yüceldiği yerleşimdedir. Fakat Güneş ve Satürn arasında sıkışarak (Hemmed) konumda olmasından dolayı enerjisi zayıflamıştır. Navamsa da ise zararlı Ketu ve yine Parasara kurallarına göre Jüpiter ile birlikte bu Ay bir sanatçı adına üzüleceğimiz aşikar. Venüs’ün Ülkeler Horoskobunda ki simgeleri; Kadınlarla ilgili alanları, doğumları ve evlilik ve çocuklarla ilişkili konuları, yer altı madenlerini, ayrıca sanatkârları, spor ve eğlenceyi, barış ve diplomasiyi temsil etmesidir. Demek oluyor ki 2015 yılı içerisinde Ülke’de yaşanacak olayların çoğunluğu 1.2.4.5.8.11.evleri simgeleyen enerjileri barındıracaktır.

KasımTajaka haritasında Lagnaya göre 2.evde ki Güneş; Başbakanı, monarşiyi, aristokrasiyi, hakimleri, otoritede ki tüm kişiler ile itibarlı insanları, bakanları temsil eder. Bundan başka ulusal kahramanların ve şampiyonların temsilcisidir. Bunlarla birlikte BAŞAK Burcunda yer alan 4.evde ki Rahu yanında yine 4.ev yöneticisi Merkür ile dikkatlerimizi Topraklarımıza ve Muhalefer partilerine çevireceğimizi göstermektedir. Yansımaları; Yabancıları, yeniden yapılanmaları, değişim ve dönüşüm enerjilerini barındırır. Hemen karşıt transit hali ile 7.evde yer alan Ketu ise bu yazdığım konularda yaşanacak kayıpların habercisidir. Aşırılıkları, ani kayıpları, sağ kanatta oluşacak Politik fikirleri, sosyalizmi, komunizmi, solcuları, gizlice yapılacak suikast girişimli saldırıların habercisidir. Devletin üst liderlerinin başı yabancı devletler ve kadınlarla derde girecektir.

Vedic Astrolojide 140 adet farklı harita olmasına rağmen, kurallar bir bütündür. Astroloğun yorumu farklı olur. Buna göre Satürn bulunduğu evden 3.7.10. evlerle kontak kurar ve bu evler de üzüntü, sıkıntı, kayıplar, kısıtlanmalar söz konusudur.( Lagnaya göre; 4.8.11. evlerle görünüm kuracaktır). 4.ve 8.ev yansımalarını yukarıda vermiştim 11.ev ise; Müttefik ülkeleri, toplumsal kuruluş ve yönetimleri, anayasa değişimlerini, toplumu ilgilendiren ulusal hareketleri, isyanları, devrimleri, şehir meclislerini, ulusal servetlerimizi gösterir. T.Jüpiter’in burada bulunması ve yine 64Navamsa gibi haritanın kara deliği kabul ettiğimiz noktanın Satürn ve Mars görünümünde olması yazdığım konularda aşırılıkların yaşanacağı habercisidir.

Mars ise bulunduğu evden 4.7.8. evlerle bakış açısı oluşturur. Tajaka Haritasında KASIM diliminde YAY yerleşiminde bulunan Gezegen için Lagnaya göre kontak kuracağı evler 7.10.11.evlerdir. Devletin Polise ve Emniyet güçlerine yapacağı yeni operasyonların Halkın dikkatine çekeceği hatta tepkisine sebep olacağını söylemek doğru olur. Aynı zamanda Toplumsal direnişe Asker ve Polisin aşırı müdahalesinin yansımasıdır. MARS : Orduyu yönetir, askerleri ve denizcileri simgeler.Savaşı, terörizmi, grevleri ve aykırılıkları, karşıt güçleri, yangınları ve kayıpları simgeler.
Tüm bu belirtilen konular dahilinde Tajaka Haritalarında Muntha Yükselen derecesi ile Rahu dereceleri kontrol edilir şayet Rahu derece olarak Muntha yükselen derecesinin önünde ise geçecek AY zorluklar barındıracak demektir. Muntha Yükselen derecesi: 14.59 derece ile Srav yöneticisi Ay olan Takımyıldızında 2.padada yerleşmiştir. Ekiliptik nokta kabul ettiğimiz ve KADER ile direkt bağlantılı Rahu derecesi ise 25.05 enlem değeri ile Chitra yöneticisi Mars olan Takımyıldızında 1.padada yerleşmiştir. Düğümler 30.00 den başlayarak saat yönünde geriden hareket eder. Bu durumda Rahu derece itibariyle Muntha Yükselenin gerisindedir. İlginç bir Ay olacaktır. Ayın Atmakaraka Gezegeni Satürn’dür. Halk; derin bir üzüntü içerisinde olanları izleyecek maalesef! Tajaka Haritası KASIM ayı Jüpiter’in natal Lagnaya göre 2.ev yerleşimi, Yengeç seyrinde bulunduğu yerden 6.8.10 evlerle kurduğu açı değeri pozitif işlemeyecek aksine, sorunları büyütme enerjisi ile çalışacaktır.

Mudda/Vimsottari Dasa:
Jup MD: 2014-10-30 (0:45:58) – 2014-11-03 (0:46:05)

Sat MD: 2014-11-03 (0:46:05) – 2014-11-07 (18:32:45)

Merc MD: 2014-11-07 (18:32:45) – 2014-11-12 (0:07:06)

Mars MD: 2014-11-22 (16:03:01) – 2014-11-24 (9:35:47)

Mudda Dasa tablosunda bu vermiş olduğum tarihler son derece önemlidir.

Özellikle 10.ev konuları kapsamında Kasım Tajaka haritasında ki 1.ev ve 10.ev yöneticisi Merkür-Rahu teması etkin bir tarihtir. Hükumet, devlet başkanları, iktidarlar, yönetimsel olarak başta olanlar, otoriter her konum bu evin konularındandır. Devletin dış ülkelerce itibarı, kariyeri, kuruluşların kariyerleri, halkın öne çıkan kişileri, diğerleri tarafından tanınanlar,ün ve tanınmışlık, hortumlar ve dağlık bölgelerde ki doğal olaylar bu ev kapsamında incelenir.

2014 yılının bitimi 2015 yılı enerjileri aynen devam ediyor demek yerinde olur bu oluşan yeni solar ile tabii ben sizler için yine aylık Tajaka yazılarımı yazmaya devam edeceğim. Muhalefet parti liderleri tam bir milli felaket. Türkiye’nin geldiği bu son durumdan en az halk kadar muhalefette sorumludur. Bu enerjiler altında şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Tek bir Türkiye var ve bu böyle devam edecek. T.Satürn Akrep geçişi kadar önümüzde ki günlerde Yengeç burcunda retro seyre geçecek olan Jüpiter için ve tabii ki 2015 yılında yaşanacak Güneş-Ay tutulmalarının etkisi yoğun hissedilecek. Yol haritamız belli mi belli. Bu makaleyi hazırlamadan önce AK Parti natal haritasını da inceledim. Yeni siyasi oluşumlar ve parti kurulumu AK partiyi tedirgin edebilir ve hükümet olarak muhalefet ile ortak hareket etmek isteyebilirler. Köşe yazarlarının deyimi ile bizler kâhiniz ve gelecek ile alakalı kötü yorumlarda bulunuruz. Lakin atlanılan bir detay var ki ‘’Acem hesaplarını’’ ‘’Küresel akıl oyunlarını’’ inceleyerek, sokakları ateşe veren ve ayaklanan bir halk kadar evrenin çağrısının da 1980-90 kuşağına davetiye çıkartmak olduğunu hatırlatmakta fayda var.

91.Yıl dönümünü kutlayacağımız bu Cumhuriyetin geçmişinde neler yaşandığını tarih ve bir nesil iyi biliyor yaklaşık 1.000 yıldır Osmanlı zamanından bu yana birlikte yaşayan bir Toplum, Kürt siyasetçilerin ‘’Barış süreci’’ adı altında ki eylemlerini veto etmektedir. Hala daha bölge de çözüme yönelik büyük bir inanç var evet netice alınacak 2015-2017 yılları zaman diliminde şayet Kürt siyasetçilerin tüm isteklerine göz yumarsanız.

Ülkemin Cumhuriyet Bayramını kutlar, başta Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi ve bu topraklar için kanını feda etmiş tüm ruhları saygı ile anarım. Zira CUMHURİYET; Onur, şeref, namus ve gururdur, ölümsüzdür, ölümsüz kalacaktır.

AYŞEN TOK