AY DÜĞÜMLERİ&RAHU ve KETU

Düşlerin dünü, bugünü, yarını yoktur ki! Düşlerimiz sürekli tekrardan ibaretken Allah yaşamımıza nasip olmayacak hayaller kurdurtmasın!

Karma ve kader başlığı altında Ay düğümleri

Hayatın yansıması ceza mı? Ödül mü?

Astroloji jargonunda iki önemli noktadır Rahu ve Ketu. Batı astrolojisine Kuzey Ay Düğümü (Rahu), Güney Ay Düğümü ise (Ketu)

Ay düğümleri, Ay’ın dünya çevresindeki yörüngesi ile dünyanın güneş çevresindeki yörüngesinin kesişme noktalarıdır. Yani daha iyi anlayabileceğiniz bir dil ile çevirirsek, Dünya’nın ve Ay’ın yörüngelerinin kesişme noktalarıdır. Yerleştikleri burçta 18 ay kalırlar ve bu süreç içerisinde Güneş ve Ay tutulmaları düğümlere 10-15 derece civarında gerçekleşir. Gözle görülen gezegenler değildir fakat öğretileri, getirileri, götürüleri gezegen transitlerinden daha etkilidir. Kader tamamen onlardan sorulur. Halk arasında ilahi adalet var mıdır yok mudur söylemlerine sebep olan iki noktadır Rahu ve Ketu.

Hint Astrolojisinde  Rahu ve Ketu öncesi Satürn sonrası diğer planetler kullanılmaz. Rahu Jüpiter enerjileri barındırır, Ketu ise Uranüs, Neptün ve Mars enerjilerine benzer. Etkilerini gözlemlemek adına karmik isim verilmesinin açılımı ise Satürn karmik olarak adlandırılırken Rahu ve Ketu kaderi devreye sokan karmaya hizmet eden görevlilerdir. Gökyüzünde hareket eden gezegenlerin seyrine transit ismini vermekteyiz. Bu transitler natal haritalarımıza yaptıkları görünümler ile başarı ve başarısızlık dolu dönemleri açığa çıkartırlar. 23 Mart itibariyle karmik noktalar Rahu ve Ketu da transit geçiş yapacak ve 18 ay kadar Rahu İkizler, Ketu Yay burçlarında konaklayıp, sonra başka bir burca doğru farklı etkiler vermek üzere yolculuklarına devam edecekler.

-Rahu ve Ketu 30.00 derece geriden seyre başlar. Transit süreci 18 aydır.

-Rahu ve Ketu İkizler, Yay, Başak, Balık burçlarında güçlü çalışır.

-Düğümler Jüpiter ve Ay’ın yönettiği burçlar da ve takımyıldızlarında olumlu çalışır.

-Rahu hangi burçta ise Ketu 180 derece karşıt burcundadır. Bu doğum haritasında da böyledir.

-Ruhun gelişimi Rahu’nun natal haritanızda yerleştiği alandır. Ruh hep o konular da açlık ve aşırılık sergiler.

-Ketu ruhun tekamüle ermesi ve hatalarını görerek, kabul ederek, telafi etmesi ve kendisini terbiye etmesi gereken alanı temsil eder. Ketu’nun yerleştiği alan aynı zaman da memnuniyetsizliğimizdir.

-Ketu’nun yerleşimi kişinin geçmiş yaşamında gelişmiş olan kaliteleri ve karakteristikleri gösterir. Rahu ile kavuşum yapan gezegen, Ketu’nun da simgelediği özellikleri konusunda ayrı bir önem taşır. Doğum haritasında Ketu’nun başlangıçtan itibaren ilk altı evden birinde yerleşmesi oldukça uğurlu sayılır. Bu durumda çocukluk yılları zorlu geçecek olsa da kişi yaşamda daima yükseliş kaydedecektir. Ketu’nun haritanın ikinci yarısında yerleşmiş olması bu yorumu tersine işletir. Olumlu yerleşen Ketu, iyi görünümler ve ilişkiler kurduğunda kişiye yaşamda itibar, yükselme, ün ve sosyal prestij sağlayacaktır. Zararlı etkilenmiş Rahu ve Ketu çoğunlukla başarısızlık, zorluk, yenilgi, ve gerilim verecektir.

-Doğum haritalarında Ay düğümlerinin yönetici gezegenleri karmik yöneticidirler ve yerleştikleri alanlarda ki her hangi bir natal gezegenle temasları sınavımızı zorlaştırır. Yöneticilerin yerleştikleri evler ise kaderi yorumlama da ve ruhun bedende ki amacını açığa çıkartmada etkilidir. Rahu ve Ketu’nun bulunduğu yere tekrar dönüşünü yaklaşık 18.5 yılda gerçekleşir. Bu da sizin her 18.5 yıllık süreçler de yaşamınızda ki değişimleri işaret etmektedir. Tersten kavuşum anı geçmiş ve geleceği harman eder.

-Düğümler 9 yılda bir ise düzden kavuşurlar. Bu da zordur fakat insan hayatı her 9 ve 18.5 yılda bir önemli sınavlardan geçerek değişime uğramak zorundadır.

-Düğümler yaşam döngüsünde bir insan ömründe 18-36-54-72 yaşlarınızda natal haritanızda ki konuların dahilinde anlam kazanır ve değişimi tetikler. Natal düğümleriniz ile transit düğümlerin tersten kavuşumu ise 9-27-36-45-54-63-72-81 yaşlarına denk geldiğinde geçmişinizle geleceğiniz arasında sınavınızı verebilirsiniz.

-Düğümler için 9 yıllık ara döngü de yeni bir sayfa açılır ve bu süreç 9 yıl sonra tamamlanır. Dikkat ettiyseniz 9 yıllık süreç ara döngüdür ve daha da önemlidir.

-Arada geçen süreçte ruhun işlediği günahlar ve sevaplar kadar 18.5 yıllık kavuşumda sınavınızın zorluğu belirlenir. İşte karmanın akustiği budur!

KARMİKLER İKİZLER/YAY Burcunda

-Rahu İkizler burcunda  üç adet takımyıldızı ziyaret edecektir. Purnavasu, Aridra, Mirigasira

-Ketu Yay burcunda üç adet takımyıldızı ziyaret edecektir. Uttarashada, Purvashadla, Moola.

Bu süreç ülke natal Rasi haritamızda bizlere 18.5 yıl evvelini hatırlatırken, konuların aynı, kişilerin farklı olduğunu göreceğiz… (Linki tıklayarak Türkiye üzerinde ki enerjinin 18.5 yıl evvelini hatırlamanızı tavsiye ederim.)

Mundane Rasi haritasında İkizler burcu 1.ev alanıdır. 7.ev alanı ise Ketu seyrine tanıklık edecektir. Ketu’nun Türkiye’nin 7.evinden geçişe başlaması 18 aylık yani (1.5 yıl) süreçte dış ilişkilerde çok hassas bir dönemden geçeceğimize işaret etmekte. Birçok konuda Türkiye dış ilişkilerinde ve dost yada olduğu ülkelerle olan ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşayabilir ve Rahu’nun 1.ev etkisiyle gücünü masa üzerinde ‘’önce ben’’ diyerek koyabilir ve müttefikimiz olan bir çok ülkeyle yol ayrımına götürebilir. Uluslararası platformda yabancılarla ticari ilişkilerimiz ve hukuksal süreci devam eden davalar da ciddi deneyimler kazanacak olmamız ve üzüleceğimiz anlamındadır. Bu da özellikle Amerika dahil olmak üzere dış müzakereler de zorlu bir süreç kadar sürecin ticari açılımını işaret etmektedir. Uluslararası platformlarda ülkeler ile ilişkilerimiz dikkat çekecektir. 1.ev alanı İkizler burcuna yerleşecek olan Rahu enerjisi ise mücadeleden çekinmeyen ve kendi gücünün farkında olan kendine yetebileceği idraki ile özgüvenini arttıran bir ruh hali verecektir üzerimize.

Gördüğünüz gibi yaklaşık 1,5 yıllık süreçte karmik veya gölge gezegenler Rahu ve Ketu oldukça önemli etkiler verirken, süreç başlamadan aktardığım tüm etkileri neredeyse deneyimledik. Dolayısı ile yıldız haritalarımızda ve hayatlarımızda bu iki gölge gezegenin gayet net etkileri vardır. Bu nedenle zaten kişisel olarak ben Rahu ve Ketu’ya gölge gezegenler demekten pek hoşlanmam. Etkileri oldukça net olabiliyor. Yaşam sahnemizde hepimiz duruşumuzu ve amaçlarımız doğrultusunda her gün değişik sınav vermekteyiz. 9 ve 18.5 yıllık bu süreç içerisinde jargonda Ay düğümleri için 3.6.ve 11.evler de güçlü çalıştığı söylenmektedir. 23 Mart itibariyla başlayacak olan bu 18 aylık döngü de Ay düğümlerinin kare görünüm vereceği ve natal haritasında Ay burcu Balık-Başak-İkizler ve Yay burçları için bir 18 aylık macera başlayacaktır.

Ve yine dikkatimi çeken

-2010-2001-1992-1982-1983-1973-1964-1955-1946 doğumlu bireyler işte bu muazzam kaderin tam da ortasına düştüler. Genç arkadaşlar okurlarsa şayet okumazlarsa ebeveynleri lütfen farkındalık dolu bu süreci unutmasınlar. Zira sema döndükçe düğümler bizlere ilahi olanın gücünü hatırlatacaktır.

-23 Mart 2019-20 Eylül 2020 zaman aralığında Rahu İkizler burcunda ve Ketu Yay burcunda kalacaktır. Bu süreçte doğan bebekler de oldukça şanslıdır.

-Düğümlerin seyri 18 ay sürse de etkileşimi bir ev cups çizgi hizasına gelirken 5 derece ve giderken 5 derecedir. Bu da yaklaşık 6 aylık zamana işaret eder. Yani değişim için doğum sancısı 6 ay sürecek diye kabul edebilirsiniz.

– Karmikler aynı zaman da ilişki analizlerinde dikkat çekici iki noktadır. Kadın haritasında ki Ay düğümleri ile erkek haritasında Ay düğümlerinin tersten yada düzden kavuşumu sizin ruh eşinizle karşılaştığınız anlamındadır. Bu karşılaşma bir ders niteliğindedir. Hint astrolojisinde sabit ev sistemi kullanıldığı için kavuşumlar da derece önemi yoktur. Karmanın tesiri aşk formunda kendini mutlaka gösterir ve bu karşılaşma sonrasında ruhlar birbirinden kopamaz. Adeta manyetik bir bağ ile bağlıdırlar.

Konumlarınıza göre yazdığım yorumlar yüzeyseldir zira içerisinden geçmekte olduğunuz dasa periyotları önemlidir!

Lagna, Ay ve Güneş KOÇ: Rahu 3. evde, Ketu 9.evde; Uyum, sosyalleşmeye ve aile bağlarına olumlu bir geçiş. Yakın arkadaşlar, kardeşler ve akrabalar, baba adına önemli gelişmeler, yeni bir çevre ve hukuksal meselelerde ısrarla fikirlerinizi değiştirmeye çalışma isteğinizin artması. Manevi ve hayırsever yönünüzün güçlenmesi. Bu yerleşim aynı zaman da kişinin kendi doktrinleri (öğretileri) nedeniyle mutsuz olacağını gösterir. Kendi enerjisi ve çalışması ile başkalarının dikkatini çekerken yakın çevre ilişkilerinde deneyim kazanacaktır.

Lagna, Ay ve Güneş BOĞA: Rahu 2.evde ve Ketu 8. evinizde. Mali durumunuzu kontrol edemeyebilirsiniz. Rahu sizlere çok güzel paralar kazandırırken Ketu’nun 8.ev yerleşimi maddi kayıplara sebebiyet verebilir. Kronik rahatsızlıklar adına sık sık doktor kontrollerinde bulunmalısınız. Aile hayatında huzursuzluk, çiftlerde uyumsuzluk işaretleridir, yanlış anlaşılmaların tümünü sorumlulukla dengelemek zorunda kalabilirsiniz. Dış etkilerle problemlerin sık sık tartışmaya dönmesine dikkat. Hassas ve sezgisel bir yalnızlık gözlemlenebilir. Depresyon, ilgi eksikliği sadece fırsatları kaçırmaya yarar, dikkate alınmalıdır. Sağlık için, ağız ve diş sağlığı, jinekolog kontrolleri, troid rahatsızlıkları, kemikleri, bacak kaslarını, mide ile bağırsakları etkileyen unsurlara dikkat edilirken, iştah artıcı gözlemlenir. Maneviyatınız ve sezgileriniz güçlendirecektir. Parasal konularda olumlu değildir. Böyle birisi başkasının kazanması için çalışacak ve para kolay gelip kolay gidecektir. Seks ve cinselliğe aşırı düşkünlük sağlığı bozacaktır. Faydalı görünüm varsa kişi maddi konularda cömert olur.

Lagna, Ay ve Güneş İKİZLER: Rahu 1.evde transittedir, Ketu 7.evde. Rahu, dikkat çekmenizi ve popülerliğinizi sağlayacak, aniden çok çekici görünmeye başlayabilirsiniz, yeni dostlukların, ilginin artışı, böylece cesaret ve aşkı da çekecektir, maddi olanaklarınız artabilir. Kararlarının değiştiğini fark ederken birden ben merkezcilik ile tanışabilir ilişkileriniz de ‘’önce ben’’ diyebilirsiniz, öz-güven artacaktır. Ne var ki, evli ve ortağı olanların partnerleri Ketu’nun 7.ev enerjisi ile isteklerinize kayıtsız davranmaya devam ederken, ilişki de uyumsuzluk, kırgınlık, finansal gerilim görülebilir. Yeni ortaklıklarla, sözleşmelerin ertelenmesi ortaklı konular da ortak figüründe ki kişilerin tutarsızlığı dikkat çekecektir. Bu yerleşim kişiye ruhsal alanlarda meraklar oluştururken evlilik olaylarında sorunlara neden olur.

Lagna, Ay ve Güneş YENGEÇ: Rahu 12. evinizde, Ketu ise, 6.evinizde. İlk önce büyük masraflar çıkabileceği için, lüks tüketimin kısılması, egzotik hobilerin ertelenmesi, ilişkilerin dengelenmesi huzurunuz adına önemlidir. Gizli ilişkilerin yakınlık teması oluşturacağı ve maddi kayıplara yol açabileceği dönemi gösterir. Hislerde kontrolün önemi ortaya çıkmalıdır. Ayaklar ile karın altı bölge hassaslaşacaktır. Seyahatlerde ve evde hırsızlığa, diğer maddi kayıplara tedbir alınmalıdır. Düşmanlar varsa, şimdilik uzakta durdukları söylenebilir. Rahu yatak zevklerinde ve rüyalarda sizleri mutlu ederken, Ketu ile kilo alımına dikkat edilmelidir. Düşmanları ve kıskanç insanların yenileceği süreçtir.

Lagna, Ay ve Güneş ASLAN: Rahu 11. evde, Ketu 5. evde. Mükemmel sayılan bir geçiş olduğu için, isteklerinin yerine gelmesi olasıdır. Aslan burçlarının dönemi başlıyor diyebiliriz. Her şey lehinize görünüyor. Kazanç ibresi ve şans yükselirken piyango, maaşa zamlar, yatırım, teklifler, hediyeler, yaşam standartlarında yükseliş ile birlikte, sosyal statüde de artış olasılığı mümkündür. Aşk ilişkilerinde tutku dolu ve karmik beraberlikler kadar çocukları olanlar içinde sorumlulukların artacacağı zamandır. Kişinin kötü arkadaşlar nedeniyle zarar görmesine ve sorunlar yaşamasına neden olur. Aşırı serbest yaşam isteği tehlikeler getirebilir. Kişi çocuksuz kalabilir.

Lagna, Ay ve Güneş BAŞAK: Rahu 10. evde, Ketu ise, 4.evinizde. Özellikle çok olumlu bir geçiş. Meslekte yükselişi, ödülü, tanınmayı, iş değişimini, yeni işleri, fırsatları, yabancı ülkelere seyahati, pazarlama, sunum olanaklarını ve ev değiştirmeyi ya da tadilatını, ülke değiştirmeyi getirebilir. Yaşam tarzında değişim habercisi de olabilir. Ketu ise 4.ev seyri ile anne-anne sağlığı adına üzüntü verebilir. Bu yerleşim aile konularını ön plana çıkartacaktır. Zorluklar, sorunlar, hayal kırıklığı, başarısızlık ve gözden düşme olayları görülecektir. Ebeveynler nedeniyle aile yaşamı zarar görecektir.

Lagna, Ay ve Güneş TERAZİ: Rahu 9. evde, Ketu; 3. evinize geçiyor. İçinde iki zıt etkiyi barındıran bir transit. Maddi bir şans dengelerinizi alt üst edebilir, geleneklerinizden, değer sisteminizden koparabilir, vesile ile uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Rahu 9.evde eğitim adına ve baba ile ilişkiler adına destekleyecektir.  Avantajların, mali gücün beklenmedik artışında yeni ihtiyaçlar doğarsa, sınav başlar. Çok yakın arkadaşlar arasında ilişkiler de insanlara ve para kaybına dikkat edilmelidir. Kendi çabalarınız değerini bulacak, öz güveniniz yükselecektir. Sezginiz artarken okuma ve bilgi arttırma isteği gelişebilir.

Lagna, Ay ve Güneş AKREP: Rahu 8.evinde, Ketu 2.evinizde iken spiritüel konularda ilginiz artabilir. Bir sınav zamanı. Borç öder gibi gönül alma ve af dileme zamanı. Eş ve aile sorunlarını çözme, sorumluluk alma, tembelliği bırakma zamanıdır. Sağlık problemleri olsa da, tedaviyi takip ederek, dikkat ile geçiştirebilir. Bazı şanssız olayların, mahkeme ile sonuçlanması mümkün, bunların ailede sorun yaratmaması için, endişe kaynağı olmaktan çıkarılması gerekir. Tasarruf tedbirleri alınması önemlidir. Banka kredi baş vuruları olumlu sonuçlanacaktır.

Lagna, Ay ve Güneş YAY: Rahu, 7.evde, Ketu ise 1.evde transitte. Bekarlar evlenebilir, birden fazla ilişki deneyimi kazanabilir. Eşin figürünüzün, tamamen farklı bir kültürel yapıda olma ihtimali yüksektir. Bu kişiyi toplum size yakıştırmayabilir. Evli olanlar için, uyuşmazlıklar söz konusudur, hoşnutsuzluğunuzu bastırdığınız tüm duygularının dile gelme zamanıdır. Evli olanlar farklı ilişkilere yeltenebilir. Duygularınız sıklıkla değişecektir, anlamsız tartışmalar yerine yalnızlık hissi hoşunuza gidebilir. Rekabet ortamında açık düşmanların varlığı canınızı sıkarken, uyku bozuklukları kapıdadır.

Lagna, Ay ve Güneş OĞLAK: Rahu 6. evde, Ketu 12. evinize geçiyor. Bu, mükemmel bir dönemdir. Aynı meslekten çok fazla rakibinizle rekabet ortamına düşerken düşmanlarızın geri çekilmesi, kurguladıklarının bozulması, güven artışı, uyanıklık, zenginlik fırsatı, finansal istikrar, seyahat, yeni işler, sosyal canlanma görülecektir. Bu transitin en büyük etkisi maneviyatınıza olan katkısıdır. Bu yönde bir hayır, enerji ivmesi ile adeta kutsanabilir. Ufak bazı operasyonlar geçirebilirsiniz, mideniz, bağırsaklarınız hassaslaşabilir. Kronik rahatsızlıklar görülebilir. Sağlık kontrolleri önemlidir.

Lagna, Ay ve Güneş KOVA: Rahu 5. evinizde, Ketu 11. evinize geçiyor. Geçişin iki yüzü bulunuyor. Çocuğu olanlar için bir süre ayrılık gerektiren durumlar, iş, yada seyahatler yaşayabilir. Yetenekleriniz parlayacak, ve yükselme imkanları doğacaktır. Para kazanmakta taktik hataları, yatırım işlerinde  aldanmalar görülebilir. Sizden büyük kardeşlerinizin problemleri sizlere yansıyabilir. Rahu’nun 5.ev etkisi aşk adına ruhunuzda fırtınalar kopartabilir. Diğer yanda ise, yeni entelektüel dostlukların kazanımları söz konusudur. Hayırseverliğinin, felsefi ve manevi uğraşlara ağırlık verme isteğinin, büyük bir dileğinizin gerçekleşmesi ile sonuçlanması yüksek olasılıklıdır. Adeta kutsandığınızı hissedebilirsiniz.

Lagna, Ay ve Güneş BALIK: Rahu 4. evde, Ketu 10. Evinizde. Parasal durumunuzda bir dalgalanma mümkün. Bu süreçte yeni bir mülk alımı ve satımı, araç alımı ve satımı, anne-baba sağlığı önem arz edecektir. Toplumsal saygınlık adına yüksek efor sarf edilirken davranışlarınızdan üst düzey yöneticilerinizi memnun etmekte zorlanabilirsiniz. Mide sorunları, düşük konsantrasyon, tansiyon ve kalp sağlığına karşı dikkatli olunulmalıdır. Ruhsal yönünüz gelişime daha fazla açılacaktır. Tutuklanmak veya aşırı iş sebebiyle kısıtlanmış yaşam görülebilir. Ruhsal alanlarda yetenekli ve kısmetli olabilirsiniz. Bu yerleşim bazen büyük yararlara bazen de büyük sorunlara neden olur. Kafa yapısı olarak toplumun karşısında birisi veya düşmanı olabilir, bu konularda uçlara çekilebilirsiniz.

Şimdi bizler güzel insanlar Ay düğümlerinin geçişi ile yaşam sahnelerimizde birden çok deneyim kazanırken; Bazen bazı zamanlar da zorlamadan akışa uyarak kendi içinde birikmeli insan, süreç bittikten sonra yeniden çağlamak ve hayata uyum sağlamak için. Bazen getirilerin doğası gereği mevsimlere karışmalı insan. Nereye kaçarsa kaçsın, yine de kendini kendi içinde, yaşadıklarında, yaşanmışlıklarında aramalı insan, vakti geldiğinde bir daha lades dememek için. Birikmeli ve biriktirmeli insan böyle zamanlar da bol bol harcamak için fakat insanı değil!

Farkındalığınız bol olsun…

Hürmetler efendim 🙂 duruma en uygun şarkıdır fonda ki

AYŞEN TOK