NUMEROLOJİ DE 2022

“Dünya sayıların gücü üzerine kurulmuştur”

 

Pyhhagoras (Pisagor)

 

Yüzyıllar önce mi buldu sayıların insan üzerindeki etkisini? Ve nasıl tespit edildi? Bize anlatılmak istenilen neydi? Numeroloji hem Batı hem Doğu tekniğinde kullanılmaktadır. Açıkçası ben de doğruluğunu test ettikçe son dönem bu konu üzerine çok fazla araştırma yapmaya ve bulduğum tüm kaynak kitapları toparlayıp bilgimi arttırmaya karar verdim. Derlediklerimi sizlere aktarmak ve bu sayıların tekniği ile örtüşen gezegen enerjilerinin ne anlama geldiğini görmenizi istedim.

Matematik ve bilim dünyasında çığır açan Pisagor tüm evreni sayılarla nasıl anlamlandırıp, nasıl anlatmış? Aynı zamanda kendisi bir insiyeymiş ve kendi okulunda da insiyasyonlar gerçekleştiriyormuş. Pisagor’a göre bir matematikçi olmak için hem madde âlemini hem mana alemini bilmek ve deneyimlemek gerekiyordu. (Matematiğe olan derin ilgimi yakın çevrem bilir. )

Dünya üzerinde var olan tüm inisiyasyon da, ezoterik bilgiler ya sayıların altına ya da sembollerin içerisine gizlenmiştir. Mısır’dan ve eski Yunan mitolojisinden bu yana üstelik.  Yüzyıllarca merak uyandıran bu bilgiler derlenerek gerçekten ciddi bir arşive ulaşmaya vesile. Görünenin ardındaki gerçek yani maddenin ardındaki mana, sayılar ve sembollerle günümüze kadar taşınmıştır. Her yıl kişisel olarak bir tema üzerinden olaylar yaşarız. Hiç fark ettiniz mi? Mesela bir yıl aşk hayatımız gündemimizdeyken, başka bir yıl kariyer peşinde koşarız. Bir başka yıl ise son derece verimsizdir. Muhtemelen verimsiz geçen yıl enerjisi Satürn’e aittir.  Bu temanın kişisel olarak Astrolojik ve Numerolojik bir kombinden geçtiğine dair bir inanış vardır. Bu inanış da bizleri bu bilgiyi test etmeye sevk etmektedir ki bende ki durumda buradan zuhur etti.

Her sayının temel özelliklerini anlamanız adına, sayı ile ilişkili iyi ve kötü özellikleri belirtmekte fayda var. Not: “Ana Sayılar” 11, 22 ve 33’dür. 11’in nitelikleri 2’ye benzer, fakat güçlendirilmiş hâlidir; aynı şey 33 ve 6’nın yanı sıra 22 ve 4 için de geçerlidir.

 

1: Liderlik, bireysellik, saldırganlık, özgüven, özgünlük, sabırsızlık.

 

2: Denge, ortaklık, çabuk kavrama, iş birliği, diplomasi, sabır.

 

3: Kendini ifade etme, yenilikçilik, yaratıcılık, iletişim, hareketlilik.

 

4: Kararlılık, güvenilirlik, disiplin, özveri, aşırı temkinli, inatçı. Dengenin ve temel maddelerin sembolüdür. Hava-Toprak-Ateş-Suyu yani temel dört elementi sembolize eder.

 

5: İlerici, öncülük, yenilikçilik, macera, isyan, fırsatçı.

 

6: Uyum, merhamet, hizmet, anaç, tepeden bakan, kronik evhamlı.

 

7: Zekâ, sezgi, maneviyat, analitik, münferit, gizemli.

 

8: Hırs, organizasyon, pratiklik, başarılı, bencil, materyalist.

 

9: Cömertlik, tutku, fedakâr, becerikli, egoist, kırılgan.

 

11: Öngörülü, idealist, öğretmen, duyarlı, mükemmeliyetçi, kendi hâlinde.

 

22: Usta yapımcı, dürüst, pratik, huzurlu, aşırı, çıkarcı.

 

33: Usta öğretmen, bilgili, insancıl, hep kendini düşünen, vaaz verme meraklısı.

 

44: İstikrar, destek, irade, disipline olabilme, hapis edilme, içsel bilgeliktir.

 

Genele bakarsak içine girdiğimiz yeni yıl yıl 2022. Numerolojik olarak 2+0+2+2=6

Altı büyülü sembolün görünümü – iki kombine üçgen – pozitif ve negatifin çelişkili birliğini gösterir. Altıncı tam ve gizli ritüel bilimlerde kullanılan büyülü heksagramdır.

6 sayısının değeri çelişkilidir. Bazıları ona şeytanın numarası diyor, diğerleri – insanlığın mükemmel ideali.

Sayı 6, güneş sistemindeki altıncı gezegen olarak Satürn’e karşılık gelir. Numeroloji, altı da Venüs’ün hamilesini çağırır ve aydan bağımsız olarak 6, 15 (1 + 5) ve 24 (2 + 4) doğum yapanların sayısına aittir.

Altı renkleri; Venüs yönetiminde ki sayının moda sektöründe ki ön plana çıkacak bej, bordo, mor, kırmızı, turuncu, açık kahverengi renklerini görebiliriz. 6 sayısının mesajı; kararlılık, çekicilik, sosyallik, neşeli, sorumluluk bilincidir. Kimi zaman adanmışlık duygusu, kendilerine zarar vermemek için tercih edilir. Tüm detayları ile sağlıktan ekonomiye sorunlara çözüm bulanacak bir yıldır 2022. 6 sayısı, denge, birlik, insanlara hizmet demektir. Sevgiyi, doğayla birlik, şans verir ve şansı kişiselleştirir. Ayrıca 6 sayısı 2022 Mayıs ayında dolum seviyesine ulaşacak ve tüm dünyayı, yeryüzünü, evreni sevgi ve şifa enerjileri saracaktır.

 

-Yahudi halkı için, 6 dünya yaratılışından altı güne denk gelir.

 

-Kabala’da yaratılış, güzellik ve anlayış.

 

-Hıristiyanlar için, 6 numaralı bir mükemmellik sembolüdür.

 

-Bazı Afrika ülkeleri için, altı ölümdür. Akrep, zehirli ve kirli bir yaratığı simüle eder.

 

-Hindistan’da 6, elçinin kutsal, yüce imzasıdır.

Mitolojide, 6 ilk yüce tanrılarla ilişkilidir. Zeus, Poseidon ve Hades, “ilahi altı” yi yaratır. Dünya ve Cennet üzerindeki en yüksek güçtür. Zeus’un üstünlüğü, denizin tanrısının huzursuz karakteri ve Aida’nın ölü krallığı, korkutucu ve gizemli bir sayı 666 yaratıyor.

Sayı 6, ilk ondaki en mutlu olanıdır. Bu sayı benzersizdir. Aynı anda tek ve çift sayılardan da oluşturulabilir. Her iki kategoride de evrensel bir sayı olan altı, her şeyde manevi mükemmeliyet ve uyum işlevi görür.

Hepimiz doğum anımıza uzanan bir yaşam yolu enerjisi taşırız. Bu enerjinin yıldan yıla değişen enerji ile şekillendiğine inanan bu sistemde yeni yıla ait enerjinizi anlamak çok kolaydır.

Sistem oldukça basit sizlere vereceğim formül ile gezegenler ve temsil edilen rakam arasında ki enerji bağını kurabilirsiniz.

Yaşam serüvenimiz içerisinde, kendisine bir yol arayan insanoğlunun, sırrına vakıf olmak istediği bir gerçekliktir kader. Bir arayıştır, belirsizlikten kurtulma çabasıdır, kaderin sırını çözmeye çalışmaktır. Bazen umuttur, bazen de örtüsünün açılmasından korkulan varoluştur. Geçmiş, gelecek ve şu an üçgeninin matematiksel ilminden oluşur. Hislerimizle çözmeye çalışırız. Var olan potansiyelimizle anlamlandırırız. Bazen rüyalarımız bize yol gösterir.

Tüm toplumlar kaderin sırrına vakıf olmak için çaba sarf etmişler. Metotlar ve sistemler geliştirerek insanoğlunun bu merakına cevap aramaya çalışmışlar ve başarmışlar. Hindistan seyahatimde Astroloji kitaplarının yanında dikkatimi çeken Numeroloji kitapları olmuştu. Güneş’in doğduğu yerden başlayarak, battığı yere kadar tüm var oluş sürecimizde, hem kendimizin hem de büyük olayların geçmişinde ne olduğu aydınlatılmış, geleceğin şimdiden bilinmesine sebep olunmuş, şu anımızın da pozitif geçmesi sağlanmıştır. Sık rastlaştığınız rakamları takip etmeniz bile size evrenin iletmek istediği mesajı verecektir.

Bu yönde oluşan doktrinler, sistemler keskinleştirilmiş ve hata payları minimuma indirilmeye çalışılmıştır. İnsanın kendi iç yetisinden gelen hislerle kaderin aydınlatılmasını saymazsak, tüm uygarlıklar yıldızlardan gelen enerjileri ve etkilerini temel sistemleri olarak kabul etmiştir. Doğumumuz ile birlikte başlayan kaderimizi anlamlandırmak için, doğum zamanı kullanılarak açıklama yapılmaktadır. Geleneksel yöntemlerle birlikte, modern yöntemlerle de, yıldızların ve sayıların gizemli gücü, hayatımıza tesir ederek bizi etkileyen yönleri aydınlatılmaktadır.

Geleneksel ve modern astroloji analizleri, numeroloji sistemleri, doğunun ve uzak doğunun yıldız sistemleri, bu tekniği yoğun olarak kullanmakta ve numaralar ile gezegen anlamlarını eşleştirerek kaderi çözme yolunda deneyimlemektedir…

1-9 Arasındaki Rakamlarla İlişkili Gezegenler

Güneş: Lider

Ay: Ortak, duygular

Jüpiter: Doğruyu ortaya çıkaran, Para

Satürn: Usta, Öğretmen, hayat sınavları

Merkür: Adaptör, iletişim, medya, elçi

Venüs: Sanatçı, Sevgili, Aşk, ilişki

Neptün ve Uranüs: Işık getirenler, Hayaller, Yenilik, Yaratıcılık

Mars: Güç, İrade, Mücadele

Plüton: Transformatör, büyük değişim, yeniden doğma

Şimdi bir formül vereceğim sizlere.

Kişilik yılı

Doğduğunuz gün, ay ve içinde bulunduğunuz yıl sayısı toplanınca “kişilik yıl sayısını” bulacağız.

Örneğin ben; 15 Mart 1972 doğumlu olarak 1+5+3+2+0+2+2=15

15 rakamını tek sayıya indirelim. 1+5=6

Benim için 6 rakamı kişilik yılımı tarif etmektedir.

11-22-33-44 değişmez sabit sayılardır.

Bulduğunuz sayılara göre 2022 yılının yorumunu yazacağım sizlere. Yılın sonu geldiğinde bu okuduklarınızı hatırlayacaksınız.

Kader yılı hesaplaması ise;

Bütün yapmanız gereken doğum gününüzü, ayınızı ve yılınızı yan yana yazarak toplamaktır. 23 nisan 1948´de doğduğunuzu varsayın, öyleyse 23, 4 ve 1948 sayılarını yan yana toplayacaksınız, yani 2+3+4+1+9+4+8´i. Toplam 31´dir,  3 ve 1´i toplayalım, 4 çıkar. Demek ki, o tarihte doğmuş olsaydınız, yaşam sayınız 4 olacaktı. Kader sayınız sabittir, değişmez. Şimdi aynı hesabı kendi doğum tarihiniz için yapın ve yaşam (kader) sayınızı bulun. Sadece doğum sayınız için değil, aynı hesaplamayı yaşamınızda dönüm noktası olan her tarih için de yapabilirsiniz. Kader yılı sayısı sabittir, değişmez.

Tüm dünya 6 rakamını deneyimleyecek. Parolanız; aşk, sevgi ve sorumluluk duygularımın bilincindeyim. Şifalanmalıyım ki etrafıma faydalı olabileyim. Sevgi adına ya acı ya mutluluk duygusunu tadacağım. Sanat, sorumluluk, dürüstlük, önyargısızlık, güvenilirlik, pratiklik, bağlılık, çekicilik yönlerimizi geliştireceğiz…

10 rakamı kabul edilmez. 0 etkisiz bir rakamdır. 10 rakamı 1’e indirgenir.

Kişilik yılı 1 çıkanlar; Geçmişin izlerini silebileceğiniz yepyeni bir döneme başlangıç yapacaksınız. Doğum gününüze kadar tüm planlarınızı aktive edebilirsiniz. Bir öncelikle güçlü irade, pozitiflik, saf enerjiyi ele alır. Bir numara yeni başlangıçları ve saflığı yansıtır. Bir numaranın sembolik anlamı, Bir`in her iki tür eylemi temsil ettiğini anladığımızda daha iyi anlaşılır : fiziksel ve zihinsel. Bu, Bir`in yani başlangıçlar için önceliği ile birleştirildiğinde, biz Bir’lerin hayatlarımızda doğal güçlerimizi ortaya koymak, harekete geçmek ve yeni bir girişim başlatmak için tekrarladığını görmeye başlarız. Bir bizi eylemimizin  ödüllendirileceği konusunda cesaretlendirir. Arkadaş çevreniz değişecek ve sizler bu yeni çevrede kişiliğinizi ortaya koyamaz iseniz üzülen taraf olacaksınız. Kalbi boş olanlar için hayatınıza yeni bir insanın girmesi kaçınılmaz duruyor. Kariyer alanında ise çok sıkı ve yoğun bir çalışma sizleri bekliyor. Kalp ve gözler sağlık alanında dikkat edilmesi gereken organlardır.

Kişilik yılı 2 çıkanlar; Sakin ve pasif diyemeyeceğim kadar ilişkiler alanında önem arz edecek bir yıldır 2022. Sabır, anlayış, hoşgörü ve iyilik ruhunuzda uzaklarda maalesef..! Başarılı olabilmek içinse çevrenizle iş birliği içinde olmalısınız. Maddi alanlarda büyük planlamalar sakın yapmayın. Yine yaşayacaklarınız sizleri başka bir şehre sürükleyebilir. Karşı cins yaşamınızda bu yıl önemli bir rol oynayacak. İlişkilerinizde saygı ve şüphe paralel ilerleyebilir. Kariyer konularında yapacaklarınız için mutlaka Cuma günlerine önem verin. İki numaranın sembolik anlamı nezaket, denge, incelik, eşitlik ve ikiliktir. İki sayısı muhakemenin sessiz gücünü ve planlamanın gereksimini yansıtır. İki, bizim seçim yapabilmemize  işaret eder. İki numaranın ruhani anlamı ayrıca diğerleriyle yapılan mübadele, ortaklıklar (hem uyum içinde hem de rekabette) ve haberleşmeyi ele alır. İki bizi tereddütsüz olmaya teşvik eder, aynı görüşte olmaya ve aynı idealleri taşımakta birleşmeye davet eder. İki bizden muhakememizin doğal akışının ruhlarımız için en iyi olanı yapması için çaba sarf etmemizi ister. Sağlık olarak mide ve sindirim sorunları beklenmelidir.

Kişilik yılı 3 çıkanlar; Uykusuz geceler ve gergin enerjiler altında bu yıl işiniz oldukça zor. Dostlarınız ne zaman ihtiyaç duyarsanız hep yanınızda olacaklardır. Uzun yolculuklar oldukça bereketli. Kafa karışıklığı yaşarken içine düşeceğiniz kargaşaya yön veremeyebilirsiniz. Sanatsal hobyy girişimlerinde bulunabilir, yaratıcı yönünüzü geliştirebilirsiniz. Romantizm ve ikili ilişkiler daha fazla flörtçü yönünüzü keşfetmenize vesile. Herkese istem dışı çekici görünebilirsiniz. Bu durum sosyalleşmenize yardımcı olacak. Dedikodudan uzak durmalı ve kimseyle sırlarınızı paylaşmamalısınız. Üç sayısının ruhani anlamı sihir, önsezi , verimlilik ve faydayı ele alır. Üç sayısı ifade, çok yönlülük ve yaratıcılığın saf neşesini davet eder. Üç ayrıca Geçmiş, şimdiki zaman ve geleceği temsil ettiği için bir zaman belirleyicisidir. Ardışık Üçler hayatınızda kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etme gereksiminizi sembolize edebilir ya da sizin şimdiki yönünüzü geçmiş olaylara ve gelecek hedeflerine ilişkin olarak değerlendirebilir. Üç ayrıca umut verici yeni maceraları ve yardıma ihtiyaç duyduğunuz diğerlerinden  işbirliği güvencesini de temsil edebilir. Üç çoğu girişimde genellikle ödül ve başarıyı simgeler. Kariyer konularında terfi söz konusu. Yolculuklar özellikle yurtdışı seyahatleri dikkat çekici duruyor. Aşırı kilo alımı ve karaciğer sorunları görülebilir.

Kişilik yılı 4 çıkanlar; Bu yıl özellikle ilişkileriniz gergin geçecektir. Hüsran ve engellerle dolu bu süreçte kendinizi kısıtlanmış hissedeceksiniz. 4 rakamı yoğun ve yorucu çalışmaları getirir. Sabrı öğrenme zamanlarınız. Sıra dışı insanları yaşamınıza dahil edeceğiniz ve bu insanlar vesilesiyle deneyimler kazanacağınız bir yıl olacak. Yeni bir ev ya da yeni bir araba almanız, satmanız söz konusudur. Kariyeriniz adına titri önemli insanlarla yapacağınız temaslar sizin için avantaj sayılmalıdır. Yılın ilk 6 ayında ki yolculuklar çok önemli. Birinin hastalığına fazlasıyla üzüleceksiniz. Dört numaranın sembolik anlamı istikrara değinir ve her şeyin belli bir temele dayanan doğasına başvurur. Dört mevsim,  dört istikamet, dört elementi dikkate alır, tüm bu çok şaşırtıcı şekilde güçlü özellikler Dört`ün güzel kare paketinde yer alırlar. Dört, güvenilirlik, sakinlik, ve evi temsil eder. Dört`ün hayatınızda tekrarlanması kendi köklerinize dönüş, kendinizi ortaya koyma ve hatta kendinizi “sıkıca yerleştirmek” gereksinimini ifade eder. Dörtler ayrıca sebat ve dayanma gücünü belirtir. Baş, boyun, mide ve kalp önem arz eden organlar arasında.

Kişilik yılı 5 çıkanlar; Bolluk, bereket ve ödüller sizinle. Yeniden doğuş söz konusu. Geçmiş yıllardan kalan yarım işleri tamamlamak adına olumlu bir yıl. Yeteneklerinizi keşif etme ve aşka yelken açma zamanları. Değişim arzusu yolculukları beraberinde getirecek. Ve bu yolculuklar yeni çevrelerle birlikte aşkı da size belirli hedefler dahilinde sunabilir. Cinsel alımlılığınız yüksek olacağı için genç ve dinamik insanlarla beraber olmak isteyebilirsiniz. Aşk da Romeo ya da Jüliet kadar tutkulu olacaksınız. Bilgiyi hafızaya kilitlemek adına olumlu bir yıl. Kariyer başarısı ve mevcut bilginizi yenileme, satışa sunma adına uygun süreç. Merkür retrosunda pek fazla yolculuk yapmamaya özen gösterin. Beş numaranın ruhani anlamı seyahat, macera ve hareketi ele alır. Bu niteliklerle gelen önemlerle, Beşler ayrıca istikrarsızlık ve öngörülemezliği ve köklü değişimleri de taşır. Beş`in ruhani anlamı dikkatimizi hayatın harikalarına çeker ve her yanımızdaki kaos algısını anlayışla karşılayabilmemiz gerektiğine işaret eder. Beş`in sert vibrasyonları vardır: ilkel ve değişken. Beş hayatınızda ortaya çıkmaya devam ettiğinde belirli bir hareket için hazır olun, bir yolculuk gibi. Hatırlayın, seyahatlerin hepsinin mutlaka fiziksel olarak yapılması gerekmez. Bazen en iyi yolculuklar zihin ve ruha yönelik yapılır. Hakkınızda oluşabilecek spekulasyonlar canınızı sıkabilir. Kazalara ve yangına dikkat…!

Kişilik yılı 6 çıkanlar; Sorumluluklarınızın artacağı beraberinde fiziksel çekicilikle birlikte ilişkilerde ve evlilik diyaloglarında yeni deneyimler kazanacağınız zamandır 2022. Bir yandan büyük bir karar verme aşamasına girerken bir yandan büyük bir aşk yaşayacaksınız. Fakat bu aşkın bir ucunda düşmanlık ve şeytanlık söz konusu yine de sizler dikkat edin. İçine düşeceğiniz romantizm sizleri evliliğe kadar sürükleyebilir. Karşınıza çıkan bireyler ebedi eşiniz olmaya aday. Gebelik yaşayanlar dikkat etsin. Çocuk düşürme görülebilir. Kişisel gelişim ve eğitim adına verimli zamanlardır. Hizmet etme ve görev yerine getirme anlayışınızdaki disiplin oldukça yoğun. Yarım bıraktığınız eğitiminizi tamamlayabilirsiniz. Altı numaranın arkasındaki sembolizm bir göstergedir. Yöneticisi Venüs olarak, Altı rakamı uyum, denge, içtenlik, sevgi ve doğruluğu temsil eder. Altı doğallıkla bizim için sakin, gözler önüne serilen şekilde çözümler gösterir.  Biz hassas konularla ilgilenirken hassas diplomasiye ihtiyaç duyduğumuzda Altı`dan yardım isteriz. Altı sayısının ruhani anlamı aydınlanmadan bahseder;  özellikle bizim ruhani ve zihinsel dengeye gereksinim duyduğumuz alanlarda yolumuzu “aydınlatır”. Altılar bizi şefkat vermek ve bir durumda bilinçli olarak affediciliği seçmemizi işaret eder. Sağlık adına burun, boğaz, bademcik, troid gibi rahatsızlıklarda artış gözlemlenir.

Kişilik yılı 7 çıkanlar; Geçmişin, geçmişte yapılan hataların diyetinin ödeneceği bir yıldır. Yalnızlık en büyük düsturunuz. Arzuların peşinden koşmak yerine, istediğiniz ve hayalinizde canlandırdıklarınıza ulaşmak mutluluk verici olacak. Bu rakam ruhani bir sürece işaret eder. Kaderinize razı gelip, takva evresine de geçebilirsiniz. 7 rakamı gizem doludur, aydınlanma ile ilgilidir. Sabır, dikkat, emek, çalışma ve doğruluk. Yalnızda kalabilirsiniz, boşanadabilirsiniz. Geçmişin geçmişte kaldığını anlayacaksınız sürecin sonunda. Ruhsal sürecin tamiratı söz konusu. Kısacası romantizm ve aşk adına olumlu bir yıl değildir. Kariyer konularında ki belirsizlik ve üst düzey yöneticilerle yaşanılacak polemikler sizi yol ayrımına götürebilir. Yediler, üçler gibi sihirli güçlerle ilgilenir. Yediler sihrin olağandışı, bilimsel taraflarını ele alır. Bilimsel etkinliklerin temsilcisi, esrarengizlik ve gizli anlamlar için odaklanmış araştırma. Yedi, bilinçli düşünce ve farkındalığın kullanılması yoluyla hayal gücünün etkinleştirilmesi ve yaşamlarımızda sonuçların elde edilmesiyle ilgilenir. Neptün tarafından yönetilen, Yedi uygulanamaz hayali temsil edebilir fakat Yedi`nin niteliklerinin daha derin anlayışıyla, siz oldukça ustaca onun sihirsel vibrasyonlarını kendi yararınıza çevirerek kullanabilirsiniz. Sağlık adına sakinlik ve zihin barışı şart gibi duruyor.

Kişilik yılı 8 çıkanlar; Dayanma gücünüzün sınanacağı buna karşılık ise bencil davranmanız gereken bir yıldır. Yaşama Sevinciniz ile sağlık yüz güldüren türden. Maddi alanda başarılar verir. Enerjiniz zirvede zira. Kariyer başarıları verecektir. Ortaklı konular söz konusudur. 8 rakamı geçmiş 4 yılın ödülüdür. Çalışmaların ödülü para olacaktır. Cinsel arzulardan uzak durmanızı öneririm. Ev değişikliği ya da taşınma söz konusu olabilir. Vefat ve miras konuları ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Aşk mı? İş mi? Derseniz hayırlısı iş konularıdır derim. 8 rakamı Cuma ve Perşembe günlerini destekler. Duygusal anlamda yalnızlık sağlığınızı etkileyecektir. Sekiz numarasını destekleyen sembolizm çoğunlukla iş, başarı ve zenginliği ele alır. Bu, Sekiz`in devam etme, tekrar etme ve döngüyü temsil etmesinden dolayıdır. Böyle olaylar, azimli kararlılık ve tekrar etme nedeniyle başarının kolayca elde edildiği alanlarda görülür. Ayrıca, iş ve zenginlik konuları çoğunlukla göstergenin yerine getirildiği döngüye dayanır. Kartopu örneği gibidir: Yuvarlandıkça her dönüşte büyür ve büyür. Sekiz bu tür bir hareket gücünü temsil eder. Baş ağrısı, sindirim sistemi, kabızlık rakamın sağlık sorunlarıdır.

Kişilik yılı 9 çıkanlar; Bütün konularda final. Geçmişten kurtulma arzusu, derin duyguları yarım kalan ve geçmişten gelen konuları tamamlamalar. Neden böyle oldu? Gibi sorulara cevaplar aramalar. Sebep sonuç ilişkisine odaklı anlamlı tecrübelerin deneyimi. Bu rakam aslında bir devrin sonu gibidir. İyimser olmanız ve iyi niyetle olayları lehinize döndüreceğiniz yıldır. Durgun konuları bırakmanız gelecek yıla hazırlık anlamına gelir. Son 9 yılın ödülü sizinle. Aşk adına seçeneklerin artacağı bir yıldır. Fakat ilahi aşka da yönelebilirsiniz. Israrla evren mazinin kapılarını aralar bu rakamda. Oysa ki kariyer adına evren sizinledir. Hayalinizde ki kişi ile uzun bir yolculukta tanışabilirsiniz. Yangın tehlikesi ve küçük ev kazaları zuhur edebilir. Dokuz numaranın ruhani anlamı bizi bu sayı dizisinde en yüksek vibrasyonal frekansa getirmesidir. Dokuz ulaşma, tatminkarlık, tamamlama ve olaylarımızda etki kazanmak için bizim başarımız. Dokuz sayısının ruhani anlamı entellektüel güç, yaratıcılık, durumlar ve olaylar üzerinde etki. Dokuz bizden kendi öz niteliklerimizi fark etmemizi ve pozitif, etkili bir farklılık yaratabilmek için bu yetenekleri dünyaya yaymamızı rica ediyor.

Kişilik yılı 11 çıkanlar; Beklenmedik sıra dışı olayları beklemek doğru olur. Yalanlar, iftiralar ve hukuksal konular. Belki de affetmek. İyiliğin ve hoşgörünün  yılı. Ruhsal uyanış, kader algısı, ruhsal aşk, sezgiler ve ilham mevcut olacaktır. Kanuni meseleler heyecan verirken tansiyon ve mide sorunlarını tetikler. Ayrıca gözler önemlidir. Romantik iletişim ruhsal çevrelerden gelir. İlahi bir aşkla sıradışı birine ilgi duyabilirsiniz. Bu durun aile büyükleri ile sorun verir. Evren meydan okumanızı istiyor. Tüm bunlar yaşanırken şöhret çıtanızda ise yükseliş görülür. Gururdan uzak, insani davranışlara yakın olursanız rahmani güç sizinle olacaktır. Onbir sayısının anlamı oldukça çeşitli. Onbir sayısı numerolojinin “temel” sayısı çünkü aynı rakamdan oluşmuş çift basamaklı bir sayı. Böyle olduğunda- asıl sayının vibrasyonal frekansı güç olarak iki kat artıyor. Bu, 1 Numaranın özelliklerinin ikiye katlanması anlamına geliyor.

Kişilik yılı 22 çıkanlar; Geçen 3 yılın ceremesi. Her şeyin ters kepçe olduğu bir yıl. Canınızı yakacak kadar maddi manevi kendinizden vereceğiniz duygusallıktan uzak beşeri ve bencil bir yıl. 22 rakamı tehlikedir. Ya kazanacak ya kaybedeceksiniz. Bu geçmişte ki olaylarla alakalıdır. Aldığınız ahları düşünün derim. İçinde bulunduğunuz olaylar değişim kökenlidir. Fakat yönünüzü kaydedebilirsiniz. Yaşamın zorlaştığı kendinizi baskı ve yük altında hissettiğiniz, yılın sonunda eski sizden eser kalmayacak bir yıl. Romantizm çıkarlarla paralel ilerlemez. Sevgi ilgi ister. Ustalık, rüyaların açıkça belirtisi, antik bilgelik, aydınlanma, doğanın gücü, gelecek, evrim, teknoloji, Evrensel Sevgi, Tanrı, ceza, kurtarılma, sevgi, savaş, lider, evren, kişisel güç, karizma, hizmet, Tanrısal hayal, idealist, açık sözlü, hayalperest, hükümet, Evrensel dönüşüm, hayırseverlik, sağduyu, pratiklik. Üzülüp karşı tarafı üzeceğiniz bir yıldır. Duygusallıktan uzak çözümcü ilişkiler ararsınız. İçinde bulunduğunuz kous kariyer odaklıdır. Sindirim sistemi, dizlerde ki ağrılar, zihinsel sorunlar sık görülür.

Kişilik yılı 33 çıkanlar; Şefkat dolu bir yıl. Ana konusu ise ilişkiler, beraberlikler, fiziksel çekicilik, cinsel cazibe, flörtçü tavırlar, iki kişi arasında seçim yapmak, ya büyük bir aşk yaşamak ya da bir yol ayrımına gitmek. Buna rağmen yaptıklarınızla takdir edilmeyeceğiniz bir yıldır. Bu rakam evlilik verebilir. Ticari anlamda ortaklıkta verebilir. Duygusal inisiyasyonlar karakterinizi bir nevi sınava tabi tutar. Sürekli yardım ederken, ilgi görmemek sizi ilişkilerde karar aşamasına götürür. Yegane tavsiyem evliyken başkasına aşık olmayın. Yapılacak yolculuklar genelde duygusal ilişkilerle alakalı tatil amaçlı olacaktır. Sağlık ise ses telleri, ciğerler, kalp ve gırtlak bölgesi ile alakalıdır.

Kişilik yılı 44 çıkanlar; Para ne kadar önemlidir ve bu süreçte ne kadar büyük ihtiyaç. Evren dayanma gücünüzü sınayacak. Bu yılın sonu bolluk, bereket içerir. Şeref, tanınma başka insanlarla diyaloglarınız sonrasında zarar göreceğiniz alanlar olacaktır. Bir mirasa konabilirsiniz. Cinsel ihtiyaçlarını ve tatmin oluş şekliniz daha yoğundur. Zihinsel fanteziler, bedensel arzular aşk ilişkileri ile karşılanır. Evlenme, boşanma ve istem dışı gebelik görülebilir. Bu konularda kendinizi zorlanmanız duygusal anlamda yıpranmanız demektir. 44 rakamı parasal kazanç verir. Özellikle politik kariyer için uygundur. Düşman ve rakipler yenilir. Sıvı yiyeceklere özen göstermelisiniz. Düşük tansiyon beden sağlığı için iyi gelecektir. Uzun yolculuklara dikkat etmelisiniz. Özellikle retro Mars ve Merkür dönemlerinde yapılacak yolculuklar risklere gebedir. Zevk için değil, para için yapılacak yolculuklar verimli olacaktır.

Sevgiler ve hürmetler sunarım…

AYŞEN TOK